Skip Header

Thống Kê Dân Số 2020 Bổ Sung Thêm Nhiều Ngôn Ngữ

Hơn 99% tất cả các hộ gia đình ở Hoa Kỳ sẽ có thể trả lời thống kê dân số bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình

Release Number CB20-CN.25 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

NGÀY 9 THÁNG BA, 2020 — Trong lúc thư mời trả lời Thống Kê Dân Số 2020 sắp đến hộp thư của quý vị trong tuần này, Cục Thống Kê Dân Số muốn quý vị biết rằng năm nay quý vị có thể trả lời bằng nhiều ngôn ngữ hơn bao giờ hết. Trên thực tế, hơn 99% hộ gia đình trên toàn quốc sẽ có thể trả lời thống kê dân số mỗi mười năm này qua điện thoại hoặc trực tuyến bằng ngôn ngữ họ nói ở nhà.

"Bằng cách cho các hộ gia đình lựa chọn trả lời trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ bổ sung, chúng tôi đang mang lại cho mọi người các công cụ thiết yếu để đảm bảo họ được kiểm đếm, và đồng thời khuyến khích mọi người tham gia định hình tương lai cho mình," ông Steven Dillingham, giám đốc Cục Thống Kê Dân Số, cho biết.

Thư mời trả lời thống kê dân số sẽ đến trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến 20 tháng Ba, và sẽ kèm theo một tờ rơi bằng 12 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh để mời mọi người trả lời trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng ngôn ngữ của họ. Những ngôn ngữ này, xếp theo thứ tự số lượng hộ gia đình nói tiếng Anh hạn chế, được xác định dựa trên dữ liệu thu được từ năm 2012 đến 2016 cho Khảo Sát Cộng Đồng Tại Mỹ, bao gồm:

 • Tiếng Tây Ban Nha
 • Tiếng Trung Quốc (trực tuyến bằng tiếng Trung Quốc Giản Thể và qua điện thoại bằng tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông)
 • Tiếng Việt
 • Tiếng Hàn quốc
 • Tiếng Nga
 • Tiếng Ả Rập
 • Tiếng Tagalog
 • Tiếng Ba Lan
 • Tiếng Pháp
 • Tiếng Haiti Creole
 • Tiếng Bồ Đào Nha
 • Tiếng Nhật

Khoảng 13 triệu hộ gia đình (gần 9%) sẽ nhận được thư mời bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Đợt thư mời song ngữ này sẽ được gửi đến tất cả hộ gia đình trong những khu vực thống kê dân số (khu vực có khoảng 4000 hộ gia đình) mà, theo kết quả Khảo Sát Cộng Đồng Tại Mỹ thu được từ năm 2013 đến 2017, có ít nhất 20% hộ gia đình chủ yếu nói tiếng Tây Ban Nha.

Những khu vực ít có khả năng trả lời trực tuyến cũng sẽ nhận một bản câu hỏi giấy đi kèm với thư mời đầu tiên. Bắt đầu từ ngày 8 tháng Tư, tất cả các hộ gia đình mà chưa trả lời sẽ nhận một bản câu hỏi giấy. (Các hộ gia đình có thư mời song ngữ sẽ nhận bản câu hỏi giấy bằng tiếng Anh/tiếng Tây Ban Nha.)

Bắt đầu từ giữa tháng Năm, nhân viên kiểm đếm từ khắp quốc gia -- rất nhiều trong số họ nói được hai thứ tiếng - sẽ đến gặp các hộ gia đình mà chưa trả lời để trực tiếp thu thập câu trả lời của họ.

Hỗ Trợ Ngôn Ngữ

Cục Thống Kê Dân Số có cung cấp các video hướng dẫn bằng 59 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh (kể cả ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ) để giúp mọi người trả lời trực tuyến, và các bản hướng dẫn giấy bằng 59 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh để giúp mọi người trả lời bản câu hỏi giấy bằng tiếng Anh. Các hướng dẫn này cũng có sẵn bằng chữ nổi và tiếng Anh in lớn.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 12 tháng Ba, Cục Thống Kê Dân Số sẽ cung cấp trợ giúp trực tiếp qua điện thoại bằng các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh từ 7:00 sáng đến 2:00 sáng giờ Miền Đông.

Dưới đây là các số điện thoại quý vị có thể gọi để được trợ giúp cho từng ngôn ngữ:

 • Tiếng Anh: 844-330-2020
 • Tiếng Tây Ban Nha: 844-468-2020
 • Tiếng Trung Quốc (Quan Thoại): 844-391-2020
 • Tiếng Trung Quốc (Quảng Đông): 844-398-2020
 • Tiếng Việt: 844-461-2020
 • Tiếng Hàn Quốc: 844-392-2020
 • Tiếng Nga: 844-417-2020
 • Tiếng Ả Rập: 844-416-2020
 • Tiếng Tagalog: 844-478-2020
 • Tiếng Ba Lan: 844-479-2020
 • Tiếng Pháp: 844-494-2020
 • Tiếng Haiti Creole: 844-477-2020
 • Tiếng Bồ Đào Nha: 844-474-2020
 • Tiếng Nhật: 844-460-2020
 • Tiếng Anh (Cư dân Puerto Rico): 844-418-2020
 • Tiếng Tây Ban Nha (Cư dân Puerto Rico): 844-426-2020

Thiết Bị Hiển Thị Điện Thoại (TDD) 844-467-2020 cũng sẽ có sẵn cho những người khiếm thính.

Tiếp cận

Cục Thống Kê Dân Số cũng đang quảng cáo và chuẩn bị các tài liệu tiếp cận bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ bổ sung nêu trên, đồng thời kèm theo bản chú giải thuật ngữ bằng 59 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh, bao gồm bản dịch các thuật ngữ quan trọng liên quan đến thống kê dân số nhằm hỗ trợ các cộng đồng và đối tác Thống Kê Dân Số 2020 trong việc thực hiện hoạt động tiếp cận.

Các thông tin/hỗ trợ và tài liệu Thống Kê Dân Số 2020 hiện có sẵn trực tuyến bằng tiếng Anh và 59 ngôn ngữ sau đây:

Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ Tiếng Hindi Tiếng Nga
Tiếng Albani Tiếng H'Mông Tiếng Serbia
Tiếng Amharic Tiếng Hung-ga-ri Tiếng Sinhala
Tiếng Ả Rập Tiếng Igbo Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Armenia Tiếng Ilocano Tiếng Slovak
Tiếng Bengali Tiếng Indonesia Tiếng Somali
Tiếng Bosnia Tiếng Ý Tiếng Swahili
Tiếng Bungari Tiếng Nhật Tiếng Tagalog
Tiếng Miến Điện Tiếng Khmer Tiếng Tamil
Tiếng Trung Quốc Tiếng Hàn quốc Tiếng Telugu
Tiếng Croatia Tiếng Lào Tiếng Thái Lan
Tiếng Séc Tiếng Lát-vi Tiếng Tigrinya
Tiếng Hà Lan Tiếng Malayalam Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Tiếng Ba Tư Tiếng Marathi Tiếng Twi
Tiếng Pháp Tiếng Navajo Tiếng Ukraina
Tiếng Đức Tiếng Nepal Tiếng Urdu
Tiếng Hy Lạp Tiếng Ba Lan Tiếng Việt
Tiếng Gujarati Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Yiddish
Tiếng Haiti Creole Tiếng Punjabi Tiếng Yoruba
Tiếng Do Thái Tiếng Rumani  

Cục Thống Kê Dân Số đã thuê một đội ngũ nhân viên nói được tổng cộng gần 50 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh để hợp tác ở cấp địa phương. Đội ngũ nhân viên này đang hợp tác với các tổ chức cộng đồng để giải thích việc trả lời Thống Kê Dân Số 2020 dễ dàng, an toàn và quan trọng đến mức nào.

Bộ Tài Liệu Truyền Thông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng vào trang 2020census.gov/languages hoặc truy cập bộ tài liệu truyền thông của chúng tôi tại Hỗ Trợ Ngôn Ngữ Ngoài Tiếng Anh cho Thống Kê Dân Số 2020. Ngoài ra, vui lòng tham khảo bộ tài liệu truyền thông điện tử bằng các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh dưới đây:

Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu thực hiện thống kê dân số mỗi 10 năm một lần. Việc trả lời Thống Kê Dân Số 2020 rất dễ dàng, an toàn và quan trọng, đồng thời đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình tương lai của cộng đồng chúng ta. Mục tiêu của Thống Kê Dân Số 2020 là kiểm đếm tất cả mọi người sống tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng Tư năm 2020 (Ngày Thống Kê Dân Số). Dữ liệu thống kê dân số sẽ được sử dụng để xác định số ghế mà mỗi tiểu bang nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ, và đồng thời cung cấp thông tin cho các nhà lập pháp liên bang, tiểu bang và địa phương để quyết định việc chi dùng ngân quỹ hàng tỷ đô la cho các dịch vụ công cộng như ứng phó khẩn cấp, trường học, bệnh viện và cầu đường trong 10 năm tới.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng