Skip Header

Oświadczenie Urzędu Spisu Ludności USA w sprawie koronawirusa i Spisu Ludności 2020

Urząd Spisu Ludności USA uważnie śledzi sytuację związaną z koronawirusem (COVID-19) i kieruje się wytycznymi wydanymi przez federalne, stanowe i lokalne organy służby zdrowia.

Release Number CB20-RTQ.05 Polish
UDOSTĘPNIJ:

11 MARCA 2020 — Powołaliśmy także Wewnętrzną Grupę Roboczą ds. COVID-19 przy Urzędzie Spisu Ludności, w celu ciągłego monitorowania sytuacji i aktualizacji Załącznika dot. Pandemii do Planu Ciągłości Działań Urzędu Spisu Ludności USA (COOP).

Nasze przygotowania i planowanie awaryjne skupione są wokół dwóch kluczowych zasad: zdrowie i bezpieczeństwo naszego personelu i ludności jest objęte naszą najwyższą troską i uwagą. Musimy wypełnić nasze konstytucyjne zobowiązanie do dostarczenia zliczeń Spisu Ludności 2020 Prezydentowi Stanów Zjednoczonych zgodnie z harmonogramem oraz wykonać nasze podstawowe zadanie policzenia każdego raz, i tylko raz, we właściwym miejscu.

Oto kluczowa odpowiedź w chwili obecnej dla wszystkich, którzy mają pytania dotyczące tego, w jaki sposób COVID-19 wpłynie na Spis Ludności 2020:Nigdy nie było prościej niż teraz odpowiedzieć samodzielnie, czy to online, przez telefon czy drogą pocztową — bez konieczności spotkania się z ankieterem spisu.

Od 12-20 marca gospodarstwa domowe będą otrzymywać pierwsze w serii zaproszeń do udziału w Spisie Ludności 2020.

Zachęcamy wszystkich do udzielenia odpowiedzi online zaraz po otrzymaniu zaproszenia z podanymi instrukcjami jak przejść do spisu online. Wskazówki zawierać będą adres strony internetowej z kwestionariuszem w wersji online w języku angielskim oraz gdzie można odpowiedzieć online w 12 innych językach – co zapewnia ponad 99% amerykańskich gospodarstw domowych możliwość odpowiedzi online w preferowanym języku.

Zaproszenie zawierać też będzie numery telefonów do obsługi w języku angielskim i 12 innych językach – co zapewni, że ponad 99% amerykańskich gospodarstw domowych będzie mogło udzielić odpowiedzi przez telefon w preferowanym języku. Pomoc telefoniczna jest dostępna siedem dni w tygodniu od 7 rano do 2 w nocy czasu wschodniego (EDT) dla osób, które chciałyby odpowiedzieć telefonicznie.

Niektóre gospodarstwa domowe—w rejonach, gdzie występuje mniejsze prawdopodobieństwo udzielania odpowiedzi online - otrzymają kwestionariusz w wersji papierowej w pierwszej przesyłce; wszystkie gospodarstwa domowe, które nie odpowiedzą online lub telefonicznie otrzymają kwestionariusz w wersji papierowej w dniach 8-16 kwietnia.Do kwestionariusza w wersji papierowej dołączona będzie koperta z uiszczoną opłatą pocztową, w celu odesłania go pocztą.

Ankieterzy spisu planują prowadzić akcję Działań Następczych Przy Braku Odpowiedzi w niewielkiej liczbie społeczności, poczynając już od 9 kwietnia, a w całym kraju, od 13 maja.Gospodarstwa domowe mogą i tak odpowiedzieć samodzielnie podczas tego etapu (odpowiedzi online i drogą telefoniczną będą dostępne do 31 lipca).

Urząd Spisu Ludności będzie tak samo ściśle przestrzegać wytycznych władz odpowiedzialnych za zdrowie publiczne podczas prowadzenia tych działań, jak i podczas prowadzenia przez nas wszelkich działań w terenie. 

W przypadku konieczności opóźnienia lub przerwania wizyt następczych przy braku odpowiedzi w danej społeczności, przystosujemy nasze działania, aby zapewnić przeprowadzenie pełnego i dokładnego liczenia. 

W chwili obecnej prowadzimy z powodzeniem działania terenowe dotyczące niektórych z naszych ankiet, innych niż dziesięcioletnie, drogą telefoniczną w rejonach, gdzie zauważamy pojawienie się wirusa.

Podobnie specjaliści ds. partnerstwa pracują z partnerami lokalnymi, prowadząc spotkania zaplanowane wcześniej jako osobiste, drogą telefoniczną lub w formie telekonferencji. 

Opracowaliśmy nasze działania na rok 2020 właśnie w taki sposób, aby móc zaoferować różne sposoby udzielania odpowiedzi. W ten sposób jesteśmy w stanie dokonać potrzebnych zmian na poziomie lokalnym także w celu prowadzenia działań specjalnych. Dla przykładu działania pod nazwą “kwatery zbiorowe,” w ramach których liczymy osoby w domach opieki, akademikach uczelnianych, więzieniach i innych placówkach zbiorowych obejmują liczne sposoby udzielania odpowiedzi takie jak, za pomocą eResponse, listy papierowej lub liczenia samodzielnego przez placówkę. Tak samo dzieje się w przypadku “liczenia na podstawie świadczeń”, polegającego na liczeniu osób doświadczających bezdomności w miejscu, gdzie otrzymują świadczenia. Administracja miejscowa posiada różne opcje udzielania odpowiedzi.

Mówiąc krótko, w przypadku, jeżeli organizacja społeczna, placówka lub miejsce świadczeń dokona zmian, które mogłyby wpłynąć na akcje terenowe, dostosujemy nasze działania, aby zapewnić policzenie tej samej populacji w inny sposób.

Będziemy pracować nad przekazywaniem informacji dotyczących wszelkich zmian w naszych działaniach władzom lokalnym, partnerom społecznym i mediom. Będziemy też współpracować z partnerami społecznymi, w celu dalszego zachęcania do samodzielnego udzielania odpowiedzi do końca trwania etapu działań następczych przy braku odpowiedzi.

Dysponujemy także znacznym budżetem awaryjnym, aby pokryć koszty zmian w działaniach. W razie potrzeby zatrudnimy dodatkowych pracowników, będziemy kierować działaniami z biur w innych lokalizacjach lub wysyłać dodatkowe przypomnienia lub kwestionariusze do rejonów objętych pojawieniem się wirusa.

Będziemy nadal monitorować zaistniałą sytuację i podejmować odpowiednie kroki w porozumieniu z władzami odpowiedzialnymi za zdrowie publiczne.

 

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej