Skip Header

Hoạt động đặc biệt của Thống Kê Dân Số 2020 để tính Những người vô gia cư bắt đầu vào tuần tới

Release Number CB20-CN.109 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

Ngày 16 tháng 9 năm 2020 — Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ sẽ bắt đầu các hoạt động đặc biệt để tính những người vô gia cư (chỉ có bằng tiếng Anh) trong các cộng đồng trên cả nước vào ngày 22 tháng 9. Các nhân viên kiểm đếm được đào tạo đặc biệt sẽ thống kê mọi người vào ngày 22-24 tháng 9 tại các nơi trú ngụ, nhà bếp tình thương và điểm dừng xe thực phẩm lưu động trong một hoạt động có tên là Kiểm đếm Dựa trên Dịch vụ (chỉ có bằng tiếng Anh) (SBE, từ viết tắt tiếng Anh). Các nhân viên kiểm đếm sẽ tính những người sống ngoài trời, trong các trạm trung chuyển và tại các địa điểm khác nơi mọi người thường ngủ lại trong một hoạt động có tên là Địa điểm Ngoài trời Không phải Nơi cư trú được Nhắm đến (TNSOL, từ viết tắt tiếng Anh).

"Cục Thống Kê Dân Số cam kết tính tất cả mọi người một lần, chỉ một lần và ở đúng chỗ", Tiến sĩ Steven Dillingham, Giám đốc Cục Thống Kê Dân Số cho biết. "Để tiếp cận với mọi người sống ở Hoa Kỳ, nhân viên kiểm đếm của chúng tôi đang thực hiện các hoạt động đặc biệt để tính những người vô gia cư nhằm đảm bảo rằng chúng ta có con số chính xác và đầy đủ cho năm 2020."

Việc thống kê những người vô gia cư là một phần của hoạt động tại Chỗ ở Tập thể (GQ, từ viết tắt tiếng Anh) (chỉ có bằng tiếng Anh), một quy trình đặc biệt để đếm những người trong các hoàn cảnh sống riêng biệt. Hoạt động GQ cũng tính những người sống trong viện dưỡng lão, nhà giam, cơ quan truyền giáo và ký túc xá. Một cuộc Thống Kê Dân Số 2020 đầy đủ và chính xác cuối cùng có thể giúp các tổ chức cung cấp dịch vụ, khả năng phân phối thực phẩm tốt hơn và cải thiện các lựa chọn nơi trú ngụ cho những người có nhu cầu.

Dillingham nói: "Chúng tôi cam kết thực hiện mọi bước cần thiết để đảm bảo rằng chúng tôi tính tất cả mọi người. Ngay cả khi quý vị có ai đó ở cùng vì họ không có nơi khác để sống thì hãy nhớ bao gồm họ khi quý vị trả lời."

Để chuẩn bị cho việc tính những người vô gia cư, Cục Thống Kê Dân Số đang phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương cũng như đã tham khảo ý kiến của các nhóm vận động và các bên liên quan khác trên khắp cả nước để điều chỉnh công việc này nhằm đáp ứng với tình hình dịch bệnh COVID-19. Cục Thống Kê Dân Số cũng đang làm việc với người quản lý của các bên cung cấp dịch vụ để xác định địa điểm nơi những người vô gia cư đang sinh sống nhằm đảm bảo việc thống kê đầy đủ thành phần dân số này.

Các khách sạn mà đang được sử dụng làm nơi trú ngụ do COVID-19 thường thuộc loại hoạt động Kiểm đếm tại Chỗ lưu trú Tạm thời và không phải là một phần của SBE. Tuy nhiên, nếu 100% khách sạn là nơi ở của những người vô gia cư thì khách sạn được kiểm đếm trong hoạt động SBE.

Để tính số người sống ngoài trời ở những nơi như lều trại, các nhóm nhân viên kiểm đếm mặc áo phản quang và mang theo điện thoại thông minh, đèn pin và bản câu hỏi trên giấy sẽ đến các địa điểm đó; thường vào ban đêm. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực để thu thập tất cả các thông tin được yêu cầu trên mẫu đơn thống kê dân số. Nếu việc đó là không thể thì nhân viên kiểm đếm sẽ thực hiện việc đếm dân số. Các nhân viên kiểm đếm sẽ tuân theo hướng dẫn sức khỏe công chúng mới nhất của địa phương về việc sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân và biện pháp giãn cách xã hội.

Dữ liệu thống kê dân số là rất quan trọng đối với các chương trình và nhà cung cấp dịch vụ mà hỗ trợ những người vô gia cư đồng thời cung cấp thông tin để các nhà lập pháp tiểu bang (state), địa phương và liên bang phân bổ hàng tỷ đô la ngân quỹ liên bang cho các dịch vụ địa phương như các nơi trú ngụ và nhà bếp tình thương, và các chương trình như Chương trình Tài trợ Nơi tạm trú Khẩn cấp và Chương trình Sữa Đặc biệt cho trẻ em. Các tổ chức phi lợi nhuận địa phương cũng dựa vào dữ liệu thống kê dân số để cải thiện địa điểm và cách thức họ cung cấp các dịch vụ quan trọng.

Cục Thống Kê Dân Số cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người tham gia khảo sát, nhân viên và tính bảo mật của dữ liệu mà cơ quan thu thập. Do đó, phương tiện truyền thông hoặc bất kỳ thành viên công chúng nào đều không được phép theo dõi các nhân viên kiểm đếm khi họ tiến hành công việc chính thức của Cục Thống Kê Dân Số. Cục Thống Kê Dân Số đã cung cấp các bức ảnh mô phỏng hoạt động và cảnh quay phụ (b-roll) (chỉ có bằng tiếng Anh) để phương tiện truyền thông sử dụng.

Để có thêm thông tin về Thống Kê Dân Số 2020 và việc tính những người vô gia cư, xin vào trang 2020census.gov.

Thông báo này không đi đôi với thông cáo báo chí. Chỉ là một mẩu lời khuyên.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng