Skip Header

Specjalna Operacja Spisu Ludności 2020 Liczenia Osób Doświadczających Bezdomności Rozpoczyna się w Przyszłym Tygodniu

Release Number CB20-CN.109 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

16 WRZEŚNIA 2020 r. — Urząd Spisu Ludności USA rozpocznie 22 września specjalną operację liczenia osób doświadczających bezdomności (link tylko w j. angielskim) w społecznościach w całym kraju. Specjalnie przeszkoleni ankieterzy spisu policzą w dniach 22-24 września osoby w schroniskach, jadłodajniach i punktach odbioru żywności rozwożonej furgonetkami w ramach operacji pod nazwą Zliczanie na Podstawie Usług (SBE, skrót w j. angielskim) (link tylko w j. angielskim. Ankieterzy spisu policzą osoby mieszkające na wolnym powietrzu, na dworcach autobusowych i w innych znanych lokalizacjach noclegowych w ramach operacji pod nazwą Zlokalizowane na otwartej przestrzeni prowizoryczne miejsca schroniskowe (TNSOL, skrót w j. angielskim).

“Urząd Spisu Ludności jest zobowiązany do policzenia każdej osoby raz – i tylko raz – we właściwym miejscu," powiedział dr Steven Dillingham, dyrektor Urzędu Spisu Ludności. “W celu dotarcia do wszystkich mieszkańców Stanów Zjednoczonych, nasi pracownicy spisowi prowadzą specjalne operacje liczenia osób doświadczających bezdomności dla zapewnienia pełnego i dokładnego liczenia w spisie 2020.”

Liczenie osób doświadczających bezdomności stanowi części operacji Kwatery Zbiorowe (GQ, skrót w j. angielskim) (link tylko w j. angielskim), polegającej na liczeniu osób mieszkających w nietypowych warunkach. W ramach operacji GQ liczone są także osoby przebywające w domach opieki, zakładach karnych, ośrodkach misyjnych i akademikach. Pełne i dokładne przeprowadzenie Spisu Ludności 2020 docelowo umożliwia organizacjom zapewnienie lepszych usług, poprawę wydajności dystrybucji żywności i rozszerzenie opcji schroniskowych dla potrzebujących.

“Jesteśmy zobowiązani do podjęcia wszelkich kroków koniecznych do zapewnienia, że wszyscy zostaną policzeni," powiedział Dillingham. “Nawet, gdy przebywa u Państwa ktoś, kto nie ma innego miejsca zamieszkania, należy uwzględnić tę osobę przy udzielaniu odpowiedzi."

W ramach przygotowań do policzenia osób doświadczających bezdomności, Urząd Spisu Ludności koordynuje działania z lokalnymi usługodawcami, po konsultacjach z grupami interesu i innymi wspólnikami w całym kraju, w celu dostosowania tych działań do warunków pandemii COVID-19. Urząd Spisu Ludności współpracuje też z administratorami usługodawców, aby zidentyfikować lokalizacje, gdzie zamieszkują osoby doświadczające bezdomności dla zapewnienia pełnego liczenia tej populacji.

Hotele wykorzystywane jako schroniska podczas pandemii COVID-19 są na ogół objęte operacją Zliczania w Przejściowych Miejscach Zamieszkania i nie są częścią SBE. Jednak w przypadku, gdy 100% miejsc hotelowych zajmują osoby doświadczające bezdomności, taki hotel objęty jest zliczaniem w ramach operacji SBE.

W celu policzenia osób przebywających na wolnym powietrzu w miejscach takich jak obozowiska namiotowe, zespoły ankieterów spisu noszących kamizelki odblaskowe i wyposażonych w smartfony, latarki i kwestionariusze w wersji papierowej będą odwiedzać te lokalizacje często w godzinach nocnych. Podjęte zostaną wszelkie możliwe wysiłki, aby zebrać wszystkie dane potrzebne do wypełnienia formularza spisowego. Jeżeli nie będzie to możliwe, ankieterzy spisu przeprowadzą liczenie populacji. Ankieterzy spisu będą przestrzegać aktualnie obowiązujących w danym miejscu wytycznych dotyczących zdrowia publicznego w zakresie używania sprzętu ochrony osobistej i dystansowania społecznego.

Dane statystyczne pochodzące ze Spisu Ludności są kluczowe przy opracowywaniu programów i usług wsparcia osób doświadczających bezdomności, a także są wskazówką dla ustawodawców stanowych (state), lokalnych i federalnych przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozdziału co roku miliardów dolarów funduszy federalnych na lokalnie świadczone usługi takie jak, schroniska i jadłodajnie oraz programy takie jak Program Grantów dla Schronisk Awaryjnych (Emergency Shelter Grants Program) czy Specjalny Program Mleko dla Dzieci (Special Milk Program). Dane statystyczne pochodzące ze spisu ludności są też podstawą dla lokalnych organizacji non-profit do usprawnienia miejsc i sposobów zapewniania bardzo ważnych usług.

Urząd Spisu Ludności jest zobowiązany do ochrony prywatności respondentów i pracowników oraz bezpieczeństwa gromadzonych danych. Z tego względu, pracownicy mediów i wszelkie osoby postronne nie są upoważnione do śledzenia ankieterów spisu podczas wykonywania przez nich obowiązków służbowych z ramienia Urzędu Spisu Ludności. Urząd Spisu Ludności dysponuje symulowanymi zdjęciami operacyjnymi i ujęciami montażowymi (link tylko w j. angielskim) do użytku przez media.

Więcej informacji dotyczących Spisu Ludności 2020 oraz liczenia osób doświadczających bezdomności na 2020census.gov.

Z tym ogłoszeniem nie jest związany żaden komunikat prasowy. Tylko Arkusz Informacyjny.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej