Skip Header

Nhân Viên Kiểm Đếm Sắp Bắt Đầu Liên Lạc Lại với Các Hộ Gia Đình Chưa Trả Lời Tại Một Số Khu Vực Vào Tháng Bảy

Release Number CB20-CN.74 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

NGÀY 1 THÁNG BẢY NĂM 2020 — Hôm nay, Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ sẽ bắt đầu liên lạc lại với các hộ gia đình mà chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020 tại một vài địa điểm vào tháng Bảy này. Dựa trên tỷ lệ tự trả lời hiện nay là 61.8%, Cục Thống Kê Dân Số ước tính sẽ cần đến thăm 56 triệu địa chỉ để thu thập câu trả lời trực tiếp. Do quy mô của hoạt động, Cục Thống Kê Dân số sẽ bắt đầu công việc này ở một vài khu vực trước khi thực sự triển khai hoạt động trên cả nước.

Bắt đầu từ ngày 16 tháng Bảy, nhân viên kiểm đếm sẽ bắt đầu phỏng vấn các hộ gia đình chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020 tại các khu vực được quản lý bởi các văn phòng thống kê dân số khu vực (area census offices) sau đây:

  • Beckley, West Virginia
  • Boise, Idaho
  • Gardiner, Maine
  • Thành phố Kansas, Missouri
  • New Orleans, Louisiana
  • Quận Oklahoma, Oklahoma

Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng Bảy, một số Người Giám Sát Thống Kê Dân Số Tại Chỗ sẽ liên lạc với khoảng 80 hộ gia đình trong một khu vực địa lý hạn chế - trong phạm vi Boise ACO và Nashville ACO - để đảm bảo tất cả các hệ thống và quy trình đã sẵn sàng cho kế hoạch "triển khai mềm" vào ngày 16 tháng Bảy.

Các tuần tiếp theo, Cục Thống Kê Dân Số sẽ công bố một số văn phòng thống kê dân số bổ sung trong lúc chuẩn bị bắt đầu hoạt động kiểm đếm trên quy mô toàn quốc. Đa số văn phòng thống kê dân số trên cả nước sẽ bắt đầu hoạt động liên lạc lại này vào ngày 11 tháng Tám. Tất cả các văn phòng sẽ kết thúc công việc này không muộn hơn ngày 31 tháng Mười.

Các hộ gia đình vẫn có thể trả lời ngay bây giờ bằng cách hoàn thành và gửi lại bản câu hỏi giấy mà họ đã nhận được, bằng cách trả lời trên mạng tại 2020census.gov, hoặc qua điện thoại theo số 844-330-2020. Các hộ gia đình có thể trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại bằng một trong 13 ngôn ngữ và tìm trợ giúp bằng nhiều ngôn ngữ khác. Nếu quý vị trả lời, nhân viên kiểm đếm sẽ không cần đến nhà quý vị để thu thập câu trả lời thống kê dân số.

Các Hộ Gia Đình Có Thể Mong Đợi Những Gì

Nhân viên kiểm đếm sẽ tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế công cộng địa phương khi họ đến nhà người dân. Nếu việc đeo khẩu trang là bắt buộc tại địa phương đó, nhân viên kiểm đếm sẽ đeo khẩu trang. Nhân viên kiểm đếm phải học một khóa huấn luyện trực tiếp về các giao thức cách ly xã hội và hướng dẫn về an toàn và sức khỏe khác liên quan đến COVID-19 trước khi bắt đầu công việc của mình tại các vùng lân cận.

Nhân viên kiểm đếm được tuyển dụng trực tiếp từ cộng đồng địa phương.  Tất cả nhân viên kiểm đếm đều nói tiếng Anh và rất nhiều trong số họ có thể nói hai thứ tiếng. Nếu nhân viên kiểm đếm không nói được ngôn ngữ của chủ hộ, hộ gia đình có thể yêu cầu một nhân viên kiểm đếm nói được ngôn ngữ của họ quay lại lần sau. Nhân viên kiểm đếm cũng sẽ có tài liệu trên tay để giúp xác định ngôn ngữ của hộ gia đình.

Nếu không có ai ở nhà khi nhân viên kiểm đếm ghé thăm, nhân viên kiểm đếm sẽ để lại một giấy báo đến nhà, trong đó có hướng dẫn về cách trả lời trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư. Mọi người nên hợp tác với nhân viên kiểm đếm và đảm bảo rằng tất cả những người sống trong hộ gia đình của họ vào ngày 01 tháng 04 năm 2020 đều được tính.

Cách Nhận Dạng Nhân Viên Kiểm Đếm

Nhân viên kiểm đếm rất dễ nhận dạng bằng huy hiệu ID chính phủ hợp lệ có in ảnh của họ, hình mờ của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ và ngày hết hạn trên huy hiệu. Để xác nhận danh tính của một nhân viên kiểm đếm, công chúng có thể liên lạc với trung tâm thống kê dân số khu vực của họ và nói chuyện với đại diện của Cục Thống Kê Dân Số.

Các Văn Phòng Này Được Chọn Để Triển Khai Sớm Hoạt Động của Nhân Viên Kiểm Đếm Dựa Trên Cơ Sở Nào?

Ban điều hành hoạt động của Cục Thống Kê Dân Số là bên đưa ra quyết định về thời điểm và địa điểm các văn phòng thống kê dân số khu vực (area census offices) sẽ bắt đầu liên lạc lại các hộ gia đình mà chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Là một phần của tiêu chí lựa chọn, chúng tôi đảm bảo các văn phòng này đáp ứng được nhiều tình huống để giúp triển khai các hệ thống. Chúng tôi cũng tuân theo khuyến cáo sau một cuộc đánh giá kỹ lưỡng về tình hình hoạt động của một tiểu bang, địa phương hoặc khu vực bộ lạc; dữ liệu chính hỗ trợ trạng thái hoạt động đó, như được xác định bởi hướng dẫn của liên bang, tiểu bang và địa phương; và khả năng của nhân viên Cục Thống Kê Dân Số để tiếp tục hoạt động một cách an toàn, bao gồm cả việc mua sắm thiết bị bảo vệ cá nhân.

Về Thống Kê Dân Số 2020

Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu thực hiện thống kê dân số mỗi 10 năm một lần. Mục tiêu của Thống Kê Dân Số 2020 là kiểm đếm tất cả mọi người sống tại Hoa Kỳ vào ngày 01 tháng 04 năm 2020 (Ngày Thống Kê Dân Số). Dữ liệu thống kê dân số sẽ được sử dụng để xác định số ghế mà mỗi tiểu bang sẽ nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ, và đồng thời hướng dẫn ngân quỹ hàng tỷ đô la của liên bang được chi dùng như thế nào bởi các nhà lập pháp tiểu bang (state), địa phương liên bang mỗi năm trong 10 năm tới.

Để có thêm thông tin, hãy truy cập 2020census.gov.

Chỉ Tờ Mẹo. Không có thông cáo báo chí liên quan đến báo cáo này.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng