Skip Header
Shape your future
START HERE

Shape your future
START HERE

זוהי גרסה מרוכזת ומתורגמת של 2020census.gov. לחצו כאן כדי לחזור אל האתר המלא באנגלית וספרדית.

מפקד האוכלוסין 2020 | לשכת מפקד האוכלוסין של ארצות הברית

#008556
:שתפו

מהו מפקד האוכלוסין?

מפקד האוכלוסין 2020 סופר כל בוגר, תינוק וילד המתגוררים בארצות הברית. ספירה זו מבוצעת כל עשר שנים על ידי לשכת מפקד האוכלוסין של ארה"ב, שהיא סוכנות ממשלתית.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

אופן ההשתתפות במפקד האוכלוסין 2020

על אדם אחד מכל בית אב להשלים את מפקד האוכלוסין באופן מקוון, בטלפון או באמצעות דואר. יש לספור את כל המתגוררים בכתובת – לרבות תינוקות שנולדו לאחרונה, ילדים צעירים, וכל בני המשפחה או חברים אשר גרים וישנים בבית זה רוב הזמן.

אם נכון ל-1 באפריל 2020 שוהה עמכם מישהו אשר אין לו דיור קבוע, יש להחשיב אדם זה בספירה.

זקוקים לעזרה?

אם יש לכם שאלות בנוגע לאופן ההשתתפות במפקד האוכלוסין 2020, תוכלו להיעזר בתמיכה. היעזרו בסרטון ההדרכה שלהלן להשלמת מפקד האוכלוסין 2020 באופן מקוון, או במדריך המודפס כדי להשלים את השאלון המודפס.

Download PDF

המדריך שלכם למפקד האוכלוסין 2020

קראו את ההנחיות לגבי השלמת השאלון המודפס.

Download PDF

#007E8F

מדוע זה חשוב

מפקד האוכלוסין מספק מידע חשוב אשר יכול לעצב היבטים רבים של חייכם. מחוקקים, בעלי עסקים, אנשי חינוך וגורמים רבים אחרים משתמשים במידע זה מדי יום כדי לספק לקהילה שירותים, מוצרים ותמיכה.

Component ID: #ti1529125621

בכל שנה, מיליארדי דולרים במימון פדרלי מושקעים בבתי חולים, תחנות כיבוי אש, בתי ספר, כבישים ומשאבים אחרים, כל זאת בהתבסס על מפקד האוכלוסין.

Component ID: #ti1481129335

תוצאות מפקד האוכלוסין קובעות את מספר המושבים של כל מדינה בקונגרס, והן משמשות לקביעת גבולות למחוזות הצבעה.

Component ID: #ti1481937500

מפקד האוכלוסין גם נדרש על פי חוקת ארצות הברית: חלק 1, סעיף 2 של החוקה קובע כי על ארצות הברית לקיים ספירה של האוכלוסין מדי 10 שנים. הספירה הראשונה התבצעה בשנת 1790.

#205493

פרטיות ואבטחה

התשובות שתספקו ישמשו אך ורק להפקת נתונים סטטיסטיים.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

לשכת מפקד האוכלוסין נדרשת על פי חוק להגן על תשובותיכם ולשמור אותן בסודיות גמורה. למעשה, כל עובד בסוכנות נשבע להגן על המידע האישי שלכם לכול החיים.

על פי פרק 13 של ספר החוקים של ארה"ב, לשכת מפקד האוכלוסין אינה רשאית לשחרר שום מידע מזהה לגביכם, ביתכם או עסקיכם, גם לא לרשויות אכיפת החוק. החוק מוודא כי המידע האישי שלכם יהיה מוגן וכי תשובותיכם לא יוכלו לשמש נגדיכם על ידי שום סוכנות ממשלתית או בית משפט.

#008556

פקידי מפקד אוכלוסין בשכונתכם

במהלך השנה הבאה, ייתכן שתבחינו בפקידי מפקד האוכלוסין בשכונתכם.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti1002746039

זהו חלק רגיל במפקד האוכלוסין 2020. ייתכן שתראו עובדי מפקד אוכלוסין באזורכם ממספר סיבות:

  • הם בודקים כתובות כהכנה למפקד האוכלוסין.
  • הם מבקרים בבתים עבור מפקד האוכלוסין או סקר אחר של לשכת מפקד האוכלוסין.
  • הם מספקים מידע על מפקד האוכלוסין.
  • הם בודקים עבודה שנעשית בקשר למפקד האוכלוסין.

במאי 2020 פקידי מפקד האוכלוסין יתחילו לבקר בבתים אשר לא סיפקו מענה למפקד האוכלוסין 2020 כדי לוודא כי כולם נספרו.

#9B2743
X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?