Skip Header

Oświadczenie Dyrektora Urzędu Spisu Ludności USA Stevena Dillinghama: Dostarczenie Pełnych i Dokładnych Zliczeń Spisu Ludności 2020

Release Number CB20-RTQ.23 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

3 SIERPNIA 2020 r. — Urząd Spisu Ludności USA kontynuuje analizę swoich planów operacyjnych zebrania i przetworzenia danych pochodzących ze Spisu Ludności 2020. W dniu dzisiejszym podajemy do wiadomości nasze zaktualizowane plany, obejmujące nagrody dla ankieterów spisowych oraz zatrudnienie większej ilości pracowników, w celu przyśpieszenia zakończenia zbierania danych i zliczeń rozdziałów w ustawowo wyznaczonym terminie do 31 grudnia 2020 r., zgodnie z wymogami prawa i dyrektywą Ministra Handlu. Nowy plan Urzędu Spisu Ludności jest odzwierciedleniem naszego trwałego zobowiązania do przeprowadzenia pełnego zliczenia, dostarczenia dokładnych danych dotyczących rozdziałów oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludności i naszych pracowników.

  • Pełne Zliczenie: Sprawnie przeprowadzona operacja zbierania danych w terenie zapewni uzyskanie odpowiedzi od gospodarstw domowych, które jeszcze nie odpowiedziały samodzielnie na Spis Ludności 2020.
    • Zwiększymy tempo liczenia, zachowując przy tym bez uszczerbku kompletność wyników. W ramach zmodyfikowanego planu, przeprowadzimy dodatkowe szkolenia i nagrodzimy ankieterów spisowych w dowód uznania dla tych, którzy przepracowali maksymalną ilość godzin. Będziemy też maksymalnie wykorzystywać urządzenia komputerowe używane do zliczania, takie jak telefony i tablety.
    • Zakończymy zbieranie danych w terenie do 30 września 2020 r. Będzie to także ostatni dzień, kiedy dostępne będą opcje samodzielnego udzielania odpowiedzi, po czym możliwe będzie rozpoczęcie przetwarzania danych. Zgodnie z niniejszym planem, Urząd Spisu Ludności ma zamiar osiągnięcia podobnego poziomu odpowiedzi otrzymanych od gospodarstw domowych, jak w poprzednich spisach, włączając przy tym działania informacyjne w społecznościach trudnych do policzenia.
  • Poprawne Dane i Efektywne Przetwarzanie: Po zgromadzeniu w naszych zabezpieczonych systemach danych pochodzących z samodzielnie udzielonych odpowiedzi oraz danych zebranych w terenie, planujemy przeprowadzenie ich przeglądu pod kątem kompletności i poprawności, dla usprawnienia ich przetwarzania oraz priorytetowego potraktowania zliczeń rozdziałów, w celu dotrzymania ustawowego terminu. Planujemy także zwiększenie liczby naszego personelu dla zapewnienia pełnej operacyjności prowadzonych działań.
  • Elastyczny Projekt: Zachowujemy możliwość adaptacji naszych działań oraz użycia dodatkowych zasobów dla przyśpieszenia pracy. Urząd Spisu Ludności będzie kontynuować analizę danych i kluczowych wskaźników pochodzących z działań terenowych dla zapewnienia dynamiki i dotrzymania ustawowych terminów dostarczenia wyników. Zdajemy sobie oczywiście sprawę z możliwości wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń pozostających poza wszelką kontrolą, takich jak dodatkowe komplikacje wywołane trudnymi warunkami pogodowymi lub innymi klęskami żywiołowymi.
  • Zdrowie i Bezpieczeństwo: Naszym priorytetem pozostaje zdrowie i bezpieczeństwo naszego personelu oraz ludności. Nasi pracownicy będą nadal przestrzegać nakazów władz federalnych, stanowych (state) i lokalnych, w ramach których będziemy im zapewniać odpowiednie szkolenia dotyczące bezpieczeństwa oraz sprzęt ochrony osobistej dla pracowników terenowych.

Urząd Spisu Ludności kontynuuje prowadzenie prac nad spełnieniem wymogów zawartych w Rozporządzeniu Wykonawczym nr 13880 z dnia 11 lipca 2019 r. oraz Memorandum Prezydenckim z dnia 21 lipca 2020 r. Zespół ekspertów prowadzi analizy metodologii i opcji, które mogą być wykorzystane dla osiągnięcia tego celu. Trwa zbieranie i wykorzystywanie odnośnych danych administracyjnych.

Jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia pełnego i dokładnego Spisu Ludności 2020. Do dnia dzisiejszego, 93 miliony gospodarstw domowych, blisko 63 procent wszystkich gospodarstw domowych w kraju, odpowiedziały na Spis Ludności 2020. Opierając się na efektywnej i innowacyjnej opcji udzielania odpowiedzi przez Internet, oddani pracownicy i pracownice Urzędu Spisu Ludności, w tym nasz personel tymczasowy oddelegowany w najbliższych tygodniach do pracy w społecznościach na terenie całego kraju, będą sumiennie pracować, aby zapewnić dokładne liczenie.

Cenimy wsparcie setek tysięcy naszych stanowych (state), lokalnych i plemiennych partnerów działających w swoich społecznościach i kręgach biznesu, którzy uczestniczą w tych wysiłkach na terenie całego kraju.  Spis Ludności 2020 jest naszym wspólnym dobrem. Jeżeli znają Państwo kogoś, kto jeszcze nie odpowiedział, proszę zachęcić tę osobą, aby uczyniła to jeszcze dziś online na 2020census.gov, przez telefon lub drogą pocztową.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej