Skip Header

Oświadczenie sekretarza Departamentu Handlu USA Wilbura Rossa i dyrektora Urzędu Spisu Ludności USA Stevena Dillinghama w sprawie modyfikacji działań Spisu Ludności 2020 w związku z COVID-19

W związku z COVID-19, Urząd Spisu Ludności USA modyfikuje działania w ramach Spisu Ludności 2020.

Release Number CB20-RTQ.16 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

13 kwietnia 2020 r. — Trwa Spis Ludności 2020 i kolejne gospodarstwa domowe w całej Ameryce każdego dnia udzielają odpowiedzi. Dotychczas odpowiedzi udzieliło ponad 70 milionów gospodarstw domowych, co stanowi ponad 48% wszystkich gospodarstw domowych Ameryki. W świetle wybuchu pandemii COVID-19, Urząd Spisu Ludności USA modyfikuje działania w ramach Spisu Ludności 2020, aby:

  • Chronić zdrowie i bezpieczeństwo ludności amerykańskiej oraz pracowników Urzędu Spisu Ludności.
  • Wprowadzać w życie wskazówki federalnych, stanowych i lokalnych organów władz.
  • Zapewnić pełne i dokładne policzenie członków każdej społeczności.

Urząd Spisu Ludności tymczasowo zawiesił w marcu zbieranie danych Spisu Ludności 2020 przez naszych przedstawicieli. Zostały już podjęte kroki w celu wznowienia działalności biur terenowych od 1 czerwca 2020 r., w ramach przygotowań do wznowienia zbierania danych przez naszych przedstawicieli jak najszybciej po 1 czerwca.

Działania wymagające kontaktów osobistych, w tym wszelkie interakcje w ludnością, zliczanie, prace biurowe i przetwarzanie danych, będą wykonywane z uwzględnieniem najnowszych wytycznych, sprzyjających ochronie zdrowia i bezpieczeństwa personelu i ogółu ludności. Obejmie to zalecany sprzęt ochrony osobistej (PPE) i dystansowanie społeczne.

Po zakończeniu zbierania danych Spisu Ludności 2020, Urząd Spisu Ludności rozpocznie długotrwały, staranny i rygorystyczny naukowo proces w celu uzyskania informacji o liczbie mieszkańców do celów rozdziału środków, zmiany granic okręgów wyborczych i innych zestawów danych statystycznych, które ułatwią właściwe rozdzielenie wydatków sektora publicznego i prywatnego o wartości miliardów dolarów rocznie.

W celu zapewnienia, że Spis Ludności 2020 będzie pełny i dokładny, Urząd Spisu Ludności stara się uzyskać od Kongresu ustawowej prolongaty terminu zakończenia Spisu o 120 dni kalendarzowych, w celu przedstawienia ostatecznych liczb ludności na potrzeby rozdziałów.

Zgodnie z tym planem Urząd Spisu Ludności przedłużyłby termin zbierania danych przez ankieterów i samodzielnego udzielania odpowiedzi do dnia 31 października 2020 r., co umożliwiłoby przedstawienie Prezydentowi informacji o liczbie mieszkańców do celów rozdziału środków do 30 kwietnia 2021 r., a danych do zmian granic okręgów wyborczych do stanów nie później niż 31 lipca 2021 r.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej