Skip Header

Bưu Thiếp Nhắc Nhở Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020 Sẽ Được Gửi Đi Trước Khi Đội Ngũ Nhân Viên Kiểm Đếm Triển Khai Hoạt Động Thăm Nhà Trên Toàn Quốc

Release Number CB20-CN.85 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

NGÀY 22 THÁNG 7, 2020 — Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đang gửi bưu thiếp nhắc nhở đến các hộ gia đình chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trong tuần này. Đây sẽ là lần gửi thư cuối cùng trước khi nhân viên kiểm đếm bắt đầu đến nhà các hộ gia đình chưa trả lời trên toàn quốc vào giữa tháng Tám. Trả lời ngay bây giờ sẽ giảm thiểu nhu cầu nhân viên kiểm đếm đến nhà để thu thập thông tin trả lời trực tiếp.

Theo bản đồ trên mạng mà Cục Thống Kê Dân Số dùng để theo dõi sự tham gia của quốc gia vào cuộc thống kê dân số này, hơn 62% dân số đã trả lời trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư.

Đại dịch COVID-19 đã trì hoãn thời gian triển khai toàn quốc hoạt động đến thăm nhà của nhân viên kiểm đếm từ giữa tháng Năm đến giữa tháng Tám, điều mà đã tạo cơ hội cho Cục Thống Kê Dân Số gửi thêm một lời nhắc nhở tới các hộ gia đình để khuyến khích họ tự trả lời. Đợt triển khai nhẹ hoạt động đến thăm nhà của nhân viên kiểm đếm này sẽ nhắm mục tiêu một số khu vực nhất định, sớm nhất là vào giữa hoặc cuối tháng Bảy. Bưu thiếp này là một trong một loạt những thư nhắc nhở mà Cục Thống Kê Dân Số đã gửi đến các hộ gia đình chưa trả lời kể từ tháng Ba để kêu gọi họ trả lời.

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ mạnh mẽ khuyến khích công chúng hãy trả lời trên mạng tại 2020census.gov. Các hộ gia đình có thể trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng Tiếng Anh hoặc 12 ngôn ngữ khác. Các hộ gia đình cũng có thể trả lời qua thư bằng bản câu hỏi trên giấy được gửi vào tháng Tư tới hầu hết các địa chỉ chưa trả lời. Các hộ gia đình có thể tiếp tục tự trả lời cho đến khi hoạt động thăm nhà này kết thúc vào ngày 31 tháng Mười.

Các hộ gia đình đã trả lời rồi có thể bỏ qua bưu thiếp nhắc nhở này nếu họ nhận được chúng. Nhân viên kiểm đếm đến sẽ vẫn đến nhà một số hộ gia đình đã trả lời rồi để thực hiện kiểm tra chất lượng Thống Kê Dân Số 2020.

Thông báo này không đi đôi với thông cáo báo chí. Chỉ Tờ Mẹo.  

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng