Skip Header

Urząd Spisu Ludności USA prezentuje kampanię reklamową Spisu Ludności

Działania informacyjne obejmują materiały reklamowe w różnych językach, programy partnerstwa i zaufane głosy.

Release Number CB20-CN.04 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

14 STYCZNIA 2020 — Urząd Spisu Ludności USA ujawnił dziś najważniejsze części publicznej kampanii edukacyjno-informacyjnej o wartości 500 milionów dolarów, obejmującej ponad 1 000 reklam opracowanych w sposób umożliwiający dotarcie do 99% wszystkich gospodarstw domowych w USA i poinformowanie o tym, jak ważne jest udzielenie odpowiedzi w Spisie Ludności 2020. Urząd Spisu Ludności USA przeprowadził rozległe badania w celu stworzenia kampanii “Wpływaj na kształt swojej przyszłości. Zacznij już dziś.” aby pokazać, że udzielenie odpowiedzi na pytania w spisie jest łatwe, bezpieczne i ważne.

“Spis Ludności 2020 to Twój spis, a jego sukces zależy od Ciebie. Daje nam raz na dziesięć lat szansę, żeby poinformować, w jaki sposób będą rozprowadzane w następnej dekadzie fundusze w wysokości miliardów dolarów na bardzo ważne usługi publiczne takie jak szpitale, przychodnie opieki zdrowotnej, szkoły i programy edukacyjne, drogi i mosty oraz pomoc w nagłych wypadkach,” wyjaśnił Dyrektor Urzędu Spisu Ludności USA, Steven Dillingham. “Za pomocą reklam, imprez o charakterze publicznym, partnerstw oraz mediów cyfrowych i tradycyjnych, rozpoczynamy działania ogólnokrajowe, informujące mieszkańców całego kraju o zbliżającym się Spisie Ludności 2020 i zachęcające do udzielenia odpowiedzi w spisie online, drogą telefoniczną lub pocztową. Jesteśmy niezwykle zaangażowani w dotarcie do osób, które historycznie nie są wystarczająco policzone. Dziś zaprezentujemy, w jaki sposób dokona tego kampania “Wpływaj na kształt swojej przyszłości. Zacznij już dziś.””

Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie, D.C., pracownicy Urzędu Spisu Ludności USA przedstawili w skrócie działania informacyjne oraz reklamy wchodzące w skład płatnej kampanii medialnej. W dniu dzisiejszym rozpoczęto wyświetlanie reklam skierowanych do wielokulturowej i historycznie niewystarczająco policzonej widowni, przy czym reklamy zaadresowane do ogółu ludności pojawią się w połowie lutego. Od połowy marca, gospodarstwa domowe będą mogły zacząć udzielać odpowiedzi w spisie online, drogą telefoniczną lub pocztową.

Kampania informacyjna obejmuje reklamy telewizyjne i radiowe, reklamy cyfrowe i w mediach społecznościowych oraz drukowane, a także wiadomości zamieszczane na tablicach reklamowych i na przystankach autobusowych. Te rozległe działania edukacji publicznej zachęcają do udziału w spisie wielokulturowe oraz trudne do zliczenia populacje za pomocą reklam w języku angielskim i 12 innych językach: arabskim, chińskim, francuskim, kreolskim z Haiti, japońskim, koreańskim, polskim, portugalskim, rosyjskim, hiszpańskim, tagalskim i wietnamskim.

Urząd Spisu Ludności USA oraz VMLY&R (Team Y&R) — zespół do spraw reklamy i komunikacji, składający się z 13 agencji, doświadczony w kontaktach z grupami wielokulturowymi i historycznie niewystarczająco policzonymi — testował reklamy w wielu językach i w różnorodnych grupach fokusowych na terenie całego kraju. Team Y&R obejmuje PSBWavemakerCarol H. Williams AdvertisingCulture ONE WorldG+G AdvertisingThe Kalaimoku GroupTDW+Co.VMLY&R Puerto RicoWavemaker Puerto RicoReingoldBCW (Burson Cohn & Wolfe), DCG, i Guidehouse.

Przykładowe reklamy Spisu Ludności 2020 można obejrzeć na https://2020census.gov/en/news-events/press-kits/2020-census-integrated-communications-campaign.html.

“W marcu zaprosimy większość gospodarstw domowych do udzielania odpowiedzi w Spisie Ludności 2020. Zaproszenie wszystkich mieszkańców kraju do udzielenia odpowiedzi w spisie jest wyzwaniem oraz wielką zmianą w porównaniu z poprzednimi dekadami,” powiedziała Maria Olmedo-Malagon, kierownik programu Kampanii Informacyjnej Spisu Ludności 2020. “Kluczem do edukacji jest poinformowanie wszystkich, dlaczego ważne jest udzielenie odpowiedzi w spisie oraz jak należy to zrobić. Chociaż możliwe jest udzielenie odpowiedzi w spisie online, należy pamiętać, że można odpowiadać w spisie online lub przez telefon w 13 językach lub też za pomocą tradycyjnego kwestionariusza w wersji papierowej.”

Wiedza zgromadzona w poprzednich dziesięcioleciach w połączeniu z rozległymi badaniami nad szybko zmieniającym się krajobrazem mediów społecznościowych umożliwi Urzędowi Spisu Ludności USA dotarcie do większej niż uprzednio liczby respondentów. Podczas trwania etapów udzielania odpowiedzi w Spisie Ludności 2020, Urząd Spisu Ludności USA będzie stale monitorować poziom procentowy udzielonych odpowiedzi i podejmować terminowe decyzje, w celu przekierowania działań informacyjnych tam, gdzie to konieczne.

“Zakres pracy, badań i zaangażowania włożony w tę kampanię nie da się porównać z poprzednimi spisami ludności,” powiedział Kendall Johnson, dyrektor wykonawczy kontraktu ds. komunikacji, przy Urzędzie Spisu Ludności USA. “Nasze działania informacyjne są wielotorowe i mocno skupione na zwiększeniu odsetka odpowiedzi w grupach historycznie niewystarczająco policzonych. Są one też oparte na najrozleglejszych badaniach kiedykolwiek przeprowadzonych, w celu zapoznania się z motywacją osób udzielających odpowiedzi w spisie ludności oraz przeszkodami, które im to uniemożliwiają.”

Jest to trzeci spis dziesięcioletni, w którym wykorzystywane są stworzone specjalnie w tym celu reklamy i komunikaty opracowane jako zachęta dla ludności do samodzielnego udzielania odpowiedzi w spisie. Większa liczba odpowiedzi udzielonych samodzielnie prowadzi do wzrostu dokładności danych statystycznych pochodzących ze spisu ludności i pozwala zaoszczędzić pieniądze podatników dzięki znacznemu obniżeniu kosztów następczych związanych z wysyłaniem ankieterów spisu do gospodarstw domowych, które nie udzieliły odpowiedzi.

Płatna kampania medialna Spisu Ludności 2020 będzie prowadzona w trzech etapach:

  1. Etap uświadamiająco-edukacyjny (14 stycznia – 12 marca): kreuje natychmiastową świadomość i zapewnia informacje edukacyjne na temat Spisu Ludności 2020.
  2. Etap motywacyjno-partycypacyjny (13 marca – 20 maja): inspiruje i motywuje ludność do wypełnienia kwestionariusza Spisu Ludności 2020 online, drogą telefoniczną lub pocztową.
  3. Etap przypominająco-następczy w przypadku braku odpowiedzi (13 maja – 28 czerwca): kontynuuje przypominanie ludności o konieczności udzielenia odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 oraz wspiera ankieterów spisu podczas odwiedzania gospodarstw domowych, w celu policzenia tych, które nie udzieliły jeszcze odpowiedzi.

Spis Ludności 2020 rozpocznie się oficjalnie 21 stycznia w Toksook Bay, w stanie Alaska, odległej wiosce rybackiej położonej nad Morzem Beringa. Przybędzie tam osobiście dyrektor Dillingham, aby policzyć pierwszą osobę. W ramach tak zwanego “pierwszego liczenia,” miejscowi ankieterzy spisowi rozpoczynają liczenie na terenach wiejskich Alaski, gdy ziemia jest zamarznięta, co umożliwia łatwiejszy dostęp do odległych wiosek. Kampania reklamowa rozpoczęła się w odległych częściach Alaski w połowie grudnia, w celu uświadomienia mieszkańcom, że ankieterzy spisu wkrótce odwiedzą wioski, aby policzyć osoby w nich zamieszkałe.

Wydarzenie to podkreśliło także rozległe wysiłki na terenie całego kraju związane z rekrutacją ankieterów spisu w niepełnym wymiarze godzin w Spisie Ludności 2020.

“W celu policzenia każdej osoby w Stanach Zjednoczonych, musimy stworzyć zespół do pomocy przy liczeniu. To spis ogólnokrajowy, a zatem potrzebujemy ludzi w każdym stanie i w każdej społeczności, aby odnieść sukces, stwierdził dyr. Dillingham. “To nie tylko wspaniała praca, ale też okazja, aby stać się częścią historii naszego kraju.”

Więcej informacji o możliwościach zatrudnienia na 2020Census.gov/jobs.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych nakłada wymóg, aby spis populacji był przeprowadzany co 10 lat. Spis Ludności 2020 policzy każdą osobę mieszkającą w Stanach Zjednoczonych w dniu 1 kwietnia 2020 r. (Dzień Spisu Ludności). Dane statystyczne pochodzące ze Spisu Ludności 2020 będą użyte do określenia ilości miejsc przysługujących każdemu stanowi w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz będą wskazówką dla ustawodawców stanowych, lokalnych i federalnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozdzielania co roku miliardów dolarów funduszy federalnych w ciągu następnej dekady. Od połowy marca, gospodarstwa domowe będą mogły udzielać odpowiedzi online, drogą telefoniczną lub pocztową.

Więcej informacji podano na stronie  Urzędu Spisu Ludności USA.

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej