Skip Header

Oświadczenie Urzędu Spisu Ludności na temat modyfikacji działań Spisu Ludności 2020 dla zapewnienia zliczenia studentów uczelni

Urząd Spisu Ludności podaje też aktualne informacje dotyczące działań specjalnych, programu pomocy i wczesnych działań następczych przy brzy braku odpowiedzi.

Release Number CB20-RTQ.06 Polish
UDOSTĘPNIJ:

15 MARCA 2020 — Urząd Spisu Ludności USA nadal uważnie śledzi sytuację związaną z koronawirusem (COVID-19) i kieruje się wytycznymi wydanymi przez federalne, stanowe i lokalne organy służby zdrowia. Modyfikujemy niektóre działania jak podano poniżej, skupiając się na dwóch kluczowych zasadach: chronić zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i ludności oraz wypełnić nasz ustawowy obowiązek dostarczenia danych liczbowych ze Spisu Ludności 2020 Prezydentowi zgodnie z harmonogramem.

Do dnia dzisiejszego, ponad 5 milionów osób udzieliło odpowiedzi online w Spisie Ludności 2020. Planowaną obecnie datą ukończenia zbierania danych w Spisie Ludności 2020 jest 31 lipca 2020 r., lecz data ta może być i będzie skorygowana o ile będzie to konieczne w miarę rozwoju sytuacji, dla osiągnięcia pełnego i dokładnego liczenia. 

Nigdy nie było prościej niż teraz odpowiedzieć samodzielnie, czy to online, przez telefon czy drogą pocztową — wszystko to bez konieczności spotkania się z ankieterem spisu.

Modyfikujemy nasze działania w celu zapewnienia policzenia studentów uczelni.

 • Studenci uczelni mieszkający na kampusach są liczeni przez uniwersytety w ramach operacji Kwatery zbiorowe, która liczy wszystkich studentów mieszkających w miejscach zamieszkania należących do uniwersytetu. W dodatku do akademików, operacja Kwatery zbiorowe obejmuje też takie miejsca jak domy opieki, domy zastępcze, domy przejściowe i zakłady karne.
 • Podczas naszych niedawnych działań wczesnego kontaktu z kwaterami zbiorowymi w związku ze Spisem Ludności 2020, skontaktowaliśmy się z administracjami uczelni i studenckich miejsc zamieszkania w celu uzyskania ich opinii na temat metod zliczania, które pozwolą studentom wziąć udział w Spisie Ludności 2020.
 • Większość, tj. około 47 procent wybrało metodę eResponse, a około 7 procent - spisy papierowe; obie te metody dostarczają informacji na temat każdego studenta na podstawie spisów danych (w formie elektronicznej lub papierowej) będących w posiadaniu Urzędu Spisu Ludności. Jednak około 35 procent wybrało dostawę / odbiór, co pozwala studentom udzielić odpowiedzi samodzielnie przy użyciu Indywidualnych Kwestionariuszy Spisu Ludności (lub ICQ). Nawiązujemy kontakt z tymi uczelniami pytając, czy zechciałyby zmienić te preferencje w świetle zaistniałej sytuacji.
 • Ogólnie mówiąc studenci na uczelniach czasowo zamkniętych z powodu wirusa COVID-19 będą nadal liczeni w ramach tego procesu. Nawet jeśli będą przebywać w domu w dniu spisu ludności, 1 kwietnia, powinni zostać policzeni zgodnie z kryterium zamieszkania, które mówi, że powinni być policzeni w miejscu, gdzie mieszkają i nocują najczęściej. Prosimy uczelnie, żeby kontaktowały się ze studentami i przypomniały im o udzieleniu odpowiedzi.
 • Zgodnie z kryterium zamieszkania Urzędu Spisu Ludności, studenci mieszkający poza domem w związku ze studiami powinni być policzeni na uczelni w większości przypadków, nawet jeśli przebywają tymczasowo gdzie indziej z powodu pandemii wirusa COVID-19.

Współpracujemy z administracjami kwater zbiorowych w celu zapewnienia policzenia ich mieszkańców.

 • Spis Ludności 2020 jest opracowany w sposób oferujący różne metody udzielania odpowiedzi. Zachęcamy administracje kwater zbiorowych do wybrania takiej metody liczenia mieszkańców, która wymaga mniejszej liczby kontaktów osobistych.
 • Dla przykładu w ramach operacji Kwatery zbiorowe, w której liczymy osoby w domach opieki, akademikach, zakładach karnych i innych placówkach zbiorowych, oferujemy liczne sposoby udzielania odpowiedzi takie jak, za pomocą eResponse, listy papierowej lub liczenia samodzielnego przez placówkę.
 • Kontaktujemy się z wszystkimi administratorami kwater zbiorowych, którzy prosili nas o osobiste wizyty naszych pracowników, aby wzięli pod uwagę eResponse lub oferujemy im dowóz a później odbiór formularzy w wersji papierowej, w celu zminimalizowania kontaktów osobistych z naszym personelem spisu.  

Współpracujemy się z dostawcami usług, aby ustalić najlepsze rozwiązania.

 • Pracujemy także z usługodawcami w schroniskach i ośrodkach przejściowych, jadłodajniach oraz z regularnymi dostawcami żywności furgonetkami, aby zmodyfikowali plany liczenia populacji, którym świadczą usługi.
 • Nasze plany obejmowały przeprowadzenie wywiadu z każdą osobą otrzymującą posiłek lub przebywającą w danej placówce o godzinie i w dniu wybranym przez usługodawców pomiędzy 30 marca a 1 kwietnia.
 • Kontaktujemy się obecnie z usługodawcami, aby określić czy ich placówki będą otwarte pomiędzy 30 marca a 1 kwietnia oraz czy są w stanie opracować w zamian spis papierowy danych pochodzących z odpowiedzi udzielonych w spisie ludności przez każdą osobę otrzymującą usługi lub przebywającą w ich placówce. 

Opóźniamy także początek naszego programu mobilnej pomocy w wypełnianiu kwestionariusza.

 • Mamy w planach pomoc przy udzielaniu odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 podczas imprez i w miejscach, gdzie ludzie gromadzą się w naturalny sposób w ramach naszego programu mobilnej pomocy w wypełnianiu kwestionariusza.
 • Planujemy obecnie oferowanie tego rodzaju pomocy w całym kraju 13 kwietnia, z opóźnieniem w stosunku do pierwotnie planowanego terminu 30 marca.

Przesuwamy też na później nasze wczesne działania następcze przy braku odpowiedzi.

 • W ramach tych działań, ankieterzy spisu rozpoczną działania następcze wśród gospodarstw domowych, które jeszcze nie odpowiedziały w okolicach gdzie znajdują się uczelnie. Wczesne rozpoczęcie umożliwia nam liczenie gospodarstw domowych w rejonach z miejscami zamieszkania studentów poza kampusem przed zakończeniem semestru wiosennego, kiedy studenci mogą wyjechać do innego miejsca zamieszkania. Przesuwamy w czasie początek tych działań z 9 kwietnia na 23 kwietnia.

Urząd Spisu Ludności modyfikuje także swoją płatną kampanię w mediach, także w mediach cudzych oraz działania informacyjne w ramach partnerstwa, w celu dostosowania się do zmieniających się warunków i promowania samodzielnego udzielania odpowiedzi. Oto kluczowa odpowiedź w chwili obecnej dla wszystkich, którzy mają pytania dotyczące tego, w jaki sposób COVID-19 wpłynie na Spis Ludności 2020: Nigdy nie było prościej niż teraz odpowiedzieć samodzielnie, czy to online, przez telefon czy drogą pocztową — wszystko to bez konieczności spotkania się z ankieterem spisu.

Będziemy nadal monitorować zaistniałą sytuację, podejmować odpowiednie kroki w porozumieniu z władzami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne i podawać aktualizowane informacje.

 

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej