Skip Header
Shape your future.
START HERE.

Shape your future.
START HERE.

මෙය 2020census.gov හි සංක්ෂිප්ත, පරිවර්තිත අනුවාදයකි. ඉංග්‍රීසි සහ ස්පාඤ්ඤ භාෂාවලින් ඇති සම්පූර්ණ වෙබ් අඩවියට යාමට මෙහි ක්ලික් කරන්න.

2020 සංගණනය | එක්සත් ජනපද සංගණන කාර්යාංශය

#008556
බෙදා ගන්න:

සංගණනය කුමක් පිළිබඳවද?

2020 සංගණනය එක්සත් ජනපදය තුළ ජීවත් වන සෑම වැඩිහිටියෙක් ම, ළදරුවෙක් ම, සහ ළමයෙක් ම ගණන් කරයි. මෙම ගණන් කිරීම රජයේ ආයතනයක් වන එක්සත් ජනපද සංගණන කාර්යාංශය විසින් සෑම වසර දහයකට ම වරක් සිදු කරනු ලබයි.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

2020 සංගණනයට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය

සෑම නිවසකින් ම එක පුද්ගලයෙක් මාර්ගගතව, දුරකථනය මඟින් හෝ තැපැල් මඟින්  සංගණනය සම්පූර්ණ කළ යුතු ය. අලුත උපන් දරුවන්, බාල ළමුන්, සහ  ස්වකීය කාලයෙන් වැඩි වේලාවක් එහි ජීවත්වන හෝ නිදාගනු ලබන  මිතුරන් හෝ පවුලේ සාමාජිකයින් ඇතුළුව සියලු දෙනා ම ගණන් කරන්න.

ජීවත් වීමට ස්ථිර ස්ථානයක් නැති යම් කෙනෙක් 2020 අප්‍රේල් මස 1 වෙනි දා මෙහි නැවතී සිටින්නේ නම්, එම පුද්ගලයා ගණන් කරන්න.

ඔබට උදවු අවශ්‍ය ද?

2020 සංගණනයට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය පිළිබඳ ඔබ ළඟ ප්‍රශ්න තිබේ නම්, සහය ලබාගත හැක.  2020 සංගණනය මාර්ගගතව සම්පූර්ණ කිරීමට පහත වීඩියෝ මාර්ගෝපදේශය භාවිත කරන්න, නැතිනම් පත්‍ර ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමට මුද්‍රිත මාර්ගෝපදේශය භාවිත කරන්න. 

2020 සංගණනය වෙත ඔබේ මාර්ගෝපදේශය

පත්‍ර ප්‍රශ්නාවලිය සම්පූර්ණ කරන ආකාරය ගැන උපදෙස් කියවන්න.

Download PDF

#007E8F

එය වැදගත් වීමට හේතුව

දර්ශන පැතිකඩ හැඩ ගැස්විය හැකි තීරණාත්මක දත්ත සපයයි. නීති සම්පාදකයන්, ව්‍යාපාර හිමිකරුවන්, ගුරුවරුන්, සහ වෙනත් බොහෝ අය ඔබේ ප්‍රජාව තුළ සේවා, නිෂ්පාදන, සහ සහය සැපයීමට සෑම දිනක ම මෙම දත්ත භාවිත කරති.

Component ID: #ti1765541038

සෑම වසරක ම, සංගණන දත්ත මත පදනම්ව ෆෙඩරල් අරමුදලේ ඩොලර් බිලියන ගණනාවක් රෝහල්, ගිනි නිවන දෙපාර්තමේන්තු, පාසල්, මාර්ග, සහ වෙනත් සම්පත් සඳහා වැය කෙරේ.

Component ID: #ti1813537324

සංගණනයේ ප්‍රතිඵල සම්මේලනය තුළ සෑම ප්‍රාන්තයකටම ඇති ආසන ගණන තීරණය කරන අතර ඒවා ඡන්ද දිස්ත්‍රික්කවල මායිම් ඇඳීමට භාවිත කෙරේ.

Component ID: #ti1812729159

සංගණනය එක්සත් ජනපදය සෑම වසර 10කට ම වරක් එහි ජනගහනය ගණන් කිරීම අනිවාර්ය කර ඇති එක්සත් ජනපද ව්‍යවස්ථාවේ 1 වෙනි වගන්තියේ 2 වෙනි කොටස තුළින් ද අවශ්‍ය කෙරේ. පළමු ගණන් කිරීම 1790 දී සිදු විය.

#205493

රහස්යතාවය සහ ආරක්ෂාව

ඔබ සපයන පිළිතුරු සංඛ්‍යා ලේඛන සකස් කිරීමට පමණක් භාවිතා කෙරේ.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

සංගණන කාර්යාංශය විසින් ඔබේ පිළිතුරු ආරක්‍ෂා කර, ඒවා ඉතා රහසිගතව තබාගත යුතු බවට නීතියෙන් අවශ්‍ය කෙරේ. ඇත්ත වශයෙන් ම, සෑම සේවකයෙක් ම ජීවිත කාලය පුරා ම ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්‍ෂා කරන බවට දිවුරුම් දෙයි.

එක්සත් ජනපද සංග්‍රහයේ 13 වෙනි මාතෘකාව යටතේ, සංගණන කාර්යාංශයට ඔබ, ඔබේ නිවස, හෝ ඔබේ ව්‍යාපාරය පිළිබඳ හඳුනා ගත හැකි තොරතුරු, නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනවලට පවා මුදා හැරිය නොහැක. ඔබේ පුද්ගලික දත්ත ආරක්‍ෂා කෙරෙන අතර කිසිම රාජ්‍ය ආයතනයකට හෝ අධිරණයකට ඔබට එරෙහිව භාවිතා කළ නොහැකි බවට නීතිය මඟින් තහවුරු කරයි.

#008556

ඔබේ වටපිටාව තුළ සංගණනය සිදු කරන්නන්

මීළඟ වසරේ, ඔබට ඔබේ වටපිටාව තුළ සංගණනය සිදු කරන්නන් දැකිය හැක.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti975927540

මෙය 2020 සංගණනයේ සාමාන්‍ය කොටසකි. ඔබ විවිධ හේතු කිහිපයක් සඳහා ඔබේ ප්‍රදේශය තුළ සංගණන සේවකයින් දැකිය හැක:

  • ඔවුහු සංගණනයට සූදානම් වීම සඳහා ලිපිනයන් පරීක්‍ෂා කරමින් සිටිති.
  • ඔවුහු සංගණනය හෝ වෙනත් සංගණන කාර්යාංශ සමීක්‍ෂණයක් සඳහා නිවාසවලට පැමිණෙති.
  • ඔවුහු සංගණන තොරතුරු බෙදා හරිති.
  • ඔවුහු සංගණනයට අදාළ වැඩ පරීක්‍ෂා කරති.

සියලු දෙනා ම ගණන් කෙරෙන බව තහවුරු කිරීමට, සංගණනය සිදු කරන්නන්  2020 සංගණනයට ප්‍රතිචාර නොදක්වා ඇති නිවාසවලට පැමිණීම මැයි මස තුළ 2020  ආරම්භ කරනු ඇත.

#9B2743

ඔබ උදවු කළ හැකි ආකාරය

2020 තුළ සම්පූර්ණ සහ නිරවද්‍ය ගණනක් ලබා ගැනීමට සියලු දෙනාගේම සහය අවශ්‍ය වන අතර තනි පුද්ගලයින්ට, ව්‍යාපාරවලට, ප්‍රජා සංවිධානවලට, සහ අන් අයට සහාය විය හැකි ආකාර බොහොමයක් ඇත.

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?