Skip Header

Pocztówki Zachęcające Gospodarstwa Domowe do Odpowiedzi na Spis Ludności 2020 Wysłano do Skrzynek Pocztowych

Release Number CB20-CN.70 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

24 CZERWCA 2020 r. – Urząd Spisu Ludności USA wysyła w tym tygodniu pocztówki do blisko 1,3 miliona skrzynek pocztowych w społecznościach, w których jedynymi dostępnymi adresami do korespondencji są skrzynki pocztowe. Pocztówki powiadamiają gospodarstwa domowe, że ankieter spisu wkrótce dostarczy zaproszenia do spisu lub odwiedzi je w późniejszym terminie, aby przeprowadzić wywiad. Pocztówki zawierają także informacje o tym, w jaki sposób należy odpowiedzieć na Spis Ludności 2020 online lub przez telefon.

Zachęcamy gospodarstwa domowe do udzielenia odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 jak najszybciej po otrzymaniu pakietu z zaproszeniem. Gospodarstwa domowe otrzymujące pocztę w skrzynkach pocztowych powinny podać swój dokładny adres (a nie numer skrzynki pocztowej) podczas udzielania odpowiedzi, aby zapewnić, że ich odpowiedź będzie przypisana do fizycznej lokalizacji gdzie mieszkają, a nie gdzie otrzymują pocztę.

Gospodarstwa domowe mogą odpowiedzieć online po angielsku lub w 12 innych językach, lub przez telefon używając numeru identyfikacyjnego Spisu Ludności (Census ID) podanego w pakiecie, lub wypełnić i odesłać pocztą  dostarczony do nich kwestionariusz w wersji papierowej.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę 2020census.gov.

Z tym ogłoszeniem nie jest związany żaden komunikat prasowy. Tylko Arkusz Informacyjny. 

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej