Skip Header
Shape your future.
START HERE.

Shape your future.
START HERE.

Αυτό το περιεχόμενο αποτελεί μια συμπυκνωμένη, μεταφρασμένη έκδοση του 2020census.gov. Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στον πλήρη ιστότοπο στα αγγλικά και στα ισπανικά.

Απογραφή Πληθυσμού 2020 | Γραφείο Απογραφής Πληθυσμού των ΗΠΑ

#008556
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ:

Τι είναι η Απογραφή Πληθυσμού;

Κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2020 θα καταμετρηθεί κάθε ενήλικας, βρέφος και παιδί που κατοικεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η καταμέτρηση πραγματοποιείται κάθε δέκα έτη από το Γραφείο Απογραφής Πληθυσμού των ΗΠΑ, έναν κυβερνητικό φορέα.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

Πώς να απαντήσετε στην Απογραφή Πληθυσμού 2020

Κάθε άτομο από κάθε οικία θα πρέπει να συμπληρώσει την απογραφή πληθυσμού μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου. Καταμετρήστε όλα τα άτομα που ζουν στη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων των νεογέννητων, των παιδιών μικρής ηλικίας και οποιωνδήποτε φίλων ή μελών της οικογένειας που κατοικούν και κοιμούνται εκεί τον περισσότερο καιρό.

Εάν κάποιο άτομο που δεν διαθέτει μόνιμη κατοικία διαμένει προσωρινά εδώ την 1η Απριλίου 2020, καταμετρήστε αυτό το άτομο.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο απάντησης στην Απογραφή Πληθυσμού 2020, υπάρχει διαθέσιμη υποστήριξη. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω οδηγό βίντεο, ο οποίος περιέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση της Απογραφής Πληθυσμού 2020 μέσω διαδικτύου ή χρησιμοποιήστε τον έντυπο οδηγό για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου σε έντυπη μορφή.

Ο οδηγός σας για την Απογραφή Πληθυσμού 2020

Διαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης του έντυπου ερωτηματολογίου.

Download PDF

#007E8F

Γιατί είναι σημαντικό να το συμπληρώσετε

Η απογραφή παρέχει δεδομένα καίριας σημασίας, τα οποία μπορούν να διαμορφώσουν πολλές διαφορετικές πτυχές της ζωής σας. Νομοθέτες, επιχειρηματίες, δάσκαλοι και πολλοί άλλοι χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα κάθε μέρα για την παροχή υπηρεσιών, προϊόντων και υποστήριξης στην κοινότητά σας.

Component ID: #ti916299444

Κάθε χρόνο, η ομοσπονδία δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια σε νοσοκομεία, πυροσβεστικές υπηρεσίες, σχολεία, δρόμους και άλλους πόρους με βάση τα δεδομένα της απογραφής πληθυσμού.

Component ID: #ti964295730

Τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού καθορίζουν τον αριθμό των εδρών που έχει κάθε πολιτεία στο Κογκρέσο και χρησιμοποιούνται για την οριοθέτηση των εκλογικών περιφερειών.

Component ID: #ti963487565

Η απογραφή πληθυσμού απαιτείται από το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής: Το Άρθρο 1, Ενότητα 2 υπαγορεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πρέπει να καταμετρούν τον πληθυσμό τους μία φορά κάθε 10 έτη. Η πρώτη καταμέτρηση πραγματοποιήθηκε το 1790.

#205493

Ιδιωτικό απόρρητο και ασφάλεια

Οι απαντήσεις που παρέχετε χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή στατιστικών.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Το Γραφείο Απογραφής Πληθυσμού των ΗΠΑ είναι υποχρεωμένο βάσει νόμου να προστατεύει τις απαντήσεις σας και να τις διατηρεί άκρως εμπιστευτικές. Στην πραγματικότητα, κάθε εργαζόμενος ορκίζεται να προστατεύει τις προσωπικές σας πληροφορίες διά βίου.

Σύμφωνα με τον Τίτλο 13 του Κώδικα ΗΠΑ, το Γραφείο Απογραφής Πληθυσμού των ΗΠΑ δεν μπορεί να κοινοποιήσει καμία ταυτοποιήσιμη πληροφορία για εσάς, την οικία ή την επιχείρησή σας, ακόμη και σε φορείς επιβολής νόμου. Η νομοθεσία διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν προστατευμένα και ότι οι απαντήσεις σας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας από οποιονδήποτε κυβερνητικό φορέα ή δικαστήριο.

#008556

Υπάλληλοι της Απογραφής Πληθυσμού στη γειτονιά σας

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, ενδέχεται να συναντήσετε υπαλλήλους της απογραφής πληθυσμού στη γειτονιά σας.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti2063984302

Οι επισκέψεις τους αποτελούν μέρος της συνηθισμένης διαδικασίας της Απογραφής Πληθυσμού 2020. Υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι που ενδέχεται να δείτε υπαλλήλους της απογραφής πληθυσμού στην περιοχή σας:

  • Ελέγχουν διευθύνσεις για την προετοιμασία της απογραφής πληθυσμού.
  • Επισκέπτονται οικίες για την απογραφή πληθυσμού ή άλλη έρευνα του Γραφείου Απογραφής Πληθυσμού.
  • Διανέμουν πληροφορίες για την απογραφή πληθυσμού.
  • Ελέγχουν εργασίες σχετικά με την απογραφή πληθυσμού..

Τον Μάιο του 2020, οι υπάλληλοι της απογραφής πληθυσμού θα επισκέπτονται οικίες που δεν έχουν απαντήσει στην Απογραφή Πληθυσμού 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι έχουν καταμετρηθεί όλα τα άτομα.

#9B2743

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Για την ολοκληρωμένη και ακριβή καταμέτρηση το 2020 απαιτείται η υποστήριξη όλων και υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους άτομα, επιχειρήσεις, κοινοτικοί οργανισμοί και άλλοι μπορούν να βοηθήσουν.

Component ID: #ti783937183
Component ID: #ti1178987267

Διαδώστε το.

Μπορείτε να μας βοηθήσετε κοινοποιώντας ειδήσεις και πληροφορίες από το Γραφείο Απογραφής Πληθυσμού στους φίλους, στην οικογένεια και αυτούς που σας ακολουθούν στο Facebook, το Twitter και το Instagram.

Component ID: #ti2078009526
Component ID: #ti1178104038
Component ID: #ti398720235

Υποστηρίξτε έμπρακτα το έργο μας

Εκατοντάδες οργανισμοί, μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και άτομα ενημερώνουν το κοινό για την Απογραφή Πληθυσμού 2020 και εξηγούν τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντική η συμμετοχή.

Component ID: #ti108703926
Component ID: #ti1569469406
Component ID: #ti315739976

Εργαστείτε μαζί μας

Προσλαμβάνουμε εκατοντάδες άτομα σε όλη τη χώρα, για να μας βοηθήσουν με την Απογραφή Πληθυσμού 2020. Αυξήστε τα έσοδά σας βοηθώντας την κοινότητά σας.

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?