Skip Header

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ Vừa Phát Hành Bản Cập Nhật Bộ Công Cụ Thử Thách Tỷ Lệ Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020

Nội dung cập nhật bao gồm các nguồn thông tin, hỗ trợ nhằm thu hút khán giả trực tuyến và khuyến khích mọi người tự trả lời

Release Number CB20-CN.81 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

Ngày 14 tháng Bảy, 2020 -- Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ vừa phát hành một Hướng Dẫn Ngắn về Thử Thách Tỷ Lệ Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020  với mụch đích hỗ trợ các nhà chức trách và huy động các cộng đồng trả lời Thống Kê Dân Số 2020. Hướng dẫn ngắn này bao gồm một phần tóm tắt về những việc các nhà lãnh động trong cộng đồng có thể thực hiện để thử thách cộng đồng đánh bại tỷ lệ trả lời Thống Kê Dân Số 2010, và đồng thời chia sẻ ý tưởng, cảm hứng cho các chương trình thử thách trực tuyến này trong lúc quốc gia chúng ta vẫn còn trong giai đoạn cách ly xa hội. Hướng Dẫn Ngắn này nhằm mục đích bổ sung vào Bộ Công Cụ Thử Thách Tỷ Lệ Trả Lời  được phát hành vào đầu năm nay.

Lãnh đạo cộng đồng, các đối tác cũng như các nhà chức trách được bầu có thể xem tỷ lệ tự trả lời hiện tại của địa phương của họ, xong so sánh tỷ lệ đó với các thành phố (cities), quận, tiểu bang (states) và quốc gia khác qua bản đồ tương tác tại <2020census.gov/response-rates>. Bản đồ này hiện có sẵn để chia sẻ và kết hợp vào các trang web khác, trên đó có hiển thị tỷ lệ tự trả lời Thống Kê Dân Số 2010. Thêm vào đó là một công cụ bảng xếp hạng để theo dõi tỷ lệ trả lời của các tiểu bang (states), thành phố (cities) và quận.

Một số điểm nổi bật của bộ công cụ cập nhật và Hướng Dẫn Ngắn:

  • Những ý tưởng, ví dụ, nguồn thông tin/hỗ trợ để tạo ra các chương trình thử thách giữa các cộng đồng hoặc trong một cộng đồng, lịch trình Thống Kê Dân Số 2020 cập nhật, và thông tin chung về Thống Kê Dân Số 2020.
  • Thông tin về cách các cộng đồng có thể sử dụng Bản Đồ Tỷ Lệ Trả Lời tương tác trên <2020census.gov> để tra cứu tỷ lệ trả lời Thống Kê Dân Số 2010 của họ, ấn định một mục tiêu cho thử thách, và theo dõi tiến độ.
  • Các khuyến cáo về việc hợp tác với các doanh nghiệp địa phương, đối tác và các phương tiện truyền thông để thúc đẩy thách thức.

Để có thêm thông tin, hãy truy cập <2020census.gov>.

Thông báo này không đi đôi với thông cáo báo chí. Chỉ Tờ Mẹo.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng