Skip Header
Menu

Spis Ludności 2020 jest gotowy na zebranie odpowiedzi od Ame

Zaproszenia do udzielenia odpowiedzi dotrą do gospodarstw domowych 12-20 marca

UDOSTĘPNIJ:
Release Number CB20-CN27 Polish

11 marca 2020 — Zbliża się Spis Ludności 2020 i będzie on gotowy na zebranie odpowiedzi od Ameryki z chwilą dotarcia pierwszych zaproszeń do około 140 milionów gospodarstw domowych w całym kraju w dniach 12-20 marca. Po raz pierwszy prawie wszyscy będą zaproszeni do udzielenia odpowiedzi online, telefonicznie lub pocztą.

“Zaproszenia docierają do skrzynek pocztowych w całym kraju; każdy otrzyma zaproszenie do udzielenia odpowiedzi pocztą lub od pracownika spisu,” poinformował Dyrektor Urzędu Spisu Ludności USA, Steven Dillingham. “Zachęcamy wszystkich do udzielenia odpowiedzi z chwilą otrzymania zaproszenia do udziału w Spisie Ludności 2020.”

Przykładowy kwestionariusz Spisu Ludności 2020 jest dostępny na stronie 2020census.gov wraz z dodatkowymi informacjami o terminie otrzymania przez większość osób zaproszeń w skrzynkach pocztowych. Przesyłki z zaproszeniami są zaadresowane do “Mieszkańca” pod adresem gospodarstwa domowego i nie zawierają imienia i nazwiska danej osoby. W rejonach, w których prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi online jest większe, przesyłki zawierają informacje jak udzielać odpowiedzi online. Gospodarstwa domowe w rejonach kraju, w których prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi przez Internet jest mniejsze, otrzymają także kwestionariusz w wersji papierowej w pierwszej przesyłce wraz z informacjami jak udzielać odpowiedzi online. Wszystkie gospodarstwa domowe, które nie udzielą odpowiedzi, otrzymają kwestionariusz w wersji papierowej po dwóch kolejnych wysłanych przypomnieniach.

Obok zaproszeń, w przesyłce należy spodziewać się skrótu informacji na temat spisu ludności, opisu pomocy oferowanej w języku angielskim plus w 12 językach poza angielskim oraz numeru identyfikacyjnego Spisu Ludności (Census ID), powiązanego z danym adresem. Około 13 milionów gospodarstw domowych w całym kraju otrzyma zaproszenia i kwestionariusze dwujęzyczne w językach angielskim i hiszpańskim. 

 

W niewielkiej części kraju, w rejonach, gdzie przesyłki pocztowe nie są na ogół dostarczane do fizycznej lokalizacji miejsca zamieszkania (np. w małych miastach z pocztą dostarczaną tylko do skrytek pocztowych), ankieterzy spisu odwiedzą gospodarstwa domowe, aby doręczyć osobiście zaproszenia i kwestionariusze w wersji papierowej lub przeprowadzić wywiady z gospodarstwami domowymi w celu zgromadzenia danych do spisu ludności. Podgląd Rodzajów Obszaru Zliczania 2020, czyli aplikacja z interaktywną mapą wskaże w jaki sposób różne obszary geograficzne będą zaproszone do udzielenia odpowiedzi w Spisie Ludności 2020, a które z nich nie otrzymają zaproszeń. 

 

“Udzielenie odpowiedzi na pytania w Spisie Ludności 2020 jest łatwe, bezpieczne i ważne oraz stanowi klucz do kształtowania przyszłości Państwa społeczności,” powiedział dr Dillingham. “Spis Ludności 2020 określi ilość miejsc przysługujących każdemu stanowi w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz będzie mieć wpływ na rozdział miliardów dolarów funduszy publicznych w ciągu następnej dekady na bardzo ważne usługi publiczne takie jak, służby ratunkowe, szkoły, szpitale, drogi i mosty.”

Urząd Spisu Ludności stworzył interaktywną mapę poziomu procentowego udzielonych odpowiedzi na 2020census.gov/response-rates, aby Ameryka mogła śledzić swoje postępy w spisie. Poczynając od 20 marca, mapa będzie codziennie aktualizowana, w celu pokazania aktualnego poziomu procentowego odpowiedzi udzielonych przez społeczności na terenie całego kraju. Mapa będzie także pokazywać dla porównania ostateczny poziom udzielonych odpowiedzi w Spisie Ludności 2010.

Kluczowe daty

Urząd Spisu Ludności uruchomił publiczną kampanię edukacyjną oraz działania informacyjne, w celu informowania opinii publicznej o tym, jak i kiedy udzielać odpowiedzi. Podajemy poniżej harmonogram wysyłki przez Urząd Spisu Ludności zaproszeń dla gospodarstw domowych do udzielenia odpowiedzi online, telefonicznie lub pocztą.

  • 12-20 marca: U.S. Postal Service (poczta amerykańska) dostarczy wstępne zaproszenia do udzielenia odpowiedzi online i telefonicznie. Rejony, w których prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi online jest mniejsze, wraz z zaproszeniami otrzymają kwestionariusze w wersji papierowej do udzielenia odpowiedzi online lub telefonicznie.
  • 16-24 marca: Zostaną dostarczone listy z przypomnieniami.
  • 26 marca - 3 kwietnia: Zostaną dostarczone pocztówki z przypomnieniami do gospodarstw domowych, które nie odpowiedziały.
  • 8-16 kwietnia: Listy przypominające i kwestionariusze w wersji papierowej zostaną dostarczone do pozostałych gospodarstw domowych, które nie udzieliły odpowiedzi.
  • 20-27 kwietnia: Zostaną dostarczone pocztówki z ostatecznym przypomnieniem do gospodarstw domowych, które nie odpowiedziały.

Jeżeli gospodarstwo domowe nie odpowie na Spis Ludności, ankieter spisu zapuka do drzwi osobiście. W większości przypadków wizyty tego typu rozpoczną się w połowie maja i zakończą pod koniec lipca. Gospodarstwa domowe będą mogły i tak odpowiedzieć samodzielnie w tym okresie, a jeśli tak zrobią, będą usunięte z listy adresów wymagających działań następczych przy braku odpowiedzi. Zachęcamy wszystkich do odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w Spisie Ludności 2020, co pozwoli uniknąć osobistej wizyty ankietera spisu.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych wymaga, aby Spis Ludności był przeprowadzany co 10 lat. Udzielenie odpowiedzi na pytania w Spisie Ludności 2020 jest łatwe, bezpieczne i ważne oraz stanowi klucz do kształtowania przyszłości społeczności. Celem Spisu Ludności 2020 jest policzenie każdej osoby mieszkającej w Stanach Zjednoczonych w dniu 1 kwietnia 2020 r. (Dzień Spisu Ludności). Dane statystyczne pochodzące ze Spisu Ludności są używane do określenia ilości miejsc przysługujących każdemu stanowi w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz są wskazówką dla ustawodawców stanowych, lokalnych i federalnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozdzielania miliardów dolarów funduszy publicznych w ciągu następnej dekady na usługi publiczne takie jak, służby ratunkowe, szkoły, szpitale i mosty.

Aby uzyskać więcej informacji o Spisie Ludności 2020, odwiedź stronę 2020census.gov.

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej