Skip Header

Aktualizacja Urzędu Spisu Lud. dot. Działań Terenowych Spisu Lud. 2020

Release Number CB20-RTQ.14 Polish / Polski
UDOSTĘPNIJ:

28 marca 2020 r. — Na podstawie stale prowadzonych ocen wytycznych federalnych, stanowych i lokalnych organów służby zdrowia, Urząd Spisu Ludności USA zawiesza działania terenowe w Spisie Ludności 2020 na dalsze dwa tygodnie do 15 kwietnia 2020 r. Urząd Spisu Ludności podejmuje ten krok dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludności, pracowników Urzędu Spisu Ludności oraz wszystkich osób przechodzących proces zatrudnienia na stanowiska tymczasowe ankieterów spisu.

Urząd Spisu Ludności kontynuuje ocenę wszystkich działań terenowych w Spisie Ludności 2020 i przekaże dalsze aktualizacje możliwie jak najszybciej.

Spis Ludności 2020 jest dostępny do udzielania odpowiedzi online na 2020Census.gov przez telefon pod numerem podanym w zaproszeniu lub w wersji papierowej drogą pocztową.

###

Contact

Biuro ds. Informacji Publicznej