This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Czech.

Toto je zkrácená, přeložená verze 2020census.gov. Pro návrat k úplnému znění v angličtině a španělštině klikněte sem.

Skip Header

Sčítání lidu 2020 | Americký úřad pro sčítání lidu (USCB)

Component ID: #ti1943207548

Shape your future.

START HERE.

#9B2743
SDÍLEJTE:

Jak se do Sčítání lidu 2020 zapojit

Vaše příručka pro Sčítání lidu 2020

Přečtěte si pokyny k vyplnění dotazníku v papírové podobě.

Download PDF
pdf   Čeština   [1.5 MB]

Vždy jedna osoba za každý domov by měla v rámci sčítání lidu nahlásit požadované údaje buď online, telefonicky, nebo poštou. Započítejte všechny osoby žijící na uvedené adrese, včetně novorozeňat, malých dětí a všech přátel nebo rodinných příslušníků, kteří se na adrese většinu času zdržují a přespávají.

Pokud se zde 1. dubna 2020 zdržuje nějaká další osoba bez trvalého místa pobytu, započtěte ji také.

Zúčastněte se sčítání lidu online

K dispozici je nyní také online dotazník. Potřebujete-li pomoc, použijte níže uvedené příručky.

Potřebujete pomoc?

Pokud potřebujete při vyplňování dotazníku ke Sčítání lidu 2020 další pomoc, nebo chcete odpovědět telefonicky, zavolejte na telefonní číslo 844-330-2020. Hovory lze uskutečnit v angličtině, španělštině, čínštině, vietnamštině, korejštině, ruštině, arabštině, tagalštině, polštině, francouzštině, haitské kreolštině, portugalštině a japonštině.

#008556

Co je sčítání lidu?

Do Sčítání lidu 2020 jsou zařazeni všichni dospělí, nemluvňata a děti žijící ve Spojených státech amerických. Toto sčítání lidu provádí každých deset let Americký úřad pro sčítání lidu (U.S. Census Bureau), který je vládní organizací.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

Proč je to důležité

Sčítání lidu poskytuje mimořádně důležité údaje, které mohou utvářet a ovlivňovat různé oblasti vašeho života. Zákonodárci, vlastníci firem, učitelé a mnozí další mohou tyto údaje každý den využívat za účelem poskytování služeb, produktů a podpory vaší komunitě.

Component ID: #ti682233546

Na základě údajů shromážděných v rámci sčítání lidu jsou každý rok investovány miliardy dolarů z federálních finančních zdrojů do nemocnic, hasičských sborů, škol, veřejných komunikací a dalších oblastí.

Component ID: #ti730229832

Výsledky sčítání lidu určují počet křesel, které obsadí každý stát v Kongresu, a slouží ke stanovení hranic volebních okrsků.

Component ID: #ti729421667

Sčítání lidu je také vyžadováno Ústavou Spojených států amerických: podle čl. 1 odst. 2 totiž Spojené státy americké musí každých 10 let provést sčítání svého obyvatelstva. První sčítání proběhlo v roce 1790.

#205493

Soukromí a bezpečnost

Odpovědi, které nám poskytnete, budou použity pouze ke statistickým účelům.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Úřad pro sčítání lidu je podle zákona povinen vaše odpovědi chránit a nakládat s nimi jako s přísně důvěrnými. Ve skutečnosti musí každý zaměstnanec přísahat, že bude vaše osobní údaje doživotně chránit.

Podle hlavy 13 Sbírky zákonů Spojených států amerických nesmí Úřad pro sčítání lidu uvolnit žádnou identifikovatelnou informaci o vaší osobě, domově nebo o vašem podnikání, dokonce ani žádnému z donucovacích orgánů. Tento zákon zajišťuje ochranu vašich osobních údajů a znemožňuje použití vašich odpovědí proti vám jakoukoli vládní organizací nebo soudem.

#008556

Osoby pověřené sčítáním lidu ve vaší obci

V průběhu příštího roku si možná ve vašem sousedství povšimnete osob pověřených sčítáním lidu.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti1013012392

Jedná se o běžnou součást Sčítání lidu 2020. Pracovníky pověřené sčítáním lidu můžete ve vaší obci spatřit z několika různých důvodů:

  • Ověřují adresy a podílejí se tak na přípravě sčítání lidu.
  • Navštěvují domovy za účelem provedení sčítání lidu nebo jiného průzkumu organizovaného Úřadem pro sčítání lidu.
  • Předávají informace o sčítání lidu.
  • Kontrolují práce související se sčítáním lidu.

V květnu 2020 navštíví osoby pověřené sčítáním lidu domovy, které v rámci Sčítání lidu 2020 neposkytly své odpovědi. Tím bude zajištěno, aby byly do sčítání lidu započteny skutečně všechny osoby.

#9B2743

Jak můžete pomoci

Provedení úplného a přesného sčítání obyvatel v roce 2020 vyžaduje podporu každého z vás. Každý jednotlivec, firma, společenská organizace a všichni ostatní mohou pomoci mnoha různými způsoby.

Component ID: #ti1881086581
Component ID: #ti1091596135

Informujte ostatní

Pomoci nám můžete tím, že předáte aktuální zprávy a informace zveřejněné Úřadem pro sčítání lidu svým přátelům, rodinným příslušníkům a uživatelům, kteří vás sledují na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter a Instagram.

Component ID: #ti260738612
Component ID: #ti80954640
Component ID: #ti810575125

Staňte se naším partnerem

Stovky podniků, neziskových organizací, tvůrců politik i jednotlivců informují o Sčítání lidu 2020 a vysvětlují, proč je účast v něm tak důležitá.

Component ID: #ti1854493152
Component ID: #ti1628348492
Component ID: #ti433140274

Sdílejte materiály

Úřad pro sčítání lidu poskytuje ke Sčítání lidu 2020 vzdělávací zdroje, jejichž účelem je pomáhat se zapojením komunit.