Skip Header

Pahayag ng Kawanihan ng Senso Hinggil sa Desisyon ng Korte noong Oktubre 1

Release Number CB20-RTQ.36 Tagalog / Tagalog
IBAHAGI:

OKTUBRE. 2, 2020 — Noong Oktubre 2, 2020, ang mensahe sa ibaba ay ipinadala sa mga tagapanayam (enumerator) na 'nagtatrabaho sa 2020 Senso:

“Bilang resulta ng mga kautusan ng korte, hindi ipapatupad ang pinagtutuunang petsa sa Oktubre 5, magpapatuloy ang pagkolekta ng data hanggang Oktubre 31, 2020. Dapat ipagpatuloy ng mga empleyado ang masigasig na pagtatrabaho at bilangin ang maraming tao hangga't maaari. Makipag-ugnay sa iyong superbisor para sa anumang mga katanungan.”

Mga link sa mga kautusan mula Setyembre 24 (sa Ingles lamang) at Oktubre 1 (sa Ingles lamang) ay ipinagkaloob din sa mga empleyado.

Kasalukuyang ina-update ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang 2020Census.gov at Census.gov at lahat ng panlabas at panloob na patnubay upang masiguro ang pagsunod sa mga kautusan.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon