Skip Header

Nadszedł Dzień Spisu Ludności – Policzmy Się!

Mapa Wskaźników Odpowiedzi Wskazuje Które Obszary Odpowiadają Najszybciej

Release Number CB20-CN.36 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

1 kwietnia 2020 r. - Dziś Dzień Spisu Ludności, dzień, który określa, kto jest liczony w Spisie Ludności 2020 oraz gdzie jest liczony.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych wymaga, aby spis populacji był przeprowadzany co 10 lat. Udzielenie odpowiedzi na pytania w Spisie Ludności 2020 jest łatwe, bezpieczne i ważne oraz jest kluczem do kształtowania przyszłości społeczności. Dane statystyczne ze Spisu Ludności są używane do ustalenia liczby przedstawicieli każdego stanu w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i dostarczają informacji do wyznaczenia granic okręgów ustawodawczych. Dane te zapewniają też informacje przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozdzielania co roku miliardów dolarów funduszy publicznych przez ustawodawców stanowych, lokalnych i federalnych wśród społeczności na usługi publiczne i infrastrukturę, jak np. szpitale, służby niosące pomoc w nagłych wypadkach, szkoły i mosty w ciągu następnych 10 lat.

36,2 procent gospodarstw domowych w kraju udzieliło odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 odkąd w skrzynkach pocztowych zaczęły się pojawiać zaproszenia w dniach 12-20 marca. Wskaźniki udzielonych odpowiedzi są aktualizowane codziennie na mapie, aby umożliwić opinii publicznej śledzenie, jak przebiega udzielanie odpowiedzi w danej społeczności w porównaniu z całym krajem i innymi obszarami.

Urząd Spisu Ludności gorąco zachęca opinię publiczną do udzielania odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 online przy pomocy komputera stacjonarnego, laptopa, smartfona, tabletu. Można udzielić odpowiedzi online lub przez telefon w języku angielskim lub 12 innych językach. Dostępne są także przewodniki i wideoklipy w 59 językach innych niż angielski (w dodatku do Amerykańskiego Języka Migowego) na 2020census.gov umożliwiające ponad 99% gospodarstw domowych w USA udzielanie odpowiedzi online w preferowanym przez nich języku. Samodzielne udzielanie odpowiedzi nigdy nie było łatwiejsze - wszystko bez konieczności spotkania z ankieterem spisu. Jest to niezwykle ważne w świetle aktualnych wytycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa wydawanych przez krajowe, stanowe i lokalne organy służby zdrowia.

Podczas udzielania odpowiedzi:

  • Należy odpowiedzieć w miejscu swojego zamieszkania w dniu 1 kwietnia (Dzień Spisu Ludności).
  • Trzeba uwzględnić każdą osobę, która zwykle mieszka i nocuje w Państwa domu w dniu 1 kwietnia, nawet jeżeli osoby te przebywają tymczasowo gdzie indziej. Dotyczy to krewnych, znajomych, współlokatorów i każdej innej osoby, która mieszka i nocuje w Państwa domu przez większość czasu - nawet dzieci w wieku poniżej lat pięciu i niemowląt urodzonych 1 kwietnia lub wcześniej, nawet jeżeli przebywają jeszcze w szpitalu.
  • Należy policzyć studentów uczelni w miejscu, w którym mieszkają podczas studiów. Jeżeli mieszkają na kampusie w uczelnianych miejscach zamieszkania takich jak akademiki, domy bractw studenckich (fraternity/sorority), zostaną policzeni przez urzędników uczelni i nie muszą sami odpowiadać. W przypadku, gdy mieszkają poza kampusem w prywatnych domach lub mieszkaniach, powinni odpowiedzieć na spis ludności samodzielnie używając swojego adresu zamieszkania poza kampusem, nawet jeżeli w chwili obecnej przebywają gdzie indziej.
  • Więcej odpowiedzi na pytania o to “Kogo Należy Policzyć” można znalezć na 2020census.gov.

Można użyć numeru identyfikacyjnego Spisu Ludności (Census ID) podanego w zaproszeniu lub podać swój adres, aby odpowiedzieć. Dodatkowo prosimy upewnić się, że  znajomi, rodzina i sieci społecznościowe wiedzą jak ważne jest udzielenie odpowiedzi oraz zachęcić ich do wypełnienia spisu ludności. Udzielenie odpowiedzi teraz zredukuje potrzebę odwiedzin ankietera spisu w Państwa domu w późniejszym terminie w tym roku.

Niektóre gospodarstwa domowe - w rejonach, w których prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi online jest mniejsze - otrzymały już kwestionariusze w wersji papierowej razem z pierwszym zaproszeniem. Gospodarstwa domowe, które nie udzielą odpowiedzi online lub przez telefon otrzymają kwestionariusz w wersji papierowej w dniach 8-16 kwietnia. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę 2020census.gov.

Uwaga: Na podstawie stale prowadzonych ocen wytycznych federalnych, stanowych i lokalnych organów służby zdrowia, Urząd Spisu Ludności zawiesza działania terenowe w Spisie Ludności 2020 na dalsze dwa tygodnie do 15 kwietnia 2020 r. Urząd Spisu Ludności podejmuje ten krok dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludności, pracowników Urzędu Spisu Ludności oraz wszystkich osób przechodzących proces zatrudnienia na stanowiska tymczasowe ankieterów spisu. Urząd Spisu Ludności kontynuuje ocenę wszystkich działań terenowych w Spisie Ludności 2020 i przekaże dalsze aktualizacje możliwie jak najszybciej.

Spis Ludności 2020 jest dostępny do samodzielnego udzielania odpowiedzi online na 2020Census.gov, przez telefon pod numerem podanym w zaproszeniu lub w wersji papierowej drogą pocztową.

Tylko Arkusz Informacyjny. Z tym ogłoszeniem nie jest związany żaden komunikat prasowy.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej