Skip Header

Bắt Đầu Gửi Bản Câu Hỏi Giấy Cho Thống Kê Dân Số 2020

Cục Thống Kê Dân Số Gửi Bản Câu Hỏi Giấy Để Nhắc Nhở Các Hộ Gia Đình Trả Lời Thống Kê Dân Số

Release Number CB20-CN.39 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

Ngày 8 tháng Tư năm 2020 – Khoảng 64 triệu hộ gia đình trên toàn quốc sẽ nhận một bản câu hỏi giấy trong vài ngày tới, trong khi Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đang tiếp tục cố gắng làm cho việc trả lời thống kê dân số dễ dàng hơn bao giờ hết. 46.2% tổng số hộ gia đình trên toàn quốc đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Cục sẽ gửi cho số hộ gia đình còn lại một bản câu hỏi giấy bắt đầu từ ngày 8 tháng Tư.

Ông Steven Dillingham, Giám Đốc Cục Thống Kê Dân Số, nói: "Nếu quý vị nằm trong gần một nửa số hộ gia đình trên toàn quốc mà đã trả lời thống kê dân số, chúng tôi xin cảm ơn quý vị!" "Việc tự trả lời thống kê dân số hiện nay dễ dàng hơn bao giờ hết, dù quý vị trả lời trên mạng tại 2020census.gov, qua điện thoại hoặc qua thư -- cả ba phương pháp trả lời này đều không đòi hỏi quý vị phải tương tác với nhân viên kiểm đếm. Đây là việc mà tất cả mọi người đều có thể làm trong khi thực hành cách ly xã hội tại nhà để tạo sự khác biệt hôm nay, ngày mai và 10 năm tới."

Trong khi gần một nửa số hộ gia đình đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng, có thể một số hộ gia đình muốn trả lời bằng bản câu hỏi giấy. Khoảng 22% số hộ gia đình trên cả nước đã nhận được bản câu hỏi giấy vào giai đoạn đầu của cuộc thống kê dân số này.

Đối với một số khu vực mà theo kế hoạch ban đầu nhân viên kiểm đếm sẽ trực tiếp đến nhà trao bản câu hỏi, bây giờ Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi thư qua bưu điện cho họ để nhắc nhở họ tham gia, bao gồm nhiều hộ gia đình ở Puerto Rico. Ngay cả khi hộ gia đình không nhận được thư, Cục Thống Kê Dân Số sẽ để lại thư mời trả lời thống kê dân số và bản câu hỏi giấy tại nhà cho họ ngay sau khi tình hình trở nên an toàn trở lại. Nhân viên kiểm đếm cũng sẽ theo dõi tất cả các hộ gia đình mà chưa tự trả lời.

Các hộ gia đình mà đã nhận bản câu hỏi giấy vẫn có thể trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại, hoặc họ có thể gửi lại bản câu hỏi trong phong bì kèm theo. Họ có thể chọn trả lời trên mạng tại 2020census.gov bằng tiếng Anh hoặc 12 ngôn ngữ khác, hoặc tham khảo các hướng dẫn ngôn ngữ bằng giấy và video hiện có sẵn bằng 59 ngôn ngữ để được hỗ trợ. Khi trả lời trên mạng, quý vị hãy sử dụng Mã ID Thống Kê Dân Số (Census ID) đề trên thư hoặc cung cấp địa chỉ của quý vị.

"Sau khi trả lời xong, xin quý vị hãy khuyến khích gia đình, bạn bè và những người thân yêu của mình trả lời thống kê dân số,” Ông Dillingham nói.

Mọi người nên trả lời cho số người mà hiện đang sinh sống tại địa chỉ đó kể từ ngày 1 tháng Tư. Nếu quý vị trả lời Thống Kê Dân Số 2020 ngay bây giờ thì nhân viên kiểm đếm sẽ không phải liên lạc lại với quý vị hay trực tiếp đến nhà quý vị trong năm nay.

Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu thực hiện thống kê dân số mỗi 10 năm một lần. Việc trả lời Thống Kê Dân Số 2020 rất dễ dàng, an toàn và quan trọng, đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình tương lai của cộng đồng chúng ta. Dữ liệu thống kê dân số sẽ được sử dụng để xác định số ghế mà mỗi tiểu bang nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ, và đồng thời cung cấp thông tin cho các nhà lập pháp liên bang, tiểu bang và địa phương để quyết định việc chi dùng hàng trăm tỷ đô la tiền tài trợ trong ngân quỹ chính phủ cho các dịch vụ và cơ sở hạ tầng công cộng như bệnh viện, ứng phó khẩn cấp, trường học và cầu đường trong 10 năm tới.

Để có thêm thông tin, hãy truy cập 2020census.gov.

Mọi người có thể tự trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng tại 2020census.gov, qua điện thoại bằng cách gọi số điện thoại ghi trong thư mời, hoặc bằng bản câu hỏi giấy qua thư.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng