Skip Header
Menu

Pahayag ng Kawanihan ng Senso sa Pagtatapos ng Pagkolekta ng Data sa 2020 Senso

Release Number CB20-CN.119 Tagalog
IBAHAGI:

OKTUBRE 13, 2020 — Mula sa araw na ito, mahigit 99.9% ng mga yunit ng pabahay ang nabilang na para sa 2020 Senso. Magtatapos ang sariling pagsagot at mga operasyon sa pagkolekta ng data sa field para sa 2020 Senso sa Oktubre 15, 2020.

Partikular na:

  • Ang sariling pagsagot sa internet ay magagawa sa buong bansa hanggang Oktubre 15, 2020 hanggang 11:59 pm Hawaii Standard Time (HST), (6:00 am Eastern Daylight Time sa October 16, 2020) Bumisita sa 2020Census.gov upang sumagot ngayong araw.
  • Magkakaroon ng pagsagot sa telepono para sa regular na naka-iskedyul na oras sa Oktubre 15, 2020. Mag-click dito para sa iskedyul at listahan ng mga numero.
  • Ang mga sagot sa papel ay dapat mamarkahan sa koreo bago lumampas ang Oktubre 15, 2020.
  • Ang mga tagapanayam sa hindi tugon na pag-followup ay patuloy na reresolbahin ang mga hindi sumasagot na address hanggang sa katapusan ng araw sa Oktubre 15, 2020.

Kasalukuyang ina-update ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang 2020Census.gov, Census.gov, pati na rin ang lahat ng panlabas at panloob na patnubay upang sumalamin sa update iskedyul.

###

Contact

Opisina ng Pampublikong Impormasyon