This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Czech.

Toto je zkrácená, přeložená verze 2020census.gov. Pro návrat k úplnému znění v angličtině a španělštině klikněte sem.

Skip Header

Sčítání lidu 2020 | Americký úřad pro sčítání lidu (USCB)

Shape your future.

START HERE.

  

SDÍLEJTE:
#008556

Úřad pro sčítání lidu ukončil sběr odpovědí pro Sčítání lidu 2020. Na této stránce naleznete obecné informace o sčítání a vysvětlení, proč jsou jeho výsledky důležité pro komunity v různých částech státu. Děkujeme, že jste se sčítání zúčastnili!

Co je sčítání lidu?

Do Sčítání lidu 2020 jsou zařazeni všichni dospělí, nemluvňata a děti žijící ve Spojených státech amerických. Toto sčítání lidu provádí každých deset let Americký úřad pro sčítání lidu (U.S. Census Bureau), který je vládní organizací.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

Proč je to důležité

Sčítání lidu poskytuje mimořádně důležité údaje, které mohou utvářet a ovlivňovat různé oblasti vašeho života. Zákonodárci, vlastníci firem, učitelé a mnozí další mohou tyto údaje každý den využívat za účelem poskytování služeb, produktů a podpory vaší komunitě.

distributing-funds-teal

Na základě údajů shromážděných v rámci sčítání lidu jsou každý rok investovány miliardy dolarů z federálních finančních zdrojů do nemocnic, hasičských sborů, škol, veřejných komunikací a dalších oblastí.

representation-teal

Výsledky sčítání lidu určují počet křesel, které obsadí každý stát v Kongresu, a slouží ke stanovení hranic volebních okrsků.

constitution-teal

Sčítání lidu je také vyžadováno Ústavou Spojených států amerických: podle čl. 1 odst. 2 totiž Spojené státy americké musí každých 10 let provést sčítání svého obyvatelstva. První sčítání proběhlo v roce 1790.

#205493

Soukromí a bezpečnost

Odpovědi, které nám poskytnete, budou použity pouze ke statistickým účelům.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Úřad pro sčítání lidu je podle zákona povinen vaše odpovědi chránit a nakládat s nimi jako s přísně důvěrnými. Ve skutečnosti musí každý zaměstnanec přísahat, že bude vaše osobní údaje doživotně chránit.

Podle hlavy 13 Sbírky zákonů Spojených států amerických nesmí Úřad pro sčítání lidu uvolnit žádnou identifikovatelnou informaci o vaší osobě, domově nebo o vašem podnikání, dokonce ani žádnému z donucovacích orgánů. Tento zákon zajišťuje ochranu vašich osobních údajů a znemožňuje použití vašich odpovědí proti vám jakoukoli vládní organizací nebo soudem.

#008556

Osoby pověřené sčítáním lidu ve vaší obci

V průběhu příštího roku si možná ve vašem sousedství povšimnete osob pověřených sčítáním lidu.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.

Jedná se o běžnou součást Sčítání lidu 2020. Pracovníky pověřené sčítáním lidu můžete ve vaší obci spatřit z několika různých důvodů:

  • Ověřují adresy a podílejí se tak na přípravě sčítání lidu.
  • Navštěvují domovy za účelem provedení sčítání lidu nebo jiného průzkumu organizovaného Úřadem pro sčítání lidu.
  • Předávají informace o sčítání lidu.
  • Kontrolují práce související se sčítáním lidu.

V květnu 2020 navštíví osoby pověřené sčítáním lidu domovy, které v rámci Sčítání lidu 2020 neposkytly své odpovědi. Tím bude zajištěno, aby byly do sčítání lidu započteny skutečně všechny osoby.

#9B2743

Jak můžete pomoci

Provedení úplného a přesného sčítání obyvatel v roce 2020 vyžaduje podporu každého z vás. Každý jednotlivec, firma, společenská organizace a všichni ostatní mohou pomoci mnoha různými způsoby.

Informujte ostatní

Pomoci nám můžete tím, že předáte aktuální zprávy a informace zveřejněné Úřadem pro sčítání lidu svým přátelům, rodinným příslušníkům a uživatelům, kteří vás sledují na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter a Instagram.

Staňte se naším partnerem

Stovky podniků, neziskových organizací, tvůrců politik i jednotlivců informují o Sčítání lidu 2020 a vysvětlují, proč je účast v něm tak důležitá.

Sdílejte materiály

Úřad pro sčítání lidu poskytuje ke Sčítání lidu 2020 vzdělávací zdroje, jejichž účelem je pomáhat se zapojením komunit.