Skip Header

Hơn 60 Phần Trăm Hộ Gia Đình Hoa Kỳ Đã Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020

Hầu Hết Các Hộ Gia Đình Chọn Trả Lời Qua Internet

Release Number CB20-CN.55 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

Ngày 27 tháng Năm năm 2020 —Việc trả lời Thống Kê Dân Số 2020 đang tiến triển đúng hướng khi hơn 60% hộ gia đình ở Hoa Kỳ đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020, trong đó cứ mỗi năm hộ gia đình tự trả lời thì có bốn hộ gia đình đã chọn trả lời trên mạng tại 2020census.gov. Tỷ lệ tự trả lời qua internet hiện tại là 9.2 điểm phần trăm cao hơn tỷ lệ dự báo của Cục Thống Kê Dân Số, vì các hộ gia đình tiếp tục chọn trả lời thống kê dân số trên mạng thay vì qua điện thoại và qua thư.

Trong một thông điệp video, Tiến sĩ Steven Dillingham, Giám đốc Cục Thống Kê Dân Số đã cảm ơn mọi người đã tham gia trả lời để đạt được cột mốc này, và khuyến khích những ai chưa trả lời hãy giúp định hình tương lai của họ trong 10 năm tới.

Vào giữa tháng Ba, đa số các hộ gia đình đã nhận được một lời mời trả lời Thống Kê Dân Số 2020 gửi qua thư, tiếp theo đó là nhiều lời nhắc nhở và một bản câu hỏi giấy. Nhân viên kiểm đếm theo dự kiến sẽ đến nhà các hộ gia đình chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020 bắt đầu vào tháng Tám.

Bắt đầu từ tuần ngày 4 tháng Năm, phối hợp với các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, Cục Thống Kê Dân Số đã khởi động lại từng giai đoạn một số hoạt động Thống Kê Dân Số 2020 tại hiện trường tại một số khu vực nhất định. Là một phần của quá trình khởi động lại từng giai đoạn này, Cục Thống Kê Dân Số đã quay trở lại với việc để lại trước cửa nhà gói thư mời trả lời Thống Kê Dân Số 2020 tại những khu vực mà phần lớn các hộ gia đình không nhận được thư tại địa chỉ nhà của họ. Khoảng 5% hộ gia đình được thống kê trong hoạt động này, được gọi là hoạt động Cập Nhật/Để Lại Tài Liệu, khi nhân viên thống kê dân số xác nhận hoặc cập nhật vị trí chính xác của địa chỉ các hộ gia đình và sau đó để lại bản câu hỏi thống kê dân số.

Sức khỏe và sự an toàn của nhân viên Cục Thống Kê Dân Số và công chúng là vô cùng quan trọng. Tất cả nhân viên sẽ được hướng dẫn cách giữ an toàn theo quy định cách ly xã hội và được cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân trước khi khởi động lại các hoạt động.

Bản đồ tỷ lệ trả lời trên mạng của Cục Thống Kê Dân Số’ cho thấy tỷ lệ trả lời theo từng tiểu bang, thành phố, quận và khu vực thống kê dân số. Tính đến ngày 25 tháng Năm, 2020:

  • Madison, Wis. là thành phố với tỷ lệ tự trả lời qua internet cao nhất.
  • Minnesota và Utah có tỷ lệ trả lời qua internet cao nhất trong số các tiểu bang.

10 tiểu bang có tỷ lệ tự trả lời cao nhất là:

1.  Minnesota      70.0%

2.  Wisconsin        67.4%

3.  Iowa                  66.9%

4.  Michigan           66.7%

5.  Nebraska          66.5%

6.  Washington     65.4%

7.  Ohio                   65.3%

8.  Illinois                65.2%

8.  Virginia              65.2%

9.  Indiana              64.9%

10 thành phố/khu đô thị có dân số 250,000 ngườitrở lên với tỷ lệ tự trả lời cao nhất là:

1.  Lincoln, Neb.                                                           72.8%

2.  Louisville/Jefferson County Metro, Ky.            71.6%

3.  Madison, Wis.                                                         70.6%

4.  Seattle, Wash.                                                         69.8%

5.  Henderson, Nev.                                                    69.3%

6.  St. Paul, Minn.                                                         69.2%

7.  San Jose, Calif.                                                         68.5%

8.  Portland, Ore.                                                         67.8%

9.  Virginia Beach, Va.                                                 67.6%

9.  Minneapolis, Minn.                                               67.6%

9.  Colorado Springs, Colo.                                        67.6%

Thử Thách Tỷ Lệ Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020

Để tăng tỷ lệ trả lời Thống Kê Dân Số 2020 toàn quốc, Cục Thống Kê Dân Số đưa ra thử thách để kêu gọi các cộng đồng trên toàn quốc hoàn thành thống kê dân số trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư. Bộ công cụ trực tuyến này bao gồm các ý tưởng cho các nhà lãnh đạo cộng đồng để khuyến khích mọi người đánh bại tỷ lệ tự trả lời Thống Kê Dân Số 2010 của họ.

Việc tự trả lời thống kê dân số hiện nay dễ dàng hơn bao giờ hết, dù quý vị trả lời trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư -- cả ba phương pháp trả lời này đều không đòi hỏi quý vị phải tương tác với nhân viên kiểm đếm.

Cục Thống Kê Dân Số mạnh mẽ khuyến khích công chúng trả lời trên mạng tại 2020census.gov. Các hộ gia đình có thể trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng Tiếng Anh hoặc 12 ngôn ngữ khác. Các hộ gia đình cũng có thể trả lời qua thư bằng cách sử dụng bảng câu hỏi giấy mà đã được gửi đến các địa chỉ chưa trả lời. Để có thêm thông tin, vui lòng gọi số 844-330-2020 hoặc truy cập 2020census.gov. Để xem lịch trình thống kê dân số sửa đổi, hãy truy cập trang điều chỉnh hoạt động Thống Kê Dân Số 2020.

Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu thực hiện thống kê dân số mỗi 10 năm một lần. Mục tiêu của Thống Kê Dân Số 2020 là kiểm đếm tất cả mọi người sống tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng Tư năm 2020 (Ngày Thống Kê Dân Số). Kết quả thống kê dân số sẽ được sử dụng để xác định số ghế mà mỗi tiểu bang sẽ nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ, và đồng thời hướng dẫn ngân quỹ hàng trăm tỷ đô la của liên bang được chi dùng như thế nào bởi các nhà lập pháp tiểu bang, địa phương liên bang mỗi năm trong 10 năm tới.

Thông báo này không đi đôi với thông cáo báo chí. Chỉ Tờ Mẹo. 

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng