This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Hebrew

זוהי גרסה מרוכזת ומתורגמת של 2020census.gov. לחצו כאן כדי לחזור אל האתר המלא באנגלית וספרדית.

Skip Header

מפקד האוכלוסין 2020 | לשכת מפקד האוכלוסין של ארצות הברית

Shape your future

START HERE

  

שתפו:
#008556

לשכת מפקד האוכלוסין לא מקבלת עוד תשובות למפקד האוכלוסין 2020. עמוד זה מציג מידע כללי על הספירה ומדוע

התוצאות חשובות לקהילות ברחבי ארה"ב. תודה על תשובתך

מהו מפקד האוכלוסין?

מפקד האוכלוסין 2020 סופר כל בוגר, תינוק וילד המתגוררים בארצות הברית. ספירה זו מבוצעת כל עשר שנים על ידי לשכת מפקד האוכלוסין של ארה"ב, שהיא סוכנות ממשלתית.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

מדוע זה חשוב

מפקד האוכלוסין מספק מידע חשוב אשר יכול לעצב היבטים רבים של חייכם. מחוקקים, בעלי עסקים, אנשי חינוך וגורמים רבים אחרים משתמשים במידע זה מדי יום כדי לספק לקהילה שירותים, מוצרים ותמיכה.

distributing-funds-teal

בכל שנה, מיליארדי דולרים במימון פדרלי מושקעים בבתי חולים, תחנות כיבוי אש, בתי ספר, כבישים ומשאבים אחרים, כל זאת בהתבסס על מפקד האוכלוסין.

representation-teal

תוצאות מפקד האוכלוסין קובעות את מספר המושבים של כל מדינה בקונגרס, והן משמשות לקביעת גבולות למחוזות הצבעה.

constitution-teal

מפקד האוכלוסין גם נדרש על פי חוקת ארצות הברית: חלק 1, סעיף 2 של החוקה קובע כי על ארצות הברית לקיים ספירה של האוכלוסין מדי 10 שנים. הספירה הראשונה התבצעה בשנת 1790.

#205493

פרטיות ואבטחה

התשובות שתספקו ישמשו אך ורק להפקת נתונים סטטיסטיים.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

לשכת מפקד האוכלוסין נדרשת על פי חוק להגן על תשובותיכם ולשמור אותן בסודיות גמורה. למעשה, כל עובד בסוכנות נשבע להגן על המידע האישי שלכם לכול החיים.

על פי פרק 13 של ספר החוקים של ארה"ב, לשכת מפקד האוכלוסין אינה רשאית לשחרר שום מידע מזהה לגביכם, ביתכם או עסקיכם, גם לא לרשויות אכיפת החוק. החוק מוודא כי המידע האישי שלכם יהיה מוגן וכי תשובותיכם לא יוכלו לשמש נגדיכם על ידי שום סוכנות ממשלתית או בית משפט.

#008556

פקידי מפקד אוכלוסין בשכונתכם

במהלך השנה הבאה, ייתכן שתבחינו בפקידי מפקד האוכלוסין בשכונתכם.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.

זהו חלק רגיל במפקד האוכלוסין 2020. ייתכן שתראו עובדי מפקד אוכלוסין באזורכם ממספר סיבות:

  • הם בודקים כתובות כהכנה למפקד האוכלוסין.
  • הם מבקרים בבתים עבור מפקד האוכלוסין או סקר אחר של לשכת מפקד האוכלוסין.
  • הם מספקים מידע על מפקד האוכלוסין.
  • הם בודקים עבודה שנעשית בקשר למפקד האוכלוסין.

במאי 2020 פקידי מפקד האוכלוסין יתחילו לבקר בבתים אשר לא סיפקו מענה למפקד האוכלוסין 2020 כדי לוודא כי כולם נספרו.

#9B2743