Skip Header

Ankieterzy Spisu Rozpoczną w Lipcu Działania Następcze w Gospodarstwach Domowych Bez Odpowiedzi w Wybranych Rejonach

CB20-CN.74 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

1 LIPCA 2020 r.—W dniu dzisiejszym, Urząd Spisu Ludności USA ogłosił, że rozpocznie w lipcu działania następcze w tych gospodarstwach domowych, które jeszcze nie odpowiedziały na Spis Ludności 2020 w niewielkiej liczbie lokalizacji. W oparciu o bieżący wskaźnik 61,8% odpowiedzi udzielonych samodzielnie, Urząd Spisu Ludności szacuje, że konieczne będzie odwiedzenie około 56 milionów adresów, aby zebrać odpowiedzi osobiście. Ze względu na skalę tych działań, Urząd Spisu Ludności rozpocznie pracę w kilku rejonach przed rozpoczęciem pełnych działań w skali całego kraju.

Od 16 lipca, ankieterzy spisu zaczną prowadzić wywiady w gospodarstwach domowych, które jeszcze nie odpowiedziały na Spis Ludności 2020, w rejonach obsługiwanych przez następujące lokalne biura spisu ludności (area census offices):

  • Beckley, West Virginia
  • Boise, Idaho
  • Gardiner, Maine
  • Kansas City, Missouri.
  • New Orleans, Louisiana
  • Powiat Oklahoma, Oklahoma

Pomiędzy 1 a 2 lipca, kilku Kierowników Terenowych Spisu Ludności skontaktuje się z około 80 gospodarstwami domowymi na ograniczonym geograficznie obszarze — obsługiwanym przez lokalne biura spisu ludności (ACO) w Boise i Nashville — aby zapewnić gotowość systemów i procesów do miękkiego uruchomienia zaplanowanego na 16 lipca.

W następnych tygodniach Urząd Spisu Ludności ogłosi kolejne biura spisu ludności, w miarę przygotowań do rozpoczęcia działań przy zliczaniu w całym kraju. Większość biur spisu ludności na terenie kraju rozpocznie prace następcze 11 sierpnia. Wszystkie biura zakończą pracę najpóźniej do 31 października.

Gospodarstwa domowe mogą nadal odpowiedzieć w chwili obecnej wypełniając i odsyłając otrzymany kwestionariusz w wersji papierowej, udzielając odpowiedzi online na 2020census.gov, lub przez telefon pod nr 844-330-2020. Gospodarstwa domowe mogą także udzielać odpowiedzi online lub telefonicznie w jednym z 13 języków oraz otrzymać pomoc w jeszcze większej liczbie języków. Gospodarstw, które odpowiedzą, nie będą musieli odwiedzić pracownicy spisu, aby zebrać od nich odpowiedzi do spisu ludności.

Czego Mogą się Spodziewać Gospodarstwa Domowe

Ankieterzy spisu będą przestrzegać lokalnych wytycznych w zakresie zdrowia publicznego podczas prowadzenia wizyt. Jeżeli w danym rejonie wymagane jest noszenie maseczek, ankieterzy spisu będą je nosić. Ankieterzy spisu muszą przejść wirtualne szkolenie na temat COVID-19 i procedur dystansowania społecznego oraz innych wskazań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa przed rozpoczęciem pracy w okolicy.

Ankieterzy spisu są zatrudniani w swoich społecznościach. Wszyscy ankieterzy spisu mówią po angielsku, a wielu z nich jest dwujęzycznych. Jeśli ankieter spisu nie mówi w języku, jakim posługuje się właściciel gospodarstwa domowego, gospodarstwo domowe może poprosić, aby przyszedł ponownie ankieter spisu, który posługuje się tym językiem. Ankieterzy spisu będą także dysponować materiałami pomocnymi w zidentyfikowaniu języka używanego w gospodarstwie domowym.

Jeśli ankieter spisu nie zastanie nikogo w domu, zostawi zawiadomienie o odbytej wizycie, zawierające informacje jak udzielić odpowiedzi online, przez telefon lub drogą pocztową. Zachęcamy wszystkich do współpracy z ankieterami spisu, aby zapewnić, że wszystkie osoby mieszkające w gospodarstwie domowym 1 kwietnia 2020 r. będą policzone.

Jak Zidentyfikować Ankietera Spisu

Ankieterów spisu można łatwo zidentyfikować po aktualnym identyfikatorze rządowym z widocznym na nim zdjęciem posiadacza, znakiem wodnym Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych oraz datą ważności.  W celu potwierdzenia tożsamości ankietera spisu, istnieje możliwość skontaktowania się z regionalnym centrum spisu ludności i rozmowy z przedstawicielem Urzędu Spisu Ludności.

Jak Wybierane Są Biura do Wczesnego Rozmieszczenia Ankieterów Spisu?

Zawodowe kierownictwo operacyjne Urzędu Spisu Ludności podejmuje decyzję dotyczącą terminu i obszaru, gdzie lokalne biura spisu ludności (area census offices) rozpoczną działania następcze przy braku odpowiedzi ze strony gospodarstw domowych na Spis Ludności 2020. Wśród kryteriów wyboru zapewniliśmy, że biura te brały pod uwagę różnorodne sytuacje jako pomoc w uruchomieniu systemów. Dodatkowo przeprowadziliśmy dokładny przegląd statusu operacyjnego obszarów stanowych (state), lokalnych lub plemiennych. Kluczowe dane wskazujące stan operacyjny określane są w wytycznych federalnych, stanowych (state) i lokalnych oraz na podstawie zdolności personelu Urzędu Spisu Ludności do bezpiecznego wznowienia działań, w tym do zabezpieczenia sprzętu ochrony osobistej.

Informacje na temat Spisu Ludności 2020

Konstytucja Stanów Zjednoczonych wymaga, aby spis populacji był przeprowadzany co 10 lat. Celem Spisu Ludności 2020 jest policzenie każdej osoby mieszkającej w Stanach Zjednoczonych 1 kwietnia 2020 r. (Dzień Spisu Ludności). Dane statystyczne pochodzące ze Spisu Ludności będą użyte do określenia ilości miejsc przysługujących każdemu stanowi (state) w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz będą zapewniać informacje dla ustawodawców stanowych (state), lokalnych i federalnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozdzielania corocznie miliardów dolarów funduszy federalnych w ciągu następnych 10 lat.

Aby uzyskać więcej informacji proszę odwiedzić 2020census.gov.

Tylko Arkusz Informacyjny. Z tym produktem nie jest związany żaden komunikat prasowy.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej