Skip Header

16.7% Gospodarstw Dmowych Odpowiedziało na Spis Powszechny w 2020 r

Mapa Wskaźników Odpowiedzi Pokazująca Najnowsze Dane z Każdej Społeczności w Stanach Zjednoczonych Jest Już Dostępna Online

Release Number CB20-CN.33 Polish
UDOSTĘPNIJ:

21 marca 2020 r. — Urząd Spisu Ludności USA opublikował wstępne wskaźniki odpowiedzi dla każdego stanu, powiatu i miasta w całym kraju, udzielonych od 12 marca, kiedy do skrzynek pocztowych zaczęły docierać zaproszenia.

Mapa wskaźników odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 pokazuje, w jaki sposób miasta i miasteczka w całym kraju udzielają obecnie odpowiedzi. Mapa będzie aktualizowana codziennie, aby wszyscy mogli zobaczyć wskaźniki odpowiedzi w swoich obszarach i porównać je z innymi na terenie kraju. Mapa pokazuje także dla porównania wskaźniki odpowiedzi udzielonych w Spisie Ludności 2010 dla każdego obszaru geograficznego.

Na początku roku Urząd Spisu Ludności wydał pakiet narzędzi do pobrania jako pomoc dla lokalnie wybranych urzędników i liderów społeczności przy przewidywaniu wyzwań mogących się pojawić w związku ze wskaźnikami odpowiedzi w Spisie Ludności 2020, w celu wytworzenia świadomości spisu ludności i zachęcenia wszystkich do udzielania odpowiedzi. Użytkownicy mogą porównywać wskaźniki odpowiedzi udzielonych w swoich społecznościach w Spisie Ludności 2020 ze wskaźnikami ze Spisu Ludności 2010, aby zidentyfikować obszary, gdzie może być konieczne przypomnienie wszystkim dlaczego ważne jest wzięcie udziału w spisie ludności.

Pod koniec lutego opublikowano mapę wskaźników odpowiedzi w Spisie Ludności 2010 jako punkt odniesienia dla stanów i miast, uwzględniając poziom poszczególnych obszarów spisu ludności (rejony obejmujące około 4 000 gospodarstw domowych). Wszyscy mogą obecnie zobaczyć na mapie wskaźniki odpowiedzi w Spisie Ludności 2010, jak i 2020.

Mapa uwzględnia tylko dane pochodzące z gospodarstw domowych, które udzielają odpowiedzi w spisie ludności online, przez telefon lub pocztą, lecz nie tych, które są liczone osobiście przez ankieterów spisu. Dla przykładu, mapa nie pokazuje osób liczonych w drodze działań specjalnych takich jak, osoby mieszkające w zbiorowych lub przejściowych miejscach zamieszkania, albo na odległych terenach.

Inne Aspekty Mapy

  • Codzienne aktualizacje wskaźników odpowiedzi dla gospodarstw domowych, które udzieliły odpowiedzi w Spisie Ludności 2020 online, przez telefon lub pocztą.
  • Możliwość wyszukiwania wskaźników odpowiedzi dla stanów, miast, powiatów i obszarów spisu ludności ze Spisu Ludności 2010 oraz Spisu Ludności 2020 i porównywania ich w czasie rzeczywistym.
  • Mapa z kolorowymi oznaczeniami natężenia, wskazująca lokalizacje mające wyższe wskaźniki udzielonych odpowiedzi.
  • Podstawowe informacje i wskazówki, jak korzystać z mapy oraz prezentowanych danych, w tym przykłady wyzwań związanych ze wskaźnikami odpowiedzi.
  • Możliwy do wbudowania widżet, pozwalający uczestnikom Wyzwania Wskaźników Odpowiedzi na uwzględnianie mapy na ich własnych stronach internetowych w razie potrzeby.
  • Dane dotyczące wskaźników odpowiedzi dostępne w publicznym API.

W późniejszym terminie ankieterzy spisu odwiedzą te gospodarstwa domowe, które jeszcze nie udzieliły odpowiedzi, aby osobiście zgromadzić ich odpowiedzi. Mapa wskaźników odpowiedzi daje podgląd tych obszarów, gdzie może być konieczne, aby ankieterzy spisu przeprowadzili dodatkowe działania wśród większej ilości gospodarstw domowych w przypadku, gdy nie udzielą one odpowiedzi online, przez telefon lub pocztą.

Wyzwanie Wskaźników Odpowiedzi w Spisie Ludności 2020

W celu zwiększenia ilości odpowiedzi udzielonych w Spisie Ludności 2020 w całym kraju, Urząd Spisu Ludności rzuca wyzwanie społecznościom w całym kraju, aby wypełnić spis ludności online, przez telefon lub pocztą. Pakiet narzędzi online uwzględnia pomysły dla liderów społeczności, pomocne w zachęcaniu wszystkich do przewyższenia wskaźników samodzielnie udzielonych odpowiedzi w Spisie Ludności 2010.

Samodzielne udzielanie odpowiedzi nigdy nie było łatwiejsze, czy to online, przez telefon czy drogą pocztową—wszystko bez konieczności spotkania z ankieterem spisu.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych wymaga, aby spis populacji był przeprowadzany co 10 lat. Celem Spisu Ludności 2020 jest policzenie każdej osoby mieszkającej w Stanach Zjednoczonych w dniu 1 kwietnia 2020 r. (Dzień Spisu Ludności). Dane statystyczne pochodzące ze Spisu Ludności 2020 będą użyte do określenia ilości miejsc przysługujących każdemu stanowi w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych oraz będą zapewniać informacje dla ustawodawców stanowych, lokalnych i federalnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozdzielania corocznie miliardów dolarów funduszy federalnych w ciągu następnych 10 lat.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę 2020census.gov.

Z tym raportem nie jest związany żaden komunikat prasowy. Tylko Arkusz Informacyjny.

 

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej