Skip Header

Nhân Viên Thống Kê Dân Số 2020 Có Thể Sẽ Đến Nhà Các Hộ Gia Đình

Nhân Viên Đến Nhà Người Dân Nhằm Mục Đích Kiểm Tra Chất Lượng Thống Kê và Đảm Bảo Tất Cả Mọi Người Đều Được Tính

Release Number CB20-CN.101 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

NGÀY 31 THÁNG TÁM, 2020 — Trước việc nhân viên kiểm đếm đang đến nhà người dân, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ xin thông báo với các hộ gia đình rằng nhân viên kiểm đếm có thể sẽ đến nhà quý vị một lần nữa nhằm đảm bảo tất cả mọi người đều được tính vào Thống Kê Dân Số 2020. Cho đến nay, 64.9% tổng số hộ nhà ở đã trả lời trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư, và 17.5% hộ nhà ở khác đã được tính bởi nhân viên kiểm đếm và các hoạt động thu thập dữ liệu thực địa khác. Tính đến ngày 30 tháng Tám, hơn 82.4% tổng số hộ nhà ở trên toàn quốc đã được tính vào Thống Kê Dân Số 2020. Cục Thống Kê Dân Số đang cố gắng tính số hộ gia đình còn lại — cứ 5 hộ trên toàn quốc thì có 1 hộ chưa được tính.

Cục Thống Kê Dân Số cập nhật danh sách các hộ gia đình đã trả lời hàng ngày. Ngay cả khi một hộ gia đình đã trả lời, một nhân viên kiểm đếm được thuê tại địa phương có thể sẽ vẫn đến thăm địa chỉ của họ như một phần của chương trình đảm bảo chất lượng của Cục Thống Kê Dân Số cho cuộc Thống Kê Dân Số 2020 Công chúng được khuyến khích hợp tác với nhân viên kiểm đếm khi họ đến nhà.

Ví dụ, nhân viên kiểm đếm đang đến nhà các hộ gia đình mà có thể có sự nhầm lẫn về địa chỉ. Nếu địa chỉ của cộng đồng gần đây đã thay đổi hoặc hộ gia đình đã trả lời bằng địa chỉ không khớp với danh sách địa chỉ của Cục Thống Kê Dân Số, thì nhân viên kiểm đếm sẽ đến để xác minh địa chỉ và trực tiếp thu thập câu trả lời. Vui lòng trả lời khi nhân viên kiểm đếm đến nhà quý vị. Nếu nhân viên kiểm đếm để lại giấy báo đến nhà, quý vị có thể trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng cách sử dụng Mã ID Thống Kê Dân Số (Census ID) được cung cấp trên thông báo. ID này sẽ liên kết địa chỉ của quý vị với những câu trả lời của quý vị và đảm bảo quý vị được tính theo đúng địa chỉ. Cục Thống Kê Dân Số có các phương pháp và quy trình nghiêm ngặt để giải quyết những câu trả lời trùng lặp.

Trong một số trường hợp, một nhân viên kiểm đếm thứ hai có thể đến nhà một hộ gia đình để thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn. Cuộc phỏng vấn bổ sung này là một trong những cách chúng tôi kiểm tra chất lượng công việc của nhân viên kiểm đếm.

Ngoài ra, các đại diện khác của Cục Thống Kê Dân Số đang tiếp tục đến nhà người dân để thực hiện các cuộc khảo sát khác mà đang diễn ra cùng lúc với Thống Kê Dân Số 2020, chẳng hạn nhưKhảo Sát Cộng Đồng tại Mỹ (American Community Survey). Những cuộc khảo sát này chỉ ảnh hưởng đến một số ít hộ gia đình trên toàn quốc và cung cấp thông tin có giá trị để giúp các nhà lãnh đạo cộng đồng lập kế hoạch cho bệnh viện và trường học, cải thiện các dịch vụ khẩn cấp và đưa ra quyết định sáng suốt về việc tạo việc làm.

Các hộ gia đình vẫn có thể trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng tại 2020census.gov, qua điện thoại theo số 844-330-2020 hoặc bằng cách hoàn thành và gửi lại bản câu hỏi trên giấy mà họ đã nhận được.

Thông báo này không đi đôi với thông cáo báo chí. Chỉ Tờ Mẹo.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng