Skip Header
Menu

Aktualny Poziom Odpowiedzi na Spis Ludności 2020: 99,98% w Skali Kraju

Przekroczono poziom 99% we wszystkich stanach (states), samodzielne odpowiedzi przewyższyły poziom z 2010 r.

Release Number CB20-CN.120 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

19 października 2020 r. — Zgodnie z aktualnymi wynikami opublikowanymi dziś przez Urząd Spisu Ludności USA, policzono 99,98% lokali mieszkalnych i adresów w kraju w Spisie Ludności 2020 z chwilą zakończenia samodzielnych odpowiedzi oraz zbierania danych w terenie, tj. 15 października 2020 r. We wszystkich stanach (states), Dystrykcie Kolumbii oraz Wspólnocie Portoryko (Puerto Rico), policzono ponad 99% wszystkich adresów, przy czym wszędzie, poza jednym stanem (state), liczba ta przewyższa 99,9%.

“Spis Ludności 2020 napotkał wyzwania jak żaden inny spis dziesięcioletni odkąd sięgamy pamięcią,” stwierdził Sekretarz Handlu, Wilbur L. Ross, Jr. “Uzyskanie tych wyników w obliczu gwałtownych zjawisk pogodowych oraz globalnej pandemii jest świadectwem determinacji i inwencji setek tysięcy oddanych kobiet i mężczyzn, którzy pracowali nad Spisem Ludności 2020.”

W porównaniu z końcowym wskaźnikiem 66,5% samodzielnych odpowiedzi w Spisie Ludności 2010), 67% zostało policzonych do tej pory w wyniku samodzielnie udzielanych odpowiedzi, natomiast resztę policzono w ramach Działań Następczych Przy Braku Odpowiedzi (skrót w j. angielskim NRFU).

“Ameryka stanęła na wysokości zadania i odpowiedziała na wezwanie: kształtuj swoją przyszłość odpowiadając na Spis Ludności 2020,” powiedział dr Steven Dillingham, Dyrektor Urzędu Spisu Ludności. “Na ogół lepsze jakościowo dane pochodzą z samodzielnych odpowiedzi, lecz biorąc pod uwagę dziecioletni spadek udziału w spisach ludności i ankietach w skali globalnej oraz wyzwania dla społeczności spowodowane pandemią COVID-19, nie spodziewaliśmy się, że przewyższymy wskaźniki samodzielnie udzielonych odpowiedzi z roku 2010. To że tego dokonaliśmy, jest świadectwem dla ludności Ameryki, naszych prawie 400 000 partnerów krajowych i społecznych oraz, co bardzo ważne, naszych pracowników.”

“Urząd Spisu Ludności zdołał stawić czoła i pokonać wiele wyzwań ze względu na nasz innowacyjny projekt i wykorzystanie nowych technologii, lecz nie moglibyśmy tego dokonać bez niezachwianej determinacji naszych pracowników,” mówił dalej Dillingham. “Dziękujemy wszystkim członkom naszej drużyny za ich wkład, od ankieterów spisu i personelu terenowego, dających z siebie wszystko, aby dotrzeć do tych, których najtrudniej policzyć, do oddanego przywództwa operacyjnego w głównej siedzibie i w całym kraju, którzy pracowali bez przerwy nad utrzymaniem i ochroną naszych systemów, przetwarzaniem danych, nadzorowaniem działań i informowaniem o tym, jak ważny jest Spis Ludności 2020.”

“Jesteśmy szczególnie dumni z ciężkiej pracy dla osiągnięcia w stanie (state) Luizjana poziomu ponad 99% odpowiedzi pomimo niszczycielskich skutków huraganów Laura i Delta, a także z partnerstwa z rządami szczepów Indian i rdzennych mieszkańców Alaski, w celu osiągnięcia wyniku 99,77% na ich ziemiach w ramach działań NRFU, mimo zamknięć spowodowanych pandemią.”

“Setki milionów ludzi zostało policzonych w Spisie Ludności 2020, a statystycy i eksperci jakości danych pracują obecnie, aby upewnić się, że każdy został policzony raz – i tylko raz – we właściwym miejscu,” mówił dalej Dillingham. “Urząd Spisu Ludności będzie korzystać z najlepszych dostępnych metodologii, aby rozwiązać niejasności związane z bardzo małą liczbą niejasnych adresów oraz zapewnić dokładność naszych produktów danych.”

Dla każdego spisu ludności, Urząd Spisu Ludności opracowuje dane szacunkowe pokrycia oraz prowadzi rozległe oceny podawane do publicznej wiadomości. Poziomy ukończenia liczenia stanowią tylko wczesne wskaźniki. Więcej informacji o Spisie Ludności 2020, w tym dotyczących użycia wskaźników zastępczych i rejestrów administracyjnych można znaleźć w aktualnych Często Zadawanych Pytaniach (FAQ).

Urząd Spisu Ludności usilnie pracuje nad przetwarzaniem danych w celu dostarczenia pełnych i dokładnych wyników liczenia populacji stanowych (state) możliwie jak najbliżej ostatecznego ustawowego terminu 31 grudnia 2020 r.

Zbieranie danych do Spisu Ludności 2020 zakończyło się o godzinie 23:59 standardowego czasu hawajskiego 15 października 2020 r. (5:59 rano czasu wschodnioamerykańskiego). Odpowiedzi papierowe wciąż nadchodzą i będą przetwarzane, jeżeli będą miały datę stempla pocztowego nie później niż 15 października, a dotrą do centrum przetwarzania najpóźniej do 22 października.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź 2020census.gov.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej