Skip Header

16.7% hộ gia đình đã phản ứng với Tổng điều tra Dân Số năm 2020

Bản Đồ Tỷ Lệ Trả Lời Với Dữ Liệu Mới Nhất Về Mỗi Cộng Đồng Trên Toàn Quốc Gia Hoa Kỳ Hiện Có Sẵn Trên Mạng

Release Number CB20-CN.33 Vietnamese
CHIA SẺ:

Ngày 21 tháng Ba năm 2020-- Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đã công bố tỷ lệ trả lời ban đầu cho mọi tiểu bang, quận và thành phố trên toàn quốc kể từ ngày 12 tháng Ba, khi thư mời bắt đầu được gửi đến hộp thư mọi người.

Bản đồ tỷ lệ trả lời Thống Kê Dân Số 2020 cho thấy các thành phố và thị trấn trên cả nước hiện đang trả lời như thế nào. Bản đồ này sẽ được cập nhật hàng ngày để mọi người thấy tỷ lệ trả lời trong khu vực của mình và so sánh nó với các khu vực khác trên toàn quốc. Bản đồ này cũng cho thấy tỷ lệ trả lời tương đương từ Thống Kê Dân Số năm 2010 cho từng khu vực địa lý.

Đầu năm nay, Cục Thống Kê Dân Số đã phát hành một bộ công cụ có thể tải xuống để giúp các nhà chức trách địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng lên kế hoạch đáp ứng thử thách về tỷ lệ trả lời thống kê dân số 2020 nhằm nâng cao nhận thức về thống kê dân số và khuyến khích mọi người trả lời. Người dùng có thể so sánh tỷ lệ trả lời Thống Kê Dân Số 2020 với tỷ lệ trả lời năm 2010 của cộng đồng họ nhằm xác định các khu vực mà họ có thể cần nhắc nhở người dân tại sao việc tham gia trả lời thống kê dân số là hết sức quan trọng.

Bản đồ này đã ra mắt vào cuối tháng Hai, sử dụng tỷ lệ trả lời Thống Kê Dân Số 2010 làm điểm tham chiếu cho các tiểu bang, thành phố và cả các khu vực thống kê dân số (khu vực có khoảng 4000 hộ gia đình). Mọi người hiện có thể xem cả tỷ lệ trả lời Thống Kê Dân Số 2010 và Thống Kê Dân Số 2020 trên bản đồ.

Bản đồ này chỉ bao gồm dữ liệu từ các hộ gia đình mà trả lời thống kê dân số trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư chứ không tính những hộ gia đình mà đã được kiểm đểm trực tiếp bởi nhân viên kiểm đếm. Ví dụ: bản đồ không phản ánh những người đang được kiểm đếm thông qua các hoạt động đặc biệt, chẳng hạn như cư dân sống trong nhà tập thể, những chỗ lưu trú tạm thời hoặc các khu vực hẻo lánh.

Một Số Điểm Nổi Bật Khác Về Bản Đồ

  • Cập nhật hàng ngày tỷ lệ trả lời của các hộ gia đình mà đã trả lời Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư.
  • Khả năng tìm kiếm tỷ lệ trả lời của các tiểu bang, thành phố, quận và khu vực thống kê dân số từ Thống Kê Dân Số 2010 và Thống Kê Dân Số 2020 và so sánh chúng trong thời gian thực.
  • Bảng màu trên bản đồ nhiệt để chỉ ra những vị trí có tỷ lệ trả lời cao hơn.
  • Thông tin cơ bản và hướng dẫn về cách sử dụng bản đồ và dữ liệu được trình bày, bao gồm ví dụ về những thách thức về tỷ lệ trả lời.
  • Một tiện ích có thể gắn sẵn để cho phép người tham gia Thử Thách Tỷ Lệ Trả Lời đưa bản đồ vào trang web của riêng họ nếu muốn.
  • Dữ liệu tỷ lệ trả lời có sẵn trong API công cộng.

Nhân viên kiểm đếm sau này sẽ đến nhà các hộ gia đình chưa trả lời để thu thập câu trả lời của họ. Bản đồ tỷ lệ trả lời cho chúng ta xem trước các khu vực nơi nhân viên kiểm đếm có thể cần liên lạc lại với nhiều hộ gia đình hơn nếu họ không trả lời trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư.

Thử Thách Tỷ Lệ Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020

Để tăng tỷ lệ trả lời Thống Kê Dân Số 2020 toàn quốc, Cục Thống Kê Dân Số đưa ra thử thách để kêu gọi các cộng đồng trên toàn quốc hoàn thành thống kê dân số trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư. Bộ công cụ trực tuyến này bao gồm các ý tưởng cho các nhà lãnh đạo cộng đồng để khuyến khích mọi người đánh bại tỷ lệ tự trả lời Thống Kê Dân Số 2010 của họ.

Việc tự trả lời thống kê dân số hiện nay dễ dàng hơn bao giờ hết, dù quý vị trả lời  trên mạng, qua điện thoại hoặc  qua thư -- cả ba phương pháp trả lời này đều không đòi hỏi quý vị phải tương tác với nhân viên kiểm đếm.

Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu thực hiện thống kê dân số mỗi 10 năm một lần. Mục tiêu của Thống Kê Dân Số 2020 là kiểm đếm tất cả mọi người sống tại Hoa Kỳ vào ngày 1 tháng Tư năm 2020 (Ngày Thống Kê Dân Số). Kết quả thống kê dân số sẽ được sử dụng để xác định số ghế mà mỗi tiểu bang sẽ nắm giữ trong Hạ Viện Hoa Kỳ, và đồng thời hướng dẫn ngân quỹ hàng tỷ đô la của liên bang được chi dùng như thế nào bởi các nhà lập pháp tiểu bang, địa phương liên bang mỗi năm trong 10 năm tới.

Để có thêm thông tin, hãy truy cập 2020census.gov.

Không có thông cáo báo chí liên quan đến báo cáo này. Chỉ Tờ Mẹo.

 

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng