Skip Header

Urząd Spisu Ludności Pobudza Dodatkowe Działania, aby Zapewnić Dokładne Liczenie w Spisie Ludności 2020

Możemy skontaktować się z gospodarstwami domowymi drogą telefoniczną lub osobiście w ciągu najbliższych kilku miesięcy

Release Number CB20-CN.72 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

23 czerwca 2020 r. – Przy około 4 na 10 gospodarstw domowych pozostałych do udzielenia odpowiedzi w Spisie Ludności 2020, Urząd Spisu Ludności USA ogłosił dziś, że zamierza przeprowadzić liczne działania następcze mające zapewnić dokonanie pełnego i dokładnego liczenia. Personel Urzędu Spisu Ludności będzie prowadził następujące działania w ciągu najbliższych kilku miesięcy:

Poprawa Zasięgu: Urząd Spisu Ludności rozpoczął wykonywanie połączeń telefonicznych do niektórych gospodarstw domowych, które już ukończyły Spis Ludności 2020. Ich celem jest upewnienie się, że każda osoba w gospodarstwie domowym została policzona oraz potwierdzenie informacji podanych podczas wypełniania kwestionariusza spisu ludności. Przedstawiciele infolinii Spisu Ludności rozpoczęli wykonywanie połączeń telefonicznych 22 kwietnia. Jeżeli gospodarstwo domowe nie odbierze połączenia, przedstawiciel zostawi wiadomość głosową wraz z 12-cyfrowym numerem identyfikacyjnym jako numerem referencyjnym. Akcja ta będzie kontynuowana do końca fazy udzielania odpowiedzi, tj. 31 października. 

Działania Następcze Przy Braku Odpowiedzi: Urząd Spisu Ludności wykonuje rutynowo "miękkie uruchamianie" działań, w celu zapewnienia, aby systemy, działania i plany terenowe przebiegały tak, jak powinny. Od połowy lipca, ankieterzy spisu z sześciu lokalnych biur spisu ludności (area census offices) (po jednym na region spisowy) rozpocznie prowadzenie wywiadów w gospodarstwach domowych, które mają jeszcze odpowiedzieć na Spis Ludności 2020. Ogłoszenie wskazujące te sześć lokalnych biur spisu ludności (area census offices) pojawi się pod koniec czerwca. Dodatkowe lokalne biura spisu ludności (area census offices) mogą zostać ogłoszone w drugiej turze miękkiego uruchamiania pod koniec lipca. Poza lokalnymi biurami spisu ludności (area census offices) objętymi miękkim uruchamianiem, pozostałe lokalne biura spisu ludności (area census offices) rozpoczną Działania Następcze Przy Braku Odpowiedzi 11 sierpnia i zakończą je najpóźniej do 31 października. Wszyscy ankieterzy spisu zostaną przeszkoleni w zakresie procedur dystansowania społecznego. Otrzymają oni sprzęt ochrony osobistej (PPE) i będą kierować się lokalnymi wytycznymi dotyczącymi korzystania z nich.

Ponowne Wywiady w ramach Działań Następczych Przy Braku Odpowiedzi: W niektórych przypadkach, inny ankieter spisu może odwiedzić gospodarstwo domowe, aby przeprowadzić krótki wywiad dla zapewnienia jakości naszych działań związanych ze zbieraniem danych. Takie ponowne wywiady mają na celu sprawdzenie, czy każdy ankieter spisu przestrzegał zasad przekazanych podczas naszych szkoleń i wykonał poprawnie swoją pracę. Ponowne wywiady będą prowadzone przez innego ankietera spisu niż ten, który początkowo odwiedził gospodarstwo domowe. Operacja Ponownych Wywiadów w ramach Działań Następczych Przy Braku Odpowiedzi jest zaplanowana na okres od 12 sierpnia do 31 października.

Spis Kontrolny: Po wypełnieniu przez gospodarstwo domowe Spisu Ludności 2020, ankieterzy spisu odwiedzą wybrane gospodarstwa domowe w ramach Spisu Kontrolnego. Urząd Spisu Ludności prowadzi tego typu ankietę, w celu dokonania pomiarów zasięgu, którym objęte zostały lokale mieszkalne i osoby w nich mieszkające w ramach Spisu Ludności 2020. W tym celu, ankieter spisu zbierze następujące informacje dotyczące:

  • Aktualnych mieszkańców lokalu mieszkalnego.
  • Osób mieszkających w gospodarstwie domowym, które w dniu 1 kwietnia (Dzień Spisu Ludności) były tam obecne lub nie.
  • Osób, które wyprowadziły się z gospodarstwa domowego pomiędzy 1 kwietnia a datą wywiadu.

Informacje zebrane na temat każdej osoby będą obejmować imię i nazwisko, płeć, wiek, datę urodzenia, rasę, pokrewieństwo/relacje z właścicielem gospodarstwa domowego oraz pochodzenie latynoskie. Osoba prowadząca wywiad zbierze także informacje dotyczące innych adresów, w celu ustalenia, gdzie mieszkały osoby w Dniu Spisu Ludności, zgodnie z zasadami określającymi miejsca zamieszkania na potrzeby spisu ludności. Wywiady w ramach Spisu Kontrolnego planowane są na okres pomiędzy 23 września a 22 grudnia.

Urząd Spisu Ludności zachęca niewielki odsetek gospodarstw domowych, z którymi nawiązany zostanie kontakt podczas Ponownych Wywiadów w ramach Działań Następczych Przy Braku Odpowiedzi oraz Spisu Kontrolnego do poświęcenia ankieterowi spisu kilku minut dla zapewnienia jakości Spisu Ludności 2020.

Wszyscy ankieterzy spisu ludności posiadają oficjalne identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, zdjęciem, znakiem wodnym Departamentu Handlu oraz datą ważności.

Urząd Spisu Ludności prowadzi wszystkie działania mając na względzie dwie kluczowe zasady: (1) ochronę zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników i wszystkich obywateli oraz (2) wypełnianie naszego konstytucyjnego obowiązku dostarczenia wyników Spisu Ludności 2020 prezydentowi zgodnie z harmonogramem. Ściśle współpracujemy z krajowymi, stanowymi (state) i lokalnymi organami służby zdrowia, aby zapewnić wdrażanie wszystkich ich wytycznych podczas naszych działań.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych wymaga, aby spis populacji był przeprowadzany co 10 lat. Dane statystyczne pochodzące ze Spisu Ludności pomogą określić ilość miejsc przysługujących każdemu stanowi (state) w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz podjąć decyzje dotyczące rozdzielania miliardów dolarów funduszy federalnych na poziomie stanów (state) i lokalnych społeczności w ciągu następnych 10 lat.

Z tym ogłoszeniem nie jest związany żaden komunikat prasowy. Tylko Arkusz Informacyjny.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź 2020census.gov.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej