Skip Header
Menu

Ponad 60 procent Gospodarstw Domowych w USA Odpowiedziało na Spis Ludności 2020

Większość Gospodarstw Domowych Preferuje Opcję Odpowiedzi przez Internet

Release Number CB20-CN.55 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

27 maja 2020 r. —Trwa udzielanie odpowiedzi na Spis Ludności 2020, przy czym ponad 60% gospodarstw domowych w USA odpowiedziało na Spis Ludności 2020, a średnio cztery na pięć gospodarstw domowych, które odpowiedziały samodzielnie, uczyniło to online na 2020census.gov. Aktualny poziom udzielanych samodzielnie odpowiedzi internetowych wynosi 9,2 punktów procentowych powyżej prognoz Urzędu Spisu Ludności, przy niezmiennym preferowaniu odpowiedzi na spis ludności online w porównaniu z drogą telefoniczną lub pocztową.

W wiadomości wideo, Dyrektor Urzędu Spisu Ludności, dr Steven Dillingham, podziękował ludności za odpowiedzi, które pozwoliły osiągnąć ten kamień milowy i zachęcił tych, którzy jeszcze nie odpowiedzieli do kształtowania przyszłości na następne 10 lat.

W połowie marca, większość gospodarstw domowych otrzymała zaproszenia  pocztą, aby odpowiedzieć na Spis Ludności 2020, a następnie wielokrotne przypomnienia wraz z kwestionariuszem w wersji papierowej. Ankieterzy spisu mają w planach odwiedzanie od sierpnia tych gospodarstw domowych, które jeszcze nie udzieliły odpowiedzi na Spis Ludności 2020.

Od tygodnia obejmującego 4 maja, przy współpracy z federalnymi, stanowymi (state) i lokalnymi przedstawicielami ochrony zdrowia, Urząd Spisu Ludności zaczął ponownie otwierać etapowo niektóre działania terenowe Spisu Ludności 2020 w wybranych rejonach geograficznych. W ramach tego etapowego restartu, Urząd Spisu Ludności wznowił zostawianie zaproszeń do Spisu Ludności 2020 pod frontowymi drzwiami, w rejonach, gdzie większość gospodarstw domowych nie otrzymuje poczty w domu. Około 5% gospodarstw domowych jest liczonych w ramach tej operacji pod nazwą Aktualizacja/Doręczenie, podczas której pracownicy spisu ludności potwierdzają lub aktualizują fizyczną lokalizację adresu gospodarstwa domowego, a następnie zostawiają pakiet z kwestionariuszem spisu ludności.

Zdrowie i bezpieczeństwo personelu Urzędu Spisu Ludności i opinii publicznej jest sprawą najwyższej wagi. Cały powracający personel przejdzie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i procedur związanych z zachowywaniem dystansu społecznego oraz otrzyma sprzęt ochrony osobistej przed rozpoczęciem na nowo działań.

Mapa wskaźników odpowiedzi Urzędu Spisu Ludności dostępna online wskazuje poziom udzielonych odpowiedzi według stanu (state), miasta (city), powiatu i obszarów spisu ludności.  Na dzień 25 maja 2020 r.:

  • Madison, Wis., jest miastem (city) z najwyższym wskaźnikiem samodzielnych odpowiedzi internetowych.
  • Minnesota i Utah mają najwyższe wskaźniki odpowiedzi internetowych spośród stanów (states).

10 stanów (states) o najwyższym wskaźniku samodzielnych odpowiedzi to:

1.  Minnesota      70,0%

2.  Wisconsin        67,4%

3.  Iowa                  66,9%

4.  Michigan           66,7%

5.  Nebraska          66,5%

6.  Washington     65,4%

7.  Ohio                   65,3%

8.  Illinois                65,2%

8.  Virginia              65,2%

9.  Indiana              64,9%

10 miast/gmin miejskich z populacją co najmniej 250 000, o najwyższym wskaźniku samodzielnych odpowiedzi to:

1.  Lincoln, Neb.                               72,8%

2.  Louisville/ Jefferson County Metro, Ky.           71,6%

3.  Madison, Wis.                             70,6%

4.  Seattle, Wash.                             69,8%

5.  Henderson, Nev.                        69,3%

6.  St. Paul, Minn.                             69,2%

7.  San Jose, Calif.                             68,5%

8.  Portland, Ore.                             67,8%

9.  Virginia Beach, Va.                     67,6%

9.  Minneapolis, Minn.                   67,6%

9.  Colorado Springs, Colo.            67,6%

Wyzwanie Wskaźników Odpowiedzi w Spisie Ludności 2020

W celu zwiększenia ilości odpowiedzi udzielonych w Spisie Ludności 2020 w całym kraju,  Urząd Spisu Ludności rzuca wyzwanie społecznościom w całym kraju, aby wypełnić spis ludności online, przez telefon lub pocztą. Pakiet narzędzi online uwzględnia pomysły dla liderów społeczności, pomocne w zachęcaniu wszystkich do przewyższenia wskaźników samodzielnie udzielonych odpowiedzi w Spisie Ludności 2010.

Samodzielne udzielanie odpowiedzi nigdy nie było łatwiejsze, czy toonline, przez telefon czy drogą pocztową—wszystko bez konieczności spotkania z ankieterem spisu.

Urząd Spisu Ludności gorąco zachęca wszystkich do udzielania odpowiedzi online na  2020census.gov. Gospodarstwa domowe mogą udzielać odpowiedzi online lub przez telefon w języku angielskim lub 12 innych językach. Gospodarstwa domowe mogą także udzielać odpowiedzi pocztą korzystając z kwestionariusza w wersji papierowej wysłanego pod adres, z którego nie udzielono odpowiedzi. Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod nr 844-330-2020 lub odwiedź stronę 2020census.gov. Aby zapoznać się ze zmodyfikowanym harmonogramem spisu ludności odwiedź stronę Modyfikacje działań Spisu Ludności 2020.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych wymaga, aby spis populacji był przeprowadzany co 10 lat. Celem Spisu Ludności 2020 jest policzenie każdej osoby mieszkającej w Stanach Zjednoczonych w dniu 1 kwietnia 2020 r. (Dzień Spisu Ludności). Dane statystyczne pochodzące ze Spisu Ludności są używane do określenia ilości miejsc przysługujących każdemu stanowi (state) w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz zapewniają informacje dla ustawodawców stanowych (state), lokalnych i federalnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozdzielania corocznie setek miliardów dolarów funduszy federalnych w ciągu następnych 10 lat.

Z tym ogłoszeniem nie jest związany żaden komunikat prasowy. Tylko Arkusz Informacyjny.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej