Skip Header
Shape your future.
START HERE.

Shape your future.
START HERE.

Tai sutrumpinta, išversta svetainės 2020census.gov versija. Spustelėkite čia, jei norite grįžti prie išsamios svetainės versijos anglų ir ispanų kalbomis.

2020 m. surašymas | JAV gyventojų surašymo biuras

#008556
DALYTIS:

Kas yra gyventojų surašymas?

2020 m. gyventojų surašymo metu suskaičiuojamas kiekvienas suaugusysis, kūdikis ir vaikas, gyvenantys Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šį skaičiavimą kas dešimt metų atlieka JAV gyventojų surašymo biuras. Šis biuras yra valstybinė agentūra.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

Kaip užpildyti 2020 m. gyventojų surašymo anketą

Surašymo anketą internetu, telefonu arba paštu turėtų užpildyti vienas asmuo iš kiekvienų namų. Suskaičiuokite visus žmones, gyvenančius tuo adresu, įskaitant naujagimius, mažus vaikus ir visus draugus bei šeimos narius, kurie ten paprastai gyvena ir miega.

Jei 2020 m. balandžio 1 d. šiuose namuose yra apsistojęs žmogus, kuris neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, tokį asmenį irgi įskaičiuokite.

Reikia pagalbos?

Jei kyla klausimų, kaip užpildyti 2020 m. gyventojų surašymo anketą, galite naudotis pagalba. Naudokite toliau pateikiamą vaizdo įrašą, kuriame pateikiama informacija, kaip užpildyti 2020 m. gyventojų surašymo anketą internetu, arba spausdintą vadovą, kuriame nurodoma, kaip užpildyti popierinę apklausos anketą.

2020 m. gyventojų surašymo vadovas

Skaitykite instrukcijas, kaip pildyti popierinę anketą.

Download PDF

#007E8F

Kodėl tai svarbu

Per surašymą surenkami itin svarbūs duomenys, nuo kurių gali priklausyti įvairūs jūsų gyvenimo aspektai. Įstatymų leidėjai, verslininkai, mokytojai ir daugelis kitų žmonių šiuos duomenis kasdien naudoja teikdami paslaugas, produktus ir pagalbą jūsų bendruomenei.

Component ID: #ti560056070

Pagal surašymo duomenis kasmet valdomas federalinis finansavimas, kai milijardai dolerių paskirstomi ligoninėms, gaisrinėms, mokykloms, keliams ir kitiems ištekliams.

Component ID: #ti512059784

Nuo gyventojų surašymo rezultatų priklauso, kiek vietų Kongrese gauna kiekviena valstija, jie taip pat naudojami nustatant balsavimo apygardų ribas.

Component ID: #ti512867949

Be to, dalyvauti gyventojų surašyme pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Konstituciją yra privaloma: 1 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad Jungtinės Amerikos Valstijos kas 10 metų turi suskaičiuoti gyventojus. Pirmasis skaičiavimas buvo atliktas 1790 m.

#205493

Privatumas ir saugumas

Jūsų pateikti atsakymai naudojami tik statistikai.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Gyventojų surašymo biuras pagal įstatymą privalo saugoti jūsų atsakymus ir užtikrinti griežtą jų konfidencialumą. Iš tiesų kiekvienas darbuotojas prisiekia jūsų asmeninę informaciją saugoti visą gyvenimą.

Pagal JAV kodekso 13 skirsnio nuostatas, Gyventojų surašymo biuras negali atskleisti jokios tapatybę nustatyti leidžiančios informacijos apie jus, jūsų namus arba jūsų verslą, net teisėsaugos agentūroms. Įstatymais yra užtikrinta jūsų privačių duomenų apsauga. Jūsų atsakymų prieš jus negali panaudoti jokia valdžios agentūra arba teismas.

#008556

Surašinėtojai jūsų kaimynystėje

Per ateinančius metus savo rajone galite pastebėti surašinėtojų.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti111082536

Tai normali 2020 m. gyventojų surašymo dalis. Gyventojų surašymą vykdančius darbuotojus savo rajone galite matyti dėl kelių skirtingų priežasčių:

  • Jie tikrina adresus, ruošdamiesi gyventojų surašymui.
  • Jie lanko namus dėl gyventojų surašymo arba kitos Gyventojų surašymo biuro apklausos.
  • Jie dalija informaciją apie gyventojų surašymą.
  • Jie tikrina su gyventojų surašymu susijusį darbą.

2020 m. gegužę surašinėtojai pradės lankytis namuose, kurie neužpildė 2020 m. gyventojų surašymo anketos, kad užtikrintų, jog suskaičiuoti visi.

#9B2743

Kaip galite padėti

Tam, kad 2020 m. gyventojai būtų surašyti tiksliai ir išsamiai, prisidėti turime visi. Yra daug būdų, kuriais žmonės, įmonės, bendruomeninės organizacijos ir kiti gali padėti.

Component ID: #ti10654373
Component ID: #ti1369192759

Skleiskite žinią

Mums padėti galite dalydamiesi Gyventojų surašymo biuro naujienomis ir informacija su draugais, šeima bei sekėjais per „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“.

Component ID: #ti1721850884
Component ID: #ti1951386848
Component ID: #ti1089899749

Tapkite partneriais

Šimtai bendrovių, ne pelno siekiančių organizacijų, politikos formuotojų ir pavienių žmonių skleidžia žinią apie 2020 m. gyventojų surašymą ir tai, kodėl svarbu jame dalyvauti.

Component ID: #ti875200080
Component ID: #ti796186596
Component ID: #ti364011522

Dirbkite su mumis

Visoje šalyje samdome tūkstančius žmonių, padėsiančių atlikti 2020 m. gyventojų surašymą. Padėkite savo bendruomenei ir papildomai užsidirbkite.

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?