Skip Header
Menu

Deklarasyon Biwo Resansman sou Finisman Koleksyon Done pou Resansman 2020

Release Number CB20-CN.119 Haitian Creole / Kreyòl Ayisyen
PATAJE:

13 Oktòb, 2020 —  A pati jodi a, plis pase 99.9% inite lojman gen tan konte pou Resansman 2020 an.  Repons Otomatik ak operasyon koleksyon done sou teren yo pou Resansman 2020 an ap fini 15 Oktòb 2020.

Espesyalman:

  • Repons Otomatik sou Entènèt ak disponib nan tou tout peyi a jiska 15 Oktòb 2020 a 11:59 pm nan lè Hawaii (HST), (16 Oktòb a 6:00 am nan lè fizo orè zòn lès la). Visite 2020Census.gov pou w reponn jodi a.
  • Repons nan telefòn ap disponib nan orè nòmal li jiska 15 Oktòb 2020.  Klike la a pou ka w wè orè a ak lis nimewo yo.
  • Repons sou papye dwe gen yon tenb lapòs ki date depi 15 Oktòb 2020.
  • Enimeratè yo ak kontinye fè swit pou moun ki pa te reponn pou rezoud pwoblèm adrès ki pa te reponn jouk nan fen jounen 15 Oktòb la.

Biwo Resansman Etazini a aktyèlman ap fè mizajou sou sit 2020Census.gov, Census.gov, ansanm ak tout lòt gid ekstèn ak entèn pou reflete mizajou orè yo.

###

Contact

Biwo Enfòmasyon Piblik