Skip Header
Shape your future.
START HERE.

Shape your future.
START HERE.

यो 2020census.gov को संक्षिप्त बनाइएको, अनुवादित संस्करण हो। अंग्रेजी र स्पेनिशको पूर्ण साइटमा फिर्ता जान यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

2020 जनगणना | संयुक्त राज्य अमेरिका जनगणना ब्यूरो

#008556
साझा गर्नुहोस्:

जनगणना के हो?

2020 जनगणनाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्ने हरेक वयस्क, शिशु र बच्चालाई गिन्ती गर्छ। यो गणना हरेक दश वर्षमा सरकारी निकाय अर्थात यु.एस. जनगणना ब्यूरोद्वारा गरिन्छ

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

2020 जनगणनामा कसती प्रतिक्रिया जनाउने

हरेक घरका एकजना व्यक्तिले अनलाइनबाट वा फोन वा हुलाकबाट जनगणना पूरा गर्नुपर्छ। नयाँ जन्मिएका, साना बालबालिका र धेरै जसो आफूसँग सुत्ने साथी वा परिवार सदस्यहरू सहित आफ्नो ठेगानामा बस्ने सबैजनालाई गिन्ती गर्नुहोस्।

यदि स्थायी ठाउँ नभएको र अप्रिल 1, 2020 देखि यहाँ बस्ने कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने, उक्त व्यक्तिलाई पनि गिन्ती गर्नुहोस्।

तपाईंलाई मद्दत चाहिन्छ?

यदि तपाईंसँग 2020 जनगणना बारे प्रश्नहरू छन् भने, सहायता उपलब्ध छ। 2020 जनगणना अनलाइनमा पूरा गर्न तलको भिडियो मार्गदर्शन प्रयोग गर्नुहोस् वा कागजी प्रश्नावली पूरा गर्न प्रिन्ट गरिएको मार्गदर्शन प्रयोग गर्नुहोस्।

2020 जनगणनामा तपाईंको मार्गदर्शन

कागजी प्रश्नावली कसरी पूरा गर्ने जान्नका लागि निर्देशकहरू पढ्नुहोस्।

Download PDF

#007E8F

यो किन महत्त्वपूर्ण छ

जनगणनाले महत्त्वपूर्ण डाटा उपलब्ध गराउँछ जसले तपाईंको जीवनको विभिन्न पक्षहरूलाई आकार दिन्छ। कानूननिर्माता, व्यवसायको मालिक, शिक्षक र अन्य धेरैले तपाईंको समुदायमा सेवा, उत्पादन र सहायता उपलब्ध गराउन यो डाटालाई दैनिक प्रयोग गर्दछन्।

Component ID: #ti1856477980

हरेक वर्ष, सेवा, जनगणनाका डाटाका आधारमा करोडौं डलरका संघीय कोषहरू अस्पताल, अग्नी विभाग, विद्यालय, सडक र अन्य स्रोतहरूमा खर्च गरिएको हुन्छ।

Component ID: #ti1808481694

जनगणनाको डाटाले कंग्रेसमा हुने हरेक सिटको निर्धारण गर्छ र तिनीहरूलाई मतदानका जिल्लाहरूका सीमाहरू कोर्न प्रयोग गरिन्छन्।

Component ID: #ti1809289859

जनगणना गर्ने कार्य संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधानद्वारा पनि आवश्यक छ: धारा 1 को उपधारा 2 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले हरेक दश वर्षमा आफ्नो जनगणना गर्छ भनिएको छ। पहिलो गणना सन् 1790 मा भएको थियो।

#205493

गोपनीयता र सुरक्षा

तपाईंले उपलब्ध गराउनु हुने जवाफहरू तथ्याङ्कहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ।

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

कानूनद्वारा जनगणना ब्यूरोले तपाईंका जवाफहरू सुरक्षित गर्न र तिनीहरूलाई कडा गोपनीयताका साथ राख्न आवश्यक पर्छ। वास्तवमा सबै कर्मचारी तपाईको व्यक्तिगत जानकारीलाई जीवनकालभर संरक्षण गर्न शपथ खाएका हुन्छन्।

यु. एस. संहिताको शीर्षक 13 मा, जनगणना ब्यूरोले तपाईं, तपाईंको घर वा तपाईंको व्यवसायलाई पहिचान गर्न सकिने कानकारी कसैलाई पनि अर्थात कानून प्रवर्तन निकायहरूलाई पनि खुलासा गर्न सक्दैनन्। कानूनले तपाईंको डाटा संरक्षित गरिन्छ र तपाईंका डाटालाई सरकारी निकाय वा अदालतद्वारा तपाईंका विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्दैनन् भनी सुनिश्चित गरेको छ।

#008556

तपाईंको छिमेकमा जनगणना लिने व्यक्ति

अर्को वर्षदेखि, तपाईंले आफ्नो छिमेकमा जनगणना लिने व्यक्ति देख्न सक्नुहुनेछ।

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti750182786

यो 2020 जनगणनाको सामान्य भाग हो। तपाईंले आफ्नो छिमेकमा निम्न केही भिन्न कारणहरूले गर्दा जनगणनामाकाम गर्ने कर्मचारीहरू देख्न सक्नुहुनेछ:

  • तिनीहरू भनेका जनगणनाको तयारीको लागि ठेगानाहरू जाँच गर्ने हुन्।
  • तिनीहरू भनेका जनगणना वा अन्य जनगणना ब्यूरोको सर्वेक्षणका लागि घरमा भेटघाट गर्ने हुन्।
  • तिनीहरू भनेका जनगणना सम्बन्धी जानकारी दिने हुन्।
  • तिनीहरू भनेका जनगणनासँग सम्बन्धित काम जाँच गर्ने हुन्।

मे 2020 मा, सबैजनालाई गणना गरियो भन्ने सुनिश्चित गर्न 2020 जनगणनामा प्रतिक्रिया नजनाएका घरहरूमा जनगणना लिने व्यक्तिहरूले घरको भेटघाट सुर गर्नेछन्।

#9B2743

तपाईंले कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ

2020 को पूर्ण र यथार्थ गणना प्राप गर्ने कार्यमा सबैजनाको समर्थन आवश्यक पर्छ र मद्दत गर्नका लागि व्यक्ति, व्यवसाय, समुदाय र संस्थाहरूका लागि धेरै तरिकाहरू छन्।

Component ID: #ti2142339791
Component ID: #ti1777877709

प्रचार-प्रसार गर्नुहोस्

तपाईंले जनगणना ब्यूरोको समाचार र सुचनालाई आफ्ना साथी, परिवार र फेसबुक, ट्वीटर र इन्स्टाग्रामका पछ्याउने व्यक्तिहरूलाई साझा गरेर हामीलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।

Component ID: #ti534399258
Component ID: #ti180298570
Component ID: #ti608045243

हामीसँग साझेदारी गर्नुहोस्

सयौं संस्था, गैर-नाफामूलक, नीति-निर्माता र व्यक्तिहरूले 2020 जनगणना जनगणनाको बारेमा र हामी यसमा सहभागी हुन किन आवश्यक छ भनेर जानकारी फैलाइरहेका छन्।

Component ID: #ti1116420986
Component ID: #ti1367095282
Component ID: #ti1878367976

हामीसँग काम गर्नुहोस्

हामीले 2020 जनगणनामा सहायता गर्नका लागि देशभरिबाट हजारौं मानिसहरू लाई भर्ती गरिरहेका छौं। आफ्नो समुदायलाई मद्दत गर्दै अतिरिक्त आम्दानी कमाउनुहोस्।

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?