Skip Header
Shape your future.
START HERE.

Shape your future.
START HERE.

Dit is een verkorte, vertaalde samenvatting van de website 2020census.gov. Klik hier om terug te gaan naar de Engels- en Spaanstalige versie van de volledige site.

2020 census | Censusbureau van de Verenigde Staten

#008556
DEEL:

Wat is de census?

De 2020 census telt alle volwassenen, baby’s en kinderen die in de Verenigde Staten wonen. Deze telling wordt elke tien jaar uitgevoerd door het Censusbureau van de VS, een overheidsinstantie.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

Hoe reageren op de 2020 census

Eén persoon van elk huishouden moet de census online, telefonisch of per post invullen. Tel iedereen mee die op het adres woont, inclusief pasgeborenen, jonge kinderen en eventuele vrienden of familieleden die er doorgaans wonen en slapen.

Als iemand zonder permanente verblijfplaats hier op 1 april 2020 verblijft, tel deze persoon dan ook mee.

Hulp nodig?

Als u vragen hebt over het reageren op de 2020 census is er hulp beschikbaar. Voor de onlineversie van de 2020 census kunt u de videohandleiding hieronder raadplegen. Voor de papieren vragenlijst kunt u gebruikmaken van de printversie van de handleiding.

Uw handleiding voor de 2020 census

Lees de instructies voor het invullen van de papieren vragenlijst.

Download PDF

#007E8F

Waarom dit belangrijk is

De census voorziet essentiële gegevens die van invloed kunnen zijn op diverse aspecten van uw leven. Juristen, ondernemers, leraren en vele anderen maken dagelijks gebruik van deze gegevens om diensten te verlenen, producten te maken en hulp te verlenen in uw gemeenschap.

Component ID: #ti1231256295

Censusgegevens zijn bepalend voor het vaststellen van de hoogte van jaarlijkse federale fondsgelden en voor de verdeling van miljarden dollars voor ziekenhuizen, brandweerkazernes, scholen, infrastructuur en andere voorzieningen.

Component ID: #ti1279252581

Daarnaast bepalen de resultaten van de census ook de zetelverdeling onder de staten (states) in het Congres en worden ze gebruikt om de grenzen van stemdistricten te bepalen.

Component ID: #ti1278444416

Bovendien is de census ook vereist volgens de Grondwet van de Verenigde Staten: artikel 1, paragraaf 2 verplicht dat de Verenigde Staten elke 10 jaar een bevolkingstelling uitvoert. De eerste telling vond plaats in 1790.

#205493

Privacy en beveiliging

Uw antwoorden worden alleen gebruikt voor het opstellen van statistieken.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Het Censusbureau is wettelijk verplicht om uw antwoorden te beschermen en strikt vertrouwelijk te behandelen. Bovendien heeft elke medewerker een levenslange eed afgezworen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Volgens Titel 13 van de VS-wet mag het Censusbureau geen identificeerbare informatie over u, uw huis of uw bedrijf vrijgeven, zelfs niet aan wetshandhavers. De wet garandeert dat uw privégegevens worden beschermd en dat uw antwoorden nooit door enige overheidsinstantie of rechtbank tegen u gebruikt kunnen worden.

#008556

Afnemers van de census in uw buurt

In de loop van het volgende jaar kunt u bij u in de buurt afnemers van de census tegenkomen.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti739267493

Dat is een normaal onderdeel van de 2020 census. Er zijn verschillende redenen waarom censusmedewerkers in uw buurt werkzaam zijn:

  • Ze voeren adrescontroles uit in voorbereiding op de census.
  • Ze leggen huisbezoeken af voor de census of een ander onderzoek van het Censusbureau.
  • Ze verspreiden informatie over de census.
  • Ze voeren controles uit op censusgerelateerd werk.

Om ervoor te zorgen dat iedereen meegeteld wordt, zullen afnemers van de census in mei 2020 de huizen bezoeken die nog niet hebben gereageerd op de oproep voor de 2020 census.

#9B2743
X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?