Skip Header

Urząd Spisu Ludności Planuje Wysłać Kolejne Przypomnienia o Spisie Ludności 2020 Przed Wizytą Ankietera Spisu

Release Number CB20-CN.67 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

24 CZERWCA 2020 r. — Urząd Spisu Ludności USA ogłosił dziś, że wyśle dodatkowe pocztówki z przypomnieniem do gospodarstw domowych, które jeszcze nie odpowiedziały na Spis Ludności 2020. Pocztówki mają dotrzeć między 22 lipca a 28 lipca, kilka tygodni przed planowanym początkiem wizyt ankieterów spisu w gospodarstwach domowych, które nie odpowiedziały.

Pandemia COVID-19 opóźniła początek wizyt ankieterów spisu w okresie pomiędzy połową maja a połową sierpnia, umożliwiając Urzędowi Spisu Ludności wysłanie jeszcze jednego przypomnienia do gospodarstw domowych jako zachęty do odpowiedzi online, przez telefon lub pocztą. Udzielenie odpowiedzi teraz minimalizuje potrzebę wizyty ankieterów spisu w domach, aby zebrać odpowiedzi osobiście. Około 61.7% gospodarstw domowych w całym kraju odpowiedziało już online, przez telefon lub pocztą od kiedy zaproszenia zaczęły się pojawiać w skrzynkach pocztowych 12 marca.

Urząd Spisu Ludności ogłosił także plany wysłania pocztówek do około 1,3 miliona skrzynek pocztowych w społecznościach, w których wymagane jest korzystanie ze skrzynek pocztowych do otrzymywania poczty. Pocztówki – których wysłanie planowane jest na koniec czerwca – powiadamiają gospodarstwa domowe, że ankieter spisu dostarczy wkrótce zaproszenie do spisu ludności lub odwiedzi w późniejszym terminie, aby przeprowadzić wywiad.

Urząd Spisu Ludności nie wysyła zaproszeń do spisu ludności do skrzynek pocztowych ponieważ każda odpowiedź w spisie ludności musi być powiązana z fizyczną lokalizacją, gdzie ludzie mieszkają, a nie gdzie otrzymują pocztę. Pandemia COVID-19 opóźniła dostarczenie pakietów z zaproszeniami do spisu w niektórych społecznościach, ale ankieterzy spisu wznowili dostarczanie ich zgodnie z harmonogramem etapowym w całym kraju.  Zachęcamy gospodarstwa domowe do udzielenia odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 jak najszybciej po otrzymaniu pakietu z zaproszeniem. Podczas udzielania odpowiedzi, zachęcamy także te gospodarstwa domowe do użycia numeru identyfikacyjnego Spisu Ludności (Census ID), podanego w pakiecie lub dokładnego adresu, a nie numeru ich skrzynki pocztowej.

Urząd Spisu Ludności gorąco zachęca wszystkich do odpowiedzi online na 2020census.gov. Gospodarstwa domowe mogą odpowiedzieć online lub przez telefon po angielsku lub w 12 innych językach, czy też drogą pocztową używając kwestionariusza w wersji papierowej wysłanego na adresy, skąd nie udzielono odpowiedzi lub zostawionego pod drzwiami. Pomimo tego, że ankieterzy spisu rozpoczną od 11 sierpnia wizyty w gospodarstwach domowych, które jeszcze nie odpowiedziały, mogą one w dalszym ciągu odpowiedzieć samodzielnie do chwili zakończenia wizyt w dniu 31 października.

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod nr 844-330-2020 lub odwiedź 2020census.gov. Aby zapoznać się ze zmodyfikowanym harmonogramem spisu ludności, odwiedź stronę modyfikacji działań Spisu Ludności 2020.

Z tym ogłoszeniem nie jest związany żaden komunikat prasowy. Tylko Arkusz Informacyjny. 

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej