Skip Header

Kwestionariusze Spisu Ludności 2020 w Wersji Papierowej już Doręczane

Kwestionariusze w Wersji Papierowej Są Rozsyłane do Gospodarstw Domowych aby Przypomnieć o Odpowiedzi

Release Number CB20-CN.39 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

8 kwietnia 2020 r. – Około 64 miliony gospodarstw domowych w kraju otrzyma w najbliższych dniach kwestionariusze w wersji papierowej, w tym samym czasie, gdy Urząd Spisu Ludności USA na bieżąco zapewnia, aby udzielanie odpowiedzi w spisie ludności było łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 46.2% spośród wszystkich gospodarstw domowych w kraju, odpowiedziało już w Spisie Ludności 2020. Pozostałe gospodarstwa domowe otrzymają kwestionariusz w wersji papierowej poczynając od 8 kwietnia.

“Jeżeli znaleźli się Państwo wśród prawie połowy gospodarstw domowych w kraju, które już odpowiedziały, dziękujemy!" powiedział Dyrektor Urzędu Spisu Ludności, dr Steven Dillingham. "Nigdy wcześniej samodzielne udzielanie odpowiedzi nie było łatwiejsze, czy to online na 2020census.gov, przez telefon czy drogą pocztową — wszystko bez konieczności spotkania z ankieterem spisu. Każdy może tego dokonać, przestrzegając przy tym zasad dystansowania społecznego w domu, aby mieć wpływ na dzień dzisiejszy, jutrzejszy i następne 10 lat."

Chociaż prawie połowa wszystkich gospodarstw domowych odpowiedziała online na Spis Ludności 2020, niektórzy mogą preferować kwestionariusz w wersji papierowej. Blisko 22% ludności w kraju otrzymało kwestionariusz w wersji papierowej na początku spisu ludności.

Do niektórych rejonów, w których ankieterzy spisu mieli początkowo doręczać osobiście kwestionariusze, Urząd Spisu Ludności wyśle teraz listy drogą pocztową z przypomnieniem, aby wziąć udział w spisie, w tym wiele gospodarstw domowych w Portoryko (Puerto Rico). Nawet jeżeli gospodarstwa domowe nie otrzymają listu pocztą, Urząd Spisu Ludności dostarczy zaproszenie do spisu i kwestionariusz w wersji papierowej, kiedy tylko będzie to bezpieczne. Ankieterzy spisu przeprowadzą też działania następcze we wszystkich gospodarstwach domowych, które nie odpowiedzą samodzielnie.

Gospodarstwa domowe, które otrzymają kwestionariusz w wersji papierowej mogą i tak odpowiedzieć online, przez telefon lub mogą go odesłać pocztą w załączonej kopercie. Mogą one wybrać opcję odpowiedzi online na 2020census.gov w języku angielskim lub 12 innych językach, albo otrzymać pomoc w formie przewodników do wersji papierowej czy wideo-przewodników dostępnych w 59 językach. Odpowiadając online, należy użyć numeru identyfikacyjnego Spisu Ludności (Census ID) znajdującego się w liście lub podać swój adres.

“Kiedy już Państwo odpowiedzą, proszę zachęcić swoją rodzinę, znajomych i bliskie osoby, aby także wypełniły spis ludności,” powiedział Dillingham.

Należy udzielić odpowiedzi dla takiej liczby osób, jaka mieszka pod danym adresem na dzień 1 kwietnia. Udzielenie odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 teraz zredukuje potrzebę osobistych odwiedzin ankietera spisu w Państwa domu w późniejszym terminie w tym roku.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych wymaga, aby spis populacji był przeprowadzany co 10 lat. Udzielenie odpowiedzi na pytania w Spisie Ludności 2020 jest łatwe, bezpieczne i ważne oraz stanowi klucz do kształtowania przyszłości społeczności. Dane statystyczne pochodzące ze Spisu Ludności są używane do określenia ilości miejsc przysługujących każdemu stanowi w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz są wskazówką dla ustawodawców stanowych, lokalnych i federalnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozdzielania setek miliardów dolarów funduszy publicznych w ciągu następnych 10 lat na usługi publiczne i infrastrukturę jak np. na szpitale, służby ratunkowe, szkoły i mosty.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę 2020census.gov.

Spis Ludności 2020 jest dostępny do samodzielnego udzielania odpowiedzi online na 2020census.gov, przez telefon pod numerem podanym w zaproszeniu lub w wersji papierowej drogą pocztową.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej