This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Lithuanian.

Tai sutrumpinta, išversta svetainės 2020census.gov versija. Spustelėkite čia, jei norite grįžti prie išsamios svetainės versijos anglų ir ispanų kalbomis.

Skip Header

2020 m. surašymas | JAV gyventojų surašymo biuras

Shape your future.

START HERE.

  

DALYTIS:
#008556

Gyventojų surašymo biuras neberenka atsakymų 2020 m. surašymui. Šiame puslapyje pateikiama bendroji informacija apie skaičiavimą ir kodėl rezultatai svarbūs bendruomenėms visoje šalyje. Ačiū už jūsų atsakymus!

Kas yra gyventojų surašymas?

2020 m. gyventojų surašymo metu suskaičiuojamas kiekvienas suaugusysis, kūdikis ir vaikas, gyvenantys Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šį skaičiavimą kas dešimt metų atlieka JAV gyventojų surašymo biuras. Šis biuras yra valstybinė agentūra.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

Kodėl tai svarbu

Per surašymą surenkami itin svarbūs duomenys, nuo kurių gali priklausyti įvairūs jūsų gyvenimo aspektai. Įstatymų leidėjai, verslininkai, mokytojai ir daugelis kitų žmonių šiuos duomenis kasdien naudoja teikdami paslaugas, produktus ir pagalbą jūsų bendruomenei.

distributing-funds-teal

Pagal surašymo duomenis kasmet valdomas federalinis finansavimas, kai milijardai dolerių paskirstomi ligoninėms, gaisrinėms, mokykloms, keliams ir kitiems ištekliams.

representation-teal

Nuo gyventojų surašymo rezultatų priklauso, kiek vietų Kongrese gauna kiekviena valstija, jie taip pat naudojami nustatant balsavimo apygardų ribas.

constitution-teal

Be to, dalyvauti gyventojų surašyme pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Konstituciją yra privaloma: 1 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad Jungtinės Amerikos Valstijos kas 10 metų turi suskaičiuoti gyventojus. Pirmasis skaičiavimas buvo atliktas 1790 m.

#205493

Privatumas ir saugumas

Jūsų pateikti atsakymai naudojami tik statistikai.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Gyventojų surašymo biuras pagal įstatymą privalo saugoti jūsų atsakymus ir užtikrinti griežtą jų konfidencialumą. Iš tiesų kiekvienas darbuotojas prisiekia jūsų asmeninę informaciją saugoti visą gyvenimą.

Pagal JAV kodekso 13 skirsnio nuostatas, Gyventojų surašymo biuras negali atskleisti jokios tapatybę nustatyti leidžiančios informacijos apie jus, jūsų namus arba jūsų verslą, net teisėsaugos agentūroms. Įstatymais yra užtikrinta jūsų privačių duomenų apsauga. Jūsų atsakymų prieš jus negali panaudoti jokia valdžios agentūra arba teismas.

#008556

Surašinėtojai jūsų kaimynystėje

Per ateinančius metus savo rajone galite pastebėti surašinėtojų.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.

Tai normali 2020 m. gyventojų surašymo dalis. Gyventojų surašymą vykdančius darbuotojus savo rajone galite matyti dėl kelių skirtingų priežasčių:

  • Jie tikrina adresus, ruošdamiesi gyventojų surašymui.
  • Jie lanko namus dėl gyventojų surašymo arba kitos Gyventojų surašymo biuro apklausos.
  • Jie dalija informaciją apie gyventojų surašymą.
  • Jie tikrina su gyventojų surašymu susijusį darbą.

2020 m. gegužę surašinėtojai pradės lankytis namuose, kurie neužpildė 2020 m. gyventojų surašymo anketos, kad užtikrintų, jog suskaičiuoti visi.

#9B2743

Kaip galite padėti

Tam, kad 2020 m. gyventojai būtų surašyti tiksliai ir išsamiai, prisidėti turime visi. Yra daug būdų, kuriais žmonės, įmonės, bendruomeninės organizacijos ir kiti gali padėti.

Skleiskite žinią

Mums padėti galite dalydamiesi Gyventojų surašymo biuro naujienomis ir informacija su draugais, šeima bei sekėjais per „Facebook“, „Twitter“ ir „Instagram“.

Tapkite partneriais

Šimtai bendrovių, ne pelno siekiančių organizacijų, politikos formuotojų ir pavienių žmonių skleidžia žinią apie 2020 m. gyventojų surašymą ir tai, kodėl svarbu jame dalyvauti.

Dalykitės medžiaga

Gyventojų surašymo biuras teikia šviečiamąją medžiagą apie 2020 m. gyventojų surašymą, kad įtrauktų bendruomenes.