This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Dutch.

Dit is een verkorte, vertaalde samenvatting van de website 2020census.gov. Klik hier om terug te gaan naar.

Skip Header

2020 census | Censusbureau van de Verenigde Staten

Component ID: #ti168609582

Shape your future.

START HERE.

#9B2743
DEEL:

Hoe reageren op de 2020 census

Uw handleiding voor de 2020 census

Lees de instructies voor het invullen van de papieren vragenlijst.

Download PDF
pdf   Nederlands   [1.6 MB]

Eén persoon van elk huishouden moet de census online, telefonisch of per post invullen. Tel iedereen mee die op het adres woont, inclusief pasgeborenen, jonge kinderen en eventuele vrienden of familieleden die er doorgaans wonen en slapen.

Als iemand zonder permanente verblijfplaats hier op 1 april 2020 verblijft, tel deze persoon dan ook mee.

Vul de census online in

De online vragenlijst is nu beschikbaar. Gebruik de handleiding hieronder als u hulp nodig hebt.

Hulp nodig?

U kunt ook het nummer 844-330-2020 bellen voor hulp of telefonisch reageren op de 2020 census. Telefonische assistentie is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Spaans, Chinees, Vietnamees, Koreaans, Russisch, Arabisch, Tagalog, Pools, Frans, Haïtiaans Creools, Portugees en Japans.

#008556

Wat is de census?

De 2020 census telt alle volwassenen, baby’s en kinderen die in de Verenigde Staten wonen. Deze telling wordt elke tien jaar uitgevoerd door het Censusbureau van de VS, een overheidsinstantie.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

Waarom dit belangrijk is

De census voorziet essentiële gegevens die van invloed kunnen zijn op diverse aspecten van uw leven. Juristen, ondernemers, leraren en vele anderen maken dagelijks gebruik van deze gegevens om diensten te verlenen, producten te maken en hulp te verlenen in uw gemeenschap.

Component ID: #ti489092776

Censusgegevens zijn bepalend voor het vaststellen van de hoogte van jaarlijkse federale fondsgelden en voor de verdeling van miljarden dollars voor ziekenhuizen, brandweerkazernes, scholen, infrastructuur en andere voorzieningen.

Component ID: #ti441096490

Daarnaast bepalen de resultaten van de census ook de zetelverdeling onder de staten (states) in het Congres en worden ze gebruikt om de grenzen van stemdistricten te bepalen.

Component ID: #ti441904655

Bovendien is de census ook vereist volgens de Grondwet van de Verenigde Staten: artikel 1, paragraaf 2 verplicht dat de Verenigde Staten elke 10 jaar een bevolkingstelling uitvoert. De eerste telling vond plaats in 1790.

#205493

Privacy en beveiliging

Uw antwoorden worden alleen gebruikt voor het opstellen van statistieken.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Het Censusbureau is wettelijk verplicht om uw antwoorden te beschermen en strikt vertrouwelijk te behandelen. Bovendien heeft elke medewerker een levenslange eed afgezworen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Volgens Titel 13 van de VS-wet mag het Censusbureau geen identificeerbare informatie over u, uw huis of uw bedrijf vrijgeven, zelfs niet aan wetshandhavers. De wet garandeert dat uw privégegevens worden beschermd en dat uw antwoorden nooit door enige overheidsinstantie of rechtbank tegen u gebruikt kunnen worden.

#008556

Afnemers van de census in uw buurt

In de loop van het volgende jaar kunt u bij u in de buurt afnemers van de census tegenkomen.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti649938294

Dat is een normaal onderdeel van de 2020 census. Er zijn verschillende redenen waarom censusmedewerkers in uw buurt werkzaam zijn:

  • Ze voeren adrescontroles uit in voorbereiding op de census.
  • Ze leggen huisbezoeken af voor de census of een ander onderzoek van het Censusbureau.
  • Ze verspreiden informatie over de census.
  • Ze voeren controles uit op censusgerelateerd werk.

Om ervoor te zorgen dat iedereen meegeteld wordt, zullen afnemers van de census in mei 2020 de huizen bezoeken die nog niet hebben gereageerd op de oproep voor de 2020 census.

#9B2743