Skip Header
Menu

Chưa Đầy Một Tháng Nữa Thì Các Hộ Gia Đình Ở Hoa Kỳ Sẽ Nhận Thư Mời Tham Gia Thống Kê Dân Số 2020

Thư Mời Trả Lời Bản Câu Hỏi Thống Kê Dân Số 2020 Sẽ Sớm Được Gửi Đến Tất Cả Hộ Gia Đình Trong Nước

Release Number CB20-CN.11
CHIA SẺ:

Ngày 13 tháng Hai năm  2020 – Từ ngày 12 tháng Ba đến ngày 20 tháng Ba, thư mời tham gia Thống Kê Dân Số 2020 sẽ bắt đầu được gửi đến các hộ gia đình trong cả nước.

"Cục Thống Kê Dân Số đã sẵn sàng để cả quốc gia trả lời vào tháng tới," Tiến Sĩ Steven Dillingham, Giám Đốc Cục Thống Kê Dân Số, cho biết. "Hàng triệu công dân Mỹ đang nộp đơn xin việc với Thống Kê Dân Số 2020, hơn 270,000 tổ chức địa phương và quốc gia đã tham gia, và gần 30 ngày nữa thì phần lớn các hộ gia đình ở Hoa Kỳ sẽ nhận được thư mời trả lời nhằm giúp đảm bảo tất cả mọi người ở Hoa Kỳ đều được tính."

"Thống Kê Dân Số 2020 đang thực hiện đúng hướng sứ mệnh, đúng tiến độ và ngân sách để đạt được một con số chính xác," ông Dillingham nói tiếp. "Việc trả lời rất quan trọng vì số liệu thống kê dân số sẽ được sử dụng để hướng dẫn phân phối hàng trăm tỷ đô la tiền tài trợ cho chương trình ăn trưa ở các trường học, các bệnh viện, hệ thống đường xá và nhiều hơn nữa. Thư mời này sẽ nhắc nhở người trả lời phải tính tất cả những người đang sống trong hộ gia đình họ, dù họ có là họ hàng hay không. Điều này bao gồm cả trẻ em. Sự trả lời của quý vị sẽ tác động đến các cộng đồng trong thập kỷ tới."

"Cục Thống Kê Dân Số đã thử nghiệm thành công các hệ thống thu thập dữ liệu của mình, xây dựng hệ thống sao lưu để hỗ trợ các hoạt động mạnh mẽ, và đã sẵn sàng để tiếp nhận sự trả lời từ khắp nơi trên đất nước," ông Dillingham nói thêm.

Thư mời này sẽ cung cấp hướng dẫn về cách trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng hoặc qua điện thoại. Đến ngày 1 tháng Tư, hầu hết các hộ gia đình sẽ nhận được thư mời gửi qua bưu điện hoặc do nhân viên kiểm đếm mang đến nhà. Đối với các khu vực trong nước ít có khả năng trả lời trực tuyến, Cục Thống Kê Dân Số sẽ gửi cho các hộ gia đình một bản câu hỏi giấy trong lần gửi thư đầu tiên. Cục sẽ gửi thư nhắc nhở đến các hộ gia đình mà chưa trả lời, và trong lần gửi thư thứ tư, tất cả các hộ gia đình chưa trả lời sẽ nhận được một bản câu hỏi giấy.

Sau khi hộ gia đình quý vị nhận được thư mời, vui lòng trả lời Thống Kê Dân Số 2020 bằng cách sử dụng Mã ID Thống Kê Dân Số đi kèm. Nếu hộ gia đình quý vị không thể nhập Mã ID Thống Kê Dân Số, quý vị vẫn có thể trả lời bằng cách cung cấp địa chỉ của mình. Cho dù quý vị trả lời trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư, điều quan trọng là quý vị trả lời ngay lập tức.

Dưới đây là dòng thời gian cho thấy cách thức và thời điểm Cục Thống Kê Dân Số sẽ mời các hộ gia đình trả lời bản câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020:

  • Ngày 12-20 tháng Ba: Gửi thư mời trả lời trên mạng và qua điện thoại đầu tiên qua Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ. Những khu vực ít có khả năng trả lời trên mạng sẽ nhận được một bản câu hỏi giấy cùng với thư mời trả lời trên mạng hoặc qua điện thoại.
  • Ngày 16-24 tháng Ba: Gửi thư nhắc nhở.
  • Ngày 26 tháng Ba - 3 tháng Tư: Gửi bưu thiếp nhắc nhở đến các hộ gia đình chưa trả lời.
  • Ngày 8-16 tháng Tư: Gửi thư nhắc nhở và bản câu hỏi giấy đến các hộ gia đình còn lại mà vẫn chưa trả lời.
  • Ngày 20-27 tháng Tư: Gửi bưu thiếp nhắc nhở cuối cùng đến các hộ gia đình mà vẫn chưa trả lời trước khi nhân viên kiểm đếm trực tiếp đến nhà.

Nếu hộ gia đình không trả lời bất kỳ thư mời nào, nhân viên kiểm đếm sẽ trực tiếp đến nhà vào khoảng thời gian từ ngày 13 tháng Năm đến ngày 31 tháng Bảy. Quý vị có thể xem bản mẫu của bản câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020 bằng giấy, và quý vị có thể xem trước bản câu hỏi trên mạng, cùng với nhiều thông tin về thời điểm mà hầu hết mọi người sẽ nhận được các thư mời qua bưu điện.

Bản câu hỏi Thống Kê Dân Số 2020 sẽ có sẵn trên mạng và qua điện thoại bằng tiếng Anh và 12 ngôn ngữ khác: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Việt, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Nga, Tiếng Ả Rập, Tiếng Tagalog, Tiếng Ba Lan, Tiếng Pháp, Tiếng Haiti Creole, Tiếng Bồ Đào Nha và Tiếng Nhật. 13 ngôn ngữ này đáp ứng nhu cầu ngôn ngữ của hơn 99% tất cả các hộ gia đình ở Hoa Kỳ. Nhằm giúp đảm bảo tính tất cả mọi người, Cục Thống Kê Dân Số cũng sẽ cung cấp các hướng dẫn về ngôn ngữ bằng video và bằng giấy, cùng với các bản kê thuật ngữ bằng 59 ngôn ngữ không phải tiếng Anh, bao gồm Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ, Chữ Nổi và Chữ In Lớn.

Hiến Pháp Hoa Kỳ bắt buộc tiến hành thống kê dân số mỗi 10 năm một lần. Dữ liệu thống kê dân số sẽ giúp xác định số ghế mà mỗi tiểu bang sẽ nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ, và đồng thời hướng dẫn cách chi dùng hàng tỷ đô la quỹ tài trợ liên bang cho các cộng đồng tiểu bang và địa phương trong 10 năm tới.

Để có thêm thông tin về Thống Kê Dân Số 2020, hãy truy cập 2020census.gov.

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng