Skip Header
Menu

Urząd Spisu Ludności USA prezentuje kampanię reklamową Spisu Ludności

Działania informacyjne obejmują materiały reklamowe w różnych językach, programy partnerstwa i zaufane głosy.

Release Number CB20-CN.04 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

14 STYCZNIA 2020 — Urząd Spisu Ludności USA ujawnił dziś najważniejsze części publicznej kampanii edukacyjno-informacyjnej o wartości 500 milionów dolarów, obejmującej ponad 1 000 reklam opracowanych w sposób umożliwiający dotarcie do 99% wszystkich gospodarstw domowych w USA i poinformowanie o tym, jak ważne jest udzielenie odpowiedzi w Spisie Ludności 2020. Urząd Spisu Ludności USA przeprowadził rozległe badania w celu stworzenia kampanii “Wpływaj na kształt swojej przyszłości. Zacznij już dziś.” aby pokazać, że udzielenie odpowiedzi na pytania w spisie jest łatwe, bezpieczne i ważne.

“Spis Ludności 2020 to Twój spis, a jego sukces zależy od Ciebie. Daje nam raz na dziesięć lat szansę, żeby poinformować, w jaki sposób będą rozprowadzane w następnej dekadzie fundusze w wysokości miliardów dolarów na bardzo ważne usługi publiczne takie jak szpitale, przychodnie opieki zdrowotnej, szkoły i programy edukacyjne, drogi i mosty oraz pomoc w nagłych wypadkach,” wyjaśnił Dyrektor Urzędu Spisu Ludności USA, Steven Dillingham. “Za pomocą reklam, imprez o charakterze publicznym, partnerstw oraz mediów cyfrowych i tradycyjnych, rozpoczynamy działania ogólnokrajowe, informujące mieszkańców całego kraju o zbliżającym się Spisie Ludności 2020 i zachęcające do udzielenia odpowiedzi w spisie online, drogą telefoniczną lub pocztową. Jesteśmy niezwykle zaangażowani w dotarcie do osób, które historycznie nie są wystarczająco policzone. Dziś zaprezentujemy, w jaki sposób dokona tego kampania “Wpływaj na kształt swojej przyszłości. Zacznij już dziś.””

Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie, D.C., pracownicy Urzędu Spisu Ludności USA przedstawili w skrócie działania informacyjne oraz reklamy wchodzące w skład płatnej kampanii medialnej. W dniu dzisiejszym rozpoczęto wyświetlanie reklam skierowanych do wielokulturowej i historycznie niewystarczająco policzonej widowni, przy czym reklamy zaadresowane do ogółu ludności pojawią się w połowie lutego. Od połowy marca, gospodarstwa domowe będą mogły zacząć udzielać odpowiedzi w spisie online, drogą telefoniczną lub pocztową.

Kampania informacyjna obejmuje reklamy telewizyjne i radiowe, reklamy cyfrowe i w mediach społecznościowych oraz drukowane, a także wiadomości zamieszczane na tablicach reklamowych i na przystankach autobusowych. Te rozległe działania edukacji publicznej zachęcają do udziału w spisie wielokulturowe oraz trudne do zliczenia populacje za pomocą reklam w języku angielskim i 12 innych językach: arabskim, chińskim, francuskim, kreolskim z Haiti, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, tagalskim i wietnamskim.

Urząd Spisu Ludności USA oraz VMLY&R (Team Y&R) — zespół do spraw reklamy i komunikacji, składający się z 13 agencji, doświadczony w kontaktach z grupami wielokulturowymi i historycznie niewystarczająco policzonymi — testował reklamy w wielu językach i w różnorodnych grupach fokusowych na terenie całego kraju. Team Y&R obejmuje PSBWavemakerCarol H. Williams AdvertisingCulture ONE WorldG+G AdvertisingThe Kalaimoku GroupTDW+Co.VMLY&R Puerto RicoWavemaker Puerto RicoReingoldBCW (Burson Cohn & Wolfe), DCG, i Guidehouse.

Przykładowe reklamy Spisu Ludności 2020 można obejrzeć na https://2020census.gov/en/news-events/press-kits/2020-census-integrated-communications-campaign.html.

“W marcu zaprosimy większość gospodarstw domowych do udzielania odpowiedzi w Spisie Ludności 2020. Zaproszenie wszystkich mieszkańców kraju do udzielenia odpowiedzi w spisie jest wyzwaniem oraz wielką zmianą w porównaniu z poprzednimi dekadami,” powiedziała Maria Olmedo-Malagon, kierownik programu Kampanii Informacyjnej Spisu Ludności 2020. “Kluczem do edukacji jest poinformowanie wszystkich, dlaczego ważne jest udzielenie odpowiedzi w spisie oraz jak należy to zrobić. Chociaż możliwe jest udzielenie odpowiedzi w spisie online, należy pamiętać, że można odpowiadać w spisie online lub przez telefon w 13 językach lub też za pomocą tradycyjnego kwestionariusza w wersji papierowej.”

Wiedza zgromadzona w poprzednich dziesięcioleciach w połączeniu z rozległymi badaniami nad szybko zmieniającym się krajobrazem mediów społecznościowych umożliwi Urzędowi Spisu Ludności USA dotarcie do większej niż uprzednio liczby respondentów. Podczas trwania etapów udzielania odpowiedzi w Spisie Ludności 2020, Urząd Spisu Ludności USA będzie stale monitorować poziom procentowy udzielonych odpowiedzi i podejmować terminowe decyzje, w celu przekierowania działań informacyjnych tam, gdzie to konieczne.

“Zakres pracy, badań i zaangażowania włożony w tę kampanię nie da się porównać z poprzednimi spisami ludności,” powiedział Kendall Johnson, dyrektor wykonawczy kontraktu ds. komunikacji, przy Urzędzie Spisu Ludności USA. “Nasze działania informacyjne są wielotorowe i mocno skupione na zwiększeniu odsetka odpowiedzi w grupach historycznie niewystarczająco policzonych. Są one też oparte na najrozleglejszych badaniach kiedykolwiek przeprowadzonych, w celu zapoznania się z motywacją osób udzielających odpowiedzi w spisie ludności oraz przeszkodami, które im to uniemożliwiają.”

Jest to trzeci spis dziesięcioletni, w którym wykorzystywane są stworzone specjalnie w tym celu reklamy i komunikaty opracowane jako zachęta dla ludności do samodzielnego udzielania odpowiedzi w spisie. Większa liczba odpowiedzi udzielonych samodzielnie prowadzi do wzrostu dokładności danych statystycznych pochodzących ze spisu ludności i pozwala zaoszczędzić pieniądze podatników dzięki znacznemu obniżeniu kosztów następczych związanych z wysyłaniem ankieterów spisu do gospodarstw domowych, które nie udzieliły odpowiedzi.

Płatna kampania medialna Spisu Ludności 2020 będzie prowadzona w trzech etapach:

  1. Etap uświadamiająco-edukacyjny (14 stycznia – 12 marca): kreuje natychmiastową świadomość i zapewnia informacje edukacyjne na temat Spisu Ludności 2020.
  2. Etap motywacyjno-partycypacyjny (13 marca – 20 maja): inspiruje i motywuje ludność do wypełnienia kwestionariusza Spisu Ludności 2020 online, drogą telefoniczną lub pocztową.
  3. Etap przypominająco-następczy w przypadku braku odpowiedzi (13 maja – 28 czerwca): kontynuuje przypominanie ludności o konieczności udzielenia odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 oraz wspiera ankieterów spisu podczas odwiedzania gospodarstw domowych, w celu policzenia tych, które nie udzieliły jeszcze odpowiedzi.

Spis Ludności 2020 rozpocznie się oficjalnie 21 stycznia w Toksook Bay, w stanie Alaska, odległej wiosce rybackiej położonej nad Morzem Beringa. Przybędzie tam osobiście dyrektor Dillingham, aby policzyć pierwszą osobę. W ramach tak zwanego “pierwszego liczenia,” miejscowi ankieterzy spisowi rozpoczynają liczenie na terenach wiejskich Alaski, gdy ziemia jest zamarznięta, co umożliwia łatwiejszy dostęp do odległych wiosek. Kampania reklamowa rozpoczęła się w odległych częściach Alaski w połowie grudnia, w celu uświadomienia mieszkańcom, że ankieterzy spisu wkrótce odwiedzą wioski, aby policzyć osoby w nich zamieszkałe.

Wydarzenie to podkreśliło także rozległe wysiłki na terenie całego kraju związane z rekrutacją ankieterów spisu w niepełnym wymiarze godzin w Spisie Ludności 2020.

“W celu policzenia każdej osoby w Stanach Zjednoczonych, musimy stworzyć zespół do pomocy przy liczeniu. To spis ogólnokrajowy, a zatem potrzebujemy ludzi w każdym stanie i w każdej społeczności, aby odnieść sukces, stwierdził dyr. Dillingham. “To nie tylko wspaniała praca, ale też okazja, aby stać się częścią historii naszego kraju.”

Więcej informacji o możliwościach zatrudnienia na 2020Census.gov/jobs.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych nakłada wymóg, aby spis populacji był przeprowadzany co 10 lat. Spis Ludności 2020 policzy każdą osobę mieszkającą w Stanach Zjednoczonych w dniu 1 kwietnia 2020 r. (Dzień Spisu Ludności). Dane statystyczne pochodzące ze Spisu Ludności 2020 będą użyte do określenia ilości miejsc przysługujących każdemu stanowi w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz będą wskazówką dla ustawodawców stanowych, lokalnych i federalnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozdzielania co roku miliardów dolarów funduszy federalnych w ciągu następnej dekady. Od połowy marca, gospodarstwa domowe będą mogły udzielać odpowiedzi online, drogą telefoniczną lub pocztową.

Więcej informacji podano na stronie  Urzędu Spisu Ludności USA.

Contact

Component ID: #ti370330432

Biuro ds. Informacji Publicznej

Component ID: #ti729378763