Skip Header
Menu

Tuyên Bố của Cục Thống Kê Dân Số về việc Chấm Dứt Thu Thập Dữ Liệu Cho Thống Kê Dân Số 2020

Release Number CB20-CN.119 Vietnamese / Tiếng Việt
CHIA SẺ:

NGÀY 13 THÁNG 10, 2020 — Tính đến hôm nay, hơn 99.9% số nhà ở đã được tính vào Thống Kê Dân Số 2020. Các hoạt động tự trả lời và thu thập dữ liệu thực địa cho Thống Kê Dân Số 2020 sẽ chấm dứt vào ngày 15 tháng 10, 2020.

Cụ thể:

  • Hoạt động Tự Trả Lời qua Internet sẽ tiếp tục trên toàn quốc gia cho đến hết ngày 15 tháng 10, 2020, đến 11:59 giờ chiều Giờ Chuẩn Hawaii (HST), (6:00 sáng Giờ Miền Đông ngày 16 tháng 10, 2020) Truy cập  2020Census.gov  để trả lời ngay hôm nay.
  • Mọi người vẫn có thể trả lời qua điện thoại theo lịch trình bình thường vào ngày 15 tháng 10, 2020. Nhấn chuột vào  đây  để xem lịch trình và danh sách các số điện thoại.
  • Các bản trả lời giấy phải được đóng dấu bưu điện muộn nhất là ngày 15 tháng 10, 2020.
  • Nhân viên kiểm đếm sẽ tiếp tục hoạt động Đến Nhà Các Trường Hợp Không Trả Lời để giải quyết các địa chỉ chưa trả lời cho đến cuối ngày 15 tháng 10, 2020.

Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ hiện đang cập nhật trang mạng 2020Census.gov, Census.gov và tất cả các hướng dẫn bên ngoài lẫn nội bộ để phản ánh lịch hoạt động mới nhất.

###

Contact

Văn Phòng Thông Tin Công Chúng