Skip Header

Oświadczenie Urzędu Spisu Ludn. o Zawieszeniu Wywiadów przy Ankietach

Release Number CB20-RTQ.13 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

27 MARCA 2020 r.— Z dniem 20 marca, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wspólnych wysiłków w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się koronawirusa, Urząd Spisu Ludności USA zawiesił tymczasowo wywiady indywidualne podczas prowadzenia bieżących ankiet. Urząd Spisu Ludności ściśle monitoruje zaistniałą sytuację i będzie kontynuować wszelkie możliwe wysiłki dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludności i naszych pracowników.

Przestrzegając zaleceń dotyczących dystansowania społecznego wydanych przez federalne, stanowe (state) i lokalne organy ochrony zdrowia, Urząd Spisu Ludności zmodyfikował wszystkie procedury zbierania danych, w celu wyeliminowania wizyt osobistych. Tam, gdzie jest to możliwe, pracownicy terenowi spisu ludności będą dzwonić do uczestników ankiet, aby zgromadzić potrzebne informacje przez telefon.

Wiele z tych ankiet jest prowadzonych nieprzerwanie od 50 lat lub dłużej i stanowią one fundament krajowego systemu danych statystycznych wraz ze spisem dziesięcioletnim.  Zachęcamy do udziału w tych ankietach każdą osobę, z którą się skontaktujemy — odpowiedzi są szczególnie ważne w chwili obecnej ponieważ ankiety te pomogą nam precyzyjnie zmierzyć skutki koronawirusa.

Więcej informacji na temat prowadzonych przez nas ankiet można znaleźć na stronie “Czy bierzesz udział w ankiecie?” Dostępne są także informacje o tym, jak zidentyfikować połączenie telefoniczne z Urzędu Spisu Ludności.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej