This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Polish.

Skrócona i przetłumaczona na język polski wersja strony 2020census.gov. Kliknij tutaj, by wrócić do pełnej wersji strony w językach angielskim i hiszpańskim.

Skip Header

Spis Ludności 2020 | Urząd Spisu Ludności USA

Wpływaj na kształt swojej przyszłości.

ZACZNIJ JUŻ DZIŚ.

  

UDOSTĘPNIJ:
#008556

Urząd Spisu Ludności nie zbiera już odpowiedzi na Spis Ludności 2020. Ta strona zwiera informacje ogólne dotyczące wyników liczbowych oraz wyjaśnia, dlaczego wyniki spisu są istotne dla społeczności w całym kraju. Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi!

Co to jest Spis Ludności?

Spis Ludności 2020 polega na policzeniu każdej osoby dorosłej, niemowlęcia i dziecka mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Liczenie odbywa się raz na dziesięć lat, a przeprowadza je Urząd Spisu Ludności USA, który jest agencją rządową.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

Dlaczego to takie ważne?

Dane uzyskane w Spisie Ludności mają bardzo ważny wpływ na decyzje dotyczące wielu aspektów życia każdego z nas. Ustawodawcy, właściciele firm, nauczyciele i wiele innych osób korzysta z tych danych każdego dnia, aby świadczyć usługi, tworzyć produkty i zapewniać wsparcie Twojej społeczności.

distributing-funds-teal

W oparciu o dane spisowe miliardy dolarów funduszy federalnych przeznacza się corocznie na szpitale, straż pożarną, szkoły, drogi i inne ważne cele.

representation-teal

Wyniki Spisu Ludności służą do ustalenia liczby przysługujących każdemu stanowi przedstawicieli w Kongresie oraz wyznaczania granic okręgów wyborczych.

constitution-teal

Spis Ludności jest także wymagany przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych: zgodnie z wymogiem zawartym w Artykule 1 § 2 liczenie populacji w Stanach Zjednoczonych należy przeprowadzać raz na 10 lat. Pierwsze takie liczenie miało miejsce w 1790 roku.

#205493

Prywatność i ochrona danych

Udzielone przez Ciebie odpowiedzi służą wyłącznie do utworzenia danych statystycznych.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Zgodnie z prawem Urząd Spisu Ludności zobowiązany jest do ochrony udzielonych przez Ciebie odpowiedzi oraz zachowania ich w ścisłej poufności. Co więcej, każdy pracownik urzędu zobowiązuje się pod przysięgą do bezterminowej ochrony Twoich danych osobowych.

Zgodnie z Tytułem 13 Kodeksu Stanów Zjednoczonych Urząd Spisu Ludności nie może udostępniać żadnych umożliwiających identyfikację informacji o Tobie, Twoim domu lub firmie – nawet organom ścigania. Dane osobowe są chronione prawem, a udzielone odpowiedzi nie mogą być w żaden sposób wykorzystane przeciwko respondentom przez jakąkolwiek agencję rządową czy sąd.

#008556

Ankieterzy spisu w Twojej okolicy

W ciągu następnego roku w Twojej okolicy pojawią się ankieterzy spisu.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.

Ich obecność jest naturalnym elementem Spisu Ludności 2020. Ankieterzy spisu będą pełnić różne funkcje:

  • Sprawdzanie adresów w ramach przygotowań do spisu ludności.
  • Odwiedzanie domów w ramach spisu ludności lub w celu wypełnienia innej ankiety Urzędu Spisu Ludności.
  • Rozdawanie materiałów informacyjnych na temat spisu ludności.
  • Prowadzenie kontroli praczwiązanych ze spisem ludności.

W maju 2020 roku ankieterzy spisu zaczną odwiedzać domy, których mieszkańcy nie wzięli jeszcze udziału w Spisie Ludności 2020, aby zadbać, by policzeni zostali wszyscy.

#9B2743

Jak możesz nam pomóc

Uzyskanie pełnych i dokładnych wyników liczenia w roku 2020 wymaga wsparcia ze strony wszystkich. Istnieje wiele sposobów, w jakie osoby prywatne, firmy, organizacje społeczne i inne podmioty mogą służyć nam pomocą.

Informuj o Spisie

Możesz nam pomóc, przekazując aktualności i informacje z Urzędu Spisu Ludności przyjaciołom, rodzinie czy użytkownikom Facebooka, Twittera i Instagramu.

Zostań naszym partnerem

Setki korporacji, organizacji non-profit, polityków i osób prywatnych angażuje się w rozpowszechnianie informacji dotyczących Spisu Ludności 2020 oraz wyjaśnianie, dlaczego należy wziąć w nim udział.

Udostępniaj materiały

Urząd Spisu Ludności zapewnia materiały szkoleniowe dotyczące Spisu Ludności 2020, by pomóc w zachęcaniu członków lokalnych społeczności do udziału.