Skip Header

Cục Thống Kê Dân Số Triển Khai Các Hoạt Động Nhằm Đảm Bảo Có Được Con Số Chính Xác Cho Thống Kê Dân Số 2020

Nhân Viên Kiểm Đếm Có Thể Sẽ Liên Lạc Với Các Hộ Gia Đình Qua Điện Thoại Hoặc Trực Tiếp Trong Vài Tháng Tới

Release Number CB20-CN.72 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

Ngày 23 tháng Sáu năm 2020 – Cứ mỗi 10 hộ gia đình vẫn còn 4 hộ gia đình chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020, do đó Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ hôm nay đã tuyên bố rằng Cục sẽ sớm tiến hành nhiều hoạt động theo dõi nhằm đảm bảo có được một con số đầy đủ và chính xác. Nhân viên Cục Thống Kê Dân Số sẽ tiến hành các hoạt động sau đây trong vài tháng tới:

Cải Thiện Chất Lượng Thống Kê: Cục Thống Kê Dân Số đã bắt đầu liên lạc lại qua điện thoại một số hộ gia đình mà đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Mục tiêu của hoạt động này là đảm bảo tất cả mọi người trong mỗi hộ gia đình đã được kiểm đếm đầy đủ, và xác nhận thông tin mà họ đã cung cấp khi họ điền bản câu hỏi thống kê dân số. Nhân viên tổng đài của Cục Thống Kê Dân Số đã bắt đầu liên lạc lại các hộ gia đình qua điện thoại vào ngày 22 tháng Tư. Nếu một hộ gia đình không trả lời cuộc gọi, nhân viên sẽ để lại thư thoại với một mã ID 12 chữ số để làm số tham chiếu. Nỗ lực này theo dự kiến sẽ tiếp tục đến hết giai đoạn trả lời, tức ngày 31 tháng Mười. 

Đến Nhà Các Trường Hợp Không Trả Lời: Cục Thống Kê Dân Số thường xuyên "triển khai nhẹ" một số hoạt động nhằm đảm bảo các hệ thống, hoạt động và kế hoạch thực địa diễn ra đúng theo quy trình. Bắt đầu từ giữa tháng Bảy, nhân viên kiểm đếm từ sáu văn phòng thống kê dân số khu vực (area census offices) (mỗi vùng của Cục Thống Kê Dân Số đều có một văn phòng) sẽ bắt đầu hoạt động phỏng vấn các hộ gia đình chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Sáu văn phòng thống kê dân số khu vực (area census offices) này sẽ được công bố vào cuối tháng Sáu. Một số văn phòng thống kê dân số khu vực (area census offices) bổ sung có thể được công bố cho đợt triển khai mềm thứ hai mà theo ước tính sẽ diễn ra vào cuối tháng Bảy. Ngoài các văn phòng thống kê dân số khu vực (area census offices) thuộc đợt triển khai mềm này, các văn phòng thống kê dân số khu vực (area census offices) còn lại sẽ bắt đầu hoạt động Đến Nhà Các Trường Hợp Không Trả Lời vào ngày 11 tháng Tám và kết thúc không muộn hơn ngày 31 tháng Mười. Tất cả nhân viên kiểm đếm sẽ được huấn luyện về các giao thức cách ly xã hội. Họ sẽ được cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) và sẽ sử dụng chúng theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Phỏng Vấn Lại Đến Nhà Các Trường Hợp Không Trả Lời: Trong một số trường hợp, một nhân viên kiểm đếm thứ hai có thể sẽ đến nhà các hộ gia đình để thực hiện một cuộc phỏng vấn ngắn nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động thu thập dữ liệu của chúng tôi. Các cuộc phỏng vấn lại này nhằm mục đích xác nhận rằng mỗi nhân viên kiểm đếm đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách chính xác và đúng theo hướng dẫn. Cuộc phỏng vấn lại sẽ được thực hiện bởi một nhân viên kiểm đếm khác chứ không phải là người mà đã đến nhà hộ gia đình trước đó. Hoạt động Phỏng Vấn Lại Đến Nhà Các Trường Hợp Không Trả Lời theo dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng Tám đến ngày 31 tháng Mười.

Khảo Sát Sau Kiểm Đếm: Sau khi các hộ gia đình đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020, nhân viên kiểm đếm sẽ đến nhà một số hộ gia đình nhất định để thực hiện Khảo Sát Sau Kiểm Đếm.  Cục Thống Kê Dân Số thực hiện khảo sát này để đo lường mức độ tham gia của các đơn vị nhà ở và cư dân trong các đơn vị nhà ở đó trong cuộc Thống Kê Dân Số 2020 này. Để đạt mục tiêu đó, nhân viên kiểm đếm sẽ thu thập các thông tin sau:

  • Cư dân hiện tại của đơn vị nhà ở.
  • Những người hiện đang sống cùng hộ gia đình mà có thể đã không cư trú ở đó vào ngày 01 tháng 04 (Ngày thống kê dân số).
  • Những người đã dọn ra khỏi hộ gia đình từ ngày 1 tháng Tư đến thời điểm phỏng vấn.

Thông tin chúng tôi thu thập về mỗi người bao gồm tên, giới tính, tuổi, ngày sinh, chủng tộc, mối quan hệ với chủ hộ, và nguồn gốc Tây Ban Nha. Người phỏng vấn cũng sẽ thu thập thông tin về các địa chỉ khác của hộ gia đình để xác định mọi người đã cư trú ở đâu vào Ngày Thống Kê Dân Số theo quy tắc của thống kê dân số về vấn đề nhà ở. Hoạt động Phỏng Vấn Sau Kiểm Đếm theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng Chín đến ngày 22 tháng Mười Hai.

Cục Thống Kê Dân Số kêu gọi các hộ gia đình mà chúng tôi đã liên lạc trong hoạt động Liên Lạc Lại Đến Nhà Các Trường Hợp Không Trả Lời và Khảo Sát Sau Kiểm Đếm hãy dành vài phút cho nhân viên kiểm đếm để giúp đảm bảo chất lượng của Thống Kê Dân Số 2020.

Tất cả nhân viên kiểm đếm đều có phù hiệu ID chính thức, trên đó có in ảnh của họ, một hình mờ con dấu của Bộ Thương Mại và ngày hết hạn.

Cục Thống Kê Dân Số thực hiện tất cả các hoạt động dựa trên hai nguyên tắc chính: (1) bảo vệ sức khỏe và an toàn của nhân viên của chúng tôi và của công chúng, và (2) thực hiện đúng theo quy định là đệ trình số liệu Thống Kê Dân Số 2020 lên tổng thống một cách kịp thời. Chúng tôi đang làm việc với các cơ quan y tế quốc gia, tiểu bang (state) và địa phương nhằm đảm bảo kết hợp tất cả mọi hướng dẫn của họ vào các hoạt động của chúng tôi.

Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu thực hiện thống kê dân số mỗi 10 năm một lần. Dữ liệu thống kê dân số sẽ giúp xác định số ghế mà mỗi tiểu bang (state) sẽ nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ, và đồng thời hướng dẫn cách chi dùng hàng tỷ đô la quỹ tài trợ liên bang cho các tiểu bang (states) và cộng đồng trong 10 năm tới.

Thông báo này không đi đôi với thông cáo báo chí. Chỉ Tờ Mẹo.

Để có thêm thông tin, hãy truy cập 2020census.gov.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng