Skip Header

2020 m. surašymas | JAV gyventojų surašymo biuras

Component ID: #ti106821738

Shape your future.

START HERE.

#9B2743
DALYTIS:

Kaip užpildyti 2020 m. gyventojų surašymo anketą

2020 m. gyventojų surašymo vadovas

Skaitykite instrukcijas, kaip pildyti popierinę anketą.

Download PDF
pdf   Lietuvių   [1.6 MB]

Surašymo anketą internetu, telefonu arba paštu turėtų užpildyti vienas asmuo iš kiekvienų namų. Suskaičiuokite visus žmones, gyvenančius tuo adresu, įskaitant naujagimius, mažus vaikus ir visus draugus bei šeimos narius, kurie ten paprastai gyvena ir miega.

Jei 2020 m. balandžio 1 d. šiuose namuose yra apsistojęs žmogus, kuris neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, tokį asmenį irgi įskaičiuokite.

Dalyvaukite gyventojų surašyme internetu

Internetinė apklausos anketa jau prieinama. Jei reikia pagalbos, naudokite toliau pateiktus vadovus. 

Reikia pagalbos?

Jei prireikia pagalbos, susijusios su 2020 m. gyventojų surašymu apskritai, arba anketą norėtumėte užpildyti telefonu, skambinkite numeriu 844-330-2020. Į skambučius atsiliepiama anglų, ispanų, kinų, vietnamiečių, korėjiečių, rusų, arabų, tagalų, lenkų, prancūzų, Haičio kreolų, portugalų ir japonų kalbomis.

#008556

Kas yra gyventojų surašymas?

2020 m. gyventojų surašymo metu suskaičiuojamas kiekvienas suaugusysis, kūdikis ir vaikas, gyvenantys Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šį skaičiavimą kas dešimt metų atlieka JAV gyventojų surašymo biuras. Šis biuras yra valstybinė agentūra.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

Kodėl tai svarbu

Per surašymą surenkami itin svarbūs duomenys, nuo kurių gali priklausyti įvairūs jūsų gyvenimo aspektai. Įstatymų leidėjai, verslininkai, mokytojai ir daugelis kitų žmonių šiuos duomenis kasdien naudoja teikdami paslaugas, produktus ir pagalbą jūsų bendruomenei.

Component ID: #ti1825032804

Pagal surašymo duomenis kasmet valdomas federalinis finansavimas, kai milijardai dolerių paskirstomi ligoninėms, gaisrinėms, mokykloms, keliams ir kitiems ištekliams.

Component ID: #ti1777036518

Nuo gyventojų surašymo rezultatų priklauso, kiek vietų Kongrese gauna kiekviena valstija, jie taip pat naudojami nustatant balsavimo apygardų ribas.

Component ID: #ti1777844683

Be to, dalyvauti gyventojų surašyme pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Konstituciją yra privaloma: 1 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad Jungtinės Amerikos Valstijos kas 10 metų turi suskaičiuoti gyventojus. Pirmasis skaičiavimas buvo atliktas 1790 m.

#205493

Privatumas ir saugumas

Jūsų pateikti atsakymai naudojami tik statistikai.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Gyventojų surašymo biuras pagal įstatymą privalo saugoti jūsų atsakymus ir užtikrinti griežtą jų konfidencialumą. Iš tiesų kiekvienas darbuotojas prisiekia jūsų asmeninę informaciją saugoti visą gyvenimą.

Pagal JAV kodekso 13 skirsnio nuostatas, Gyventojų surašymo biuras negali atskleisti jokios tapatybę nustatyti leidžiančios informacijos apie jus, jūsų namus arba jūsų verslą, net teisėsaugos agentūroms. Įstatymais yra užtikrinta jūsų privačių duomenų apsauga. Jūsų atsakymų prieš jus negali panaudoti jokia valdžios agentūra arba teismas.

#008556

Surašinėtojai jūsų kaimynystėje

Per ateinančius metus savo rajone galite pastebėti surašinėtojų.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti270831814

Tai normali 2020 m. gyventojų surašymo dalis. Gyventojų surašymą vykdančius darbuotojus savo rajone galite matyti dėl kelių skirtingų priežasčių:

  • Jie tikrina adresus, ruošdamiesi gyventojų surašymui.
  • Jie lanko namus dėl gyventojų surašymo arba kitos Gyventojų surašymo biuro apklausos.
  • Jie dalija informaciją apie gyventojų surašymą.
  • Jie tikrina su gyventojų surašymu susijusį darbą.

2020 m. gegužę surašinėtojai pradės lankytis namuose, kurie neužpildė 2020 m. gyventojų surašymo anketos, kad užtikrintų, jog suskaičiuoti visi.

#9B2743

Kaip galite padėti

Tam, kad 2020 m. gyventojai būtų surašyti tiksliai ir išsamiai, prisidėti turime visi. Yra daug būdų, kuriais žmonės, įmonės, bendruomeninės organizacijos ir kiti gali padėti.

Component ID: #ti1227596153
Component ID: #ti1907063787

Skleiskite žinią

Mums padėti galite dalydamiesi Gyventojų surašymo biuro naujienomis ir informacija su draugais, šeima bei sekėjais per „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“.

Component ID: #ti1846674530
Component ID: #ti1105329922
Component ID: #ti1992508157

Tapkite partneriais

Šimtai bendrovių, ne pelno siekiančių organizacijų, politikos formuotojų ir pavienių žmonių skleidžia žinią apie 2020 m. gyventojų surašymą ir tai, kodėl svarbu jame dalyvauti.

Component ID: #ti2033029938
Component ID: #ti442063930
Component ID: #ti1429376096

Dalykitės medžiaga

Gyventojų surašymo biuras teikia šviečiamąją medžiagą apie 2020 m. gyventojų surašymą, kad įtrauktų bendruomenes.