Skip Header
Menu

Oświadczenie Urzędu Spisu Ludności na temat modyfikacji działań Spisu Ludności 2020 dla zapewnienia zliczenia studentów uczelni

Urząd Spisu Ludności podaje też aktualne informacje dotyczące działań specjalnych, programu pomocy i wczesnych działań następczych przy brzy braku odpowiedzi.

Release Number CB20-RTQ.06 Polish
UDOSTĘPNIJ:

15 MARCA 2020 — Urząd Spisu Ludności USA nadal uważnie śledzi sytuację związaną z koronawirusem (COVID-19) i kieruje się wytycznymi wydanymi przez federalne, stanowe i lokalne organy służby zdrowia. Modyfikujemy niektóre działania jak podano poniżej, skupiając się na dwóch kluczowych zasadach: chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i ludności oraz wypełnić nasz ustawowy obowiązek dostarczenia danych liczbowych ze Spisu Ludności 2020 Prezydentowi zgodnie z harmonogramem.

Do dnia dzisiejszego, ponad 5 milionów osób udzieliło odpowiedzi online w Spisie Ludności 2020. Planowaną obecnie datą ukończenia zbierania danych w Spisie Ludności 2020 jest 31 lipca 2020 r., lecz data ta może być i będzie skorygowana o ile będzie to konieczne w miarę rozwoju sytuacji, dla osiągnięcia pełnego i dokładnego liczenia. 

Nigdy nie było prościej niż teraz odpowiedzieć samodzielnie, czy to online, przez telefon czy drogą pocztową — wszystko to bez konieczności spotkania się z ankieterem spisu.

Modyfikujemy nasze działania w celu zapewnienia policzenia studentów uczelni.

 • Studenci uczelni mieszkający na kampusach są liczeni przez uniwersytety w ramach operacji Kwatery zbiorowe, która liczy wszystkich studentów mieszkających w miejscach zamieszkania należących do uniwersytetu. W dodatku do akademików, operacja Kwatery zbiorowe obejmuje też takie miejsca jak domy opieki, domy zastępcze, domy przejściowe i zakłady karne.
 • Podczas naszych niedawnych działań wczesnego kontaktu z kwaterami zbiorowymi w związku ze Spisem Ludności 2020, skontaktowaliśmy się z administracjami uczelni i studenckich miejsc zamieszkania w celu uzyskania ich opinii na temat metod zliczania, które pozwolą studentom wziąć udział w Spisie Ludności 2020.
 • Większość, tj. około 47 procent wybrało metodę eResponse, a około 7 procent - spisy papierowe; obie te metody dostarczają informacji na temat każdego studenta na podstawie spisów danych (w formie elektronicznej lub papierowej) będących w posiadaniu Urzędu Spisu Ludności. Jednak około 35 procent wybrało dostawę / odbiór, co pozwala studentom udzielić odpowiedzi samodzielnie przy użyciu Indywidualnych Kwestionariuszy Spisu Ludności (lub ICQ). Nawiązujemy kontakt z tymi uczelniami pytając, czy zechciałyby zmienić te preferencje w świetle zaistniałej sytuacji.
 • Ogólnie mówiąc studenci na uczelniach czasowo zamkniętych z powodu wirusa COVID-19 będą nadal liczeni w ramach tego procesu. Nawet jeśli będą przebywać w domu w dniu spisu ludności, 1 kwietnia, powinni zostać policzeni zgodnie z kryterium zamieszkania, które mówi, że powinni być policzeni w miejscu, gdzie mieszkają i nocują najczęściej. Prosimy uczelnie, żeby kontaktowały się ze studentami i przypomniały im o udzieleniu odpowiedzi.
 • Zgodnie z kryterium zamieszkania Urzędu Spisu Ludności, studenci mieszkający poza domem w związku ze studiami powinni być policzeni na uczelni w większości przypadków, nawet jeśli przebywają tymczasowo gdzie indziej z powodu pandemii wirusa COVID-19.

Współpracujemy z administracjami kwater zbiorowych w celu zapewnienia policzenia ich mieszkańców.

 • Spis Ludności 2020 jest opracowany w sposób oferujący różne metody udzielania odpowiedzi. Zachęcamy administracje kwater zbiorowych do wybrania takiej metody liczenia mieszkańców, która wymaga mniejszej liczby kontaktów osobistych.
 • Dla przykładu w ramach operacji Kwatery zbiorowe, w której liczymy osoby w domach opieki, akademikach, zakładach karnych i innych placówkach zbiorowych, oferujemy liczne sposoby udzielania odpowiedzi takie jak, za pomocą eResponse, listy papierowej lub liczenia samodzielnego przez placówkę.
 • Kontaktujemy się z wszystkimi administratorami kwater zbiorowych, którzy prosili nas o osobiste wizyty naszych pracowników, aby wzięli pod uwagę eResponse lub oferujemy im dowóz a później odbiór formularzy w wersji papierowej, w celu zminimalizowania kontaktów osobistych z naszym personelem spisu.  

Współpracujemy się z dostawcami usług, aby ustalić najlepsze rozwiązania.

 • Pracujemy także z usługodawcami w schroniskach i ośrodkach przejściowych, jadłodajniach oraz z regularnymi dostawcami żywności furgonetkami, aby zmodyfikowali plany liczenia populacji, którym świadczą usługi.
 • Nasze plany obejmowały przeprowadzenie wywiadu z każdą osobą otrzymującą posiłek lub przebywającą w danej placówce o godzinie i w dniu wybranym przez usługodawców pomiędzy 30 marca a 1 kwietnia.
 • Kontaktujemy się obecnie z usługodawcami, aby określić czy ich placówki będą otwarte pomiędzy 30 marca a 1 kwietnia oraz czy są w stanie opracować w zamian spis papierowy danych pochodzących z odpowiedzi udzielonych w spisie ludności przez każdą osobę otrzymującą usługi lub przebywającą w ich placówce. 

Opóźniamy także początek naszego programu mobilnej pomocy w wypełnianiu kwestionariusza.

 • Mamy w planach pomoc przy udzielaniu odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 podczas imprez i w miejscach, gdzie ludzie gromadzą się w naturalny sposób w ramach naszego programu mobilnej pomocy w wypełnianiu kwestionariusza.
 • Planujemy obecnie oferowanie tego rodzaju pomocy w całym kraju 13 kwietnia, z opóźnieniem w stosunku do pierwotnie planowanego terminu 30 marca.

Przesuwamy też na później nasze wczesne działania następcze przy braku odpowiedzi.

 • W ramach tych działań, ankieterzy spisu rozpoczną działania następcze wśród gospodarstw domowych, które jeszcze nie odpowiedziały w okolicach gdzie znajdują się uczelnie. Wczesne rozpoczęcie umożliwia nam liczenie gospodarstw domowych w rejonach z miejscami zamieszkania studentów poza kampusem przed zakończeniem semestru wiosennego, kiedy studenci mogą wyjechać do innego miejsca zamieszkania. Przesuwamy w czasie początek tych działań z 9 kwietnia na 23 kwietnia.

Urząd Spisu Ludności modyfikuje także swoją płatną kampanię w mediach, także w mediach cudzych oraz działania informacyjne w ramach partnerstwa, w celu dostosowania się do zmieniających się warunków i promowania samodzielnego udzielania odpowiedzi. Oto kluczowa odpowiedź w chwili obecnej dla wszystkich, którzy mają pytania dotyczące tego, w jaki sposób COVID-19 wpłynie na Spis Ludności 2020: Nigdy nie było prościej niż teraz odpowiedzieć samodzielnie, czy to online, przez telefon czy drogą pocztową — wszystko to bez konieczności spotkania się z ankieterem spisu.

Będziemy nadal monitorować zaistniałą sytuację, podejmować odpowiednie kroki w porozumieniu z władzami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne i podawać aktualizowane informacje.

 

Contact

Component ID: #ti370330432

Biuro ds. Informacji Publicznej

Component ID: #ti729378763