Skip Header

Ngày Thống Kê Dân Số Đã Đến – Hãy Tính Tất Cả Mọi Người!

Bản Đồ Tỷ Lệ Trả Lời Cho Thấy Những Khu Vực Nào Đang Trả Lời Nhanh Nhất

Release Number CB20-CN.36 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

Ngày 1 tháng Tư năm 2020 -- Hôm nay là Ngày Thống Kê Dân Số, là ngày xác định ai sẽ được tính vào Thống Kê Dân Số 2020 và nơi họ sẽ được tính.

Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu thực hiện thống kê dân số mỗi 10 năm một lần. Việc trả lời Thống Kê Dân Số 2020 rất dễ dàng, an toàn và quan trọng, và đồng thời đóng một vai trò chủ chốt trong việc định hướng tương lai của cộng đồng chúng ta. Dữ liệu thống kê được sử dụng để xác định số ghế mà mỗi tiểu bang sẽ nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ và giúp xác định ranh giới các khu vực lập pháp. Chúng cũng là căn cứ để các nhà lập pháp tiểu bang, địa phương và liên bang phân phối hàng tỷ đô la quỹ tài trợ công cộng cho các cộng đồng để chi dùng cho dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng như bệnh viện, dịch vụ khẩn cấp, trường học và cầu đường hàng năm trong 10 năm tới.

36.2 phần trăm các hộ gia đình trên cả nước đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020 kể từ khi thư mời bắt đầu đến hộp thư mọi nhà từ ngày 12-20 tháng Ba. Tỷ lệ trả lời được cập nhật trên bản đồ hàng ngày, bảy ngày một tuần, để công chúng có thể thấy cộng đồng của họ đang tham gia như thế nào so với quốc gia và các khu vực khác.

Cục Thống Kê Dân Số mạnh mẽ khuyến khích công chúng trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng bằng máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Quý vị có thể trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng Tiếng Anh hoặc 12 ngôn ngữ khác. Ngoài ra, trên trang 2020census.gov còn có 59 hướng dẫn bằng các ngôn ngữ không phải tiếng Anh (cộng với Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ), đảm bảo hơn 99% hộ gia đình ở Hoa Kỳ có thể trả lời trực tuyến bằng ngôn ngữ chính của họ. Việc tự trả lời thống kê dân số hiện nay dễ dàng hơn bao giờ hết -- cả ba phương pháp trả lời đều không đòi hỏi quý vị phải tương tác với nhân viên kiểm đếm. Điều này rất quan trọng đối với các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn hiện tại từ các cơ quan y tế quốc gia, tiểu bang và địa phương.

Khi quý vị trả lời:

  • Trả lời đúng theo nơi quý vị sinh sống kể từ ngày 1 tháng Tư (Ngày Thống Kê Dân Số).
  • Tính tất cả những người mà thường sống và ngủ trong nhà của quý vị kể từ ngày 1 tháng Tư, ngay cả khi họ đang tạm thời sống ở một nơi khác. Những người này bao gồm người họ hàng, bạn bè, người ở cùng nhà và bất cứ ai khác đang sống và ngủ trong nhà của quý vị hầu hết thời gian -- kể cả trẻ em dưới năm tuổi và em bé sinh vào hoặc trước ngày 1 tháng Tư, ngay cả khi chúng vẫn còn trong bệnh viện.
  • Tính sinh viên đại học theo nơi họ sinh sống trong thời gian học đại học. Nếu sinh viên sống trong khuôn viên trường đại học/cao đẳng, chẳng hạn như trong ký túc xá hoặc nhà ở của các hội nam sinh/nữ sinh, họ không cần phải trả lời vì họ sẽ được nhà trường tính. Tuy nhiên, nếu họ sống trong một căn nhà hay căn hộ tư nhân ngoài khuôn viên trường học, thì họ nên tự mình trả lời thống kê dân số và sử dụng địa chỉ ngoài trường học của họ, ngay cả khi họ đang tạm thời sống ở một nơi khác.
  • Tìm thêm câu trả lời về việc "Cần Tính Những Ai" trên trang 2020census.gov.

Khi trả lời, quý vị có thể sử dụng Mã ID của Thống Kê Dân Số (Census ID) trên thư mời hoặc cung cấp địa chỉ của quý vị. Sau đó, hãy thông báo cho bạn bè, gia đình và mạng xã hội của quý vị về tầm quan trọng của việc trả lời và khuyến khích họ trả lời thống kê dân số. Nếu quý vị trả lời ngay bây giờ thì nhân viên kiểm đếm sẽ không phải liên lạc lại với quý vị hay đến nhà quý vị trong năm nay.

Một số hộ gia đình -- nằm trong những khu vực ít có khả năng trả lời trên mạng -- đã nhận được bản câu hỏi giấy đi kèm với thư mời đầu tiên. Các hộ gia đình mà chưa trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại sẽ nhận một bản câu hỏi giấy trong khoảng thời gian từ ngày 8-16 tháng Tư. 

Để có thêm thông tin, hãy truy cập 2020census.gov.

Xin lưu ý: Dựa trên sự xem xét liên tục các hướng dẫn từ cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương, Cục Thống Kê Dân Số đang tạm ngừng hoạt động Thống Kê Dân Số 2020 trong cộng đồng thêm hai tuần cho đến ngày 15 tháng Tư năm 2020. Cục Thống Kê Dân Số đưa ra quyết định này nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người dân Hoa Kỳ, nhân viên Cục Thống Kê Dân Số, và tất cả những người mà sẽ trải qua quá trình tuyển dụng cho các vị trí nhân viên kiểm đếm tạm thời. Cục Thống Kê Dân Số tiếp tục xem xét tất cả các hoạt động cộng đồng cho Thống Kê Dân Số 2020 và sẽ liên tục cập nhật thông tin sớm nhất có thể.

Mọi người có thể tự trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng tại 2020Census.gov, qua điện thoại bằng cách gọi số điện thoại ghi trong thư mời, hoặc bằng bản câu hỏi giấy qua thư.

Chỉ Tờ Mẹo. Thông báo này không đi đôi với thông cáo báo chí.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng