This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Slovak.

Toto je skrátená preložená verzia stránky 2020census.gov. Kliknutím tu prejdete na úplnú verziu stránky, ktorá je dostupná v angličtine a španielčine.

Skip Header

Sčítanie obyvateľstva 2020 | Úrad pre sčítanie obyvateľstva USA

Shape your future.

START HERE.

  

ZDIEĽAŤ:
#008556

Úrad pre sčítanie obyvateľstva už nezbiera odpovede pre Sčítanie obyvateľstva 2020. Na tejto stránke sú uvedené všeobecné informácie o spočítaní a prečo sú výsledky dôležité pre komunity v celej krajine. Ďakujeme za vaše odpovede!

Čo je sčítanie obyvateľstva?

Cieľom sčítania obyvateľstva 2020 je spočítať všetkých dospelých, malé deti a deti žijúce v Spojených štátoch. Toto sčítanie organizuje každých desať rokov Úrad pre sčítanie obyvateľstva USA, ktorý je vládnou agentúrou.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

Dôležitosť sčítania

Sčítanie obyvateľstva poskytuje dôležité údaje, ktoré sa môžu podieľať na formovaní rôznych aspektov vášho života. Každý deň používajú údaje zo sčítania zákonodarcovia, podnikatelia, učitelia a ďalší ľudia pri poskytovaní služieb, produktov a podpory vo vašej komunite.

distributing-funds-teal

Na základe údajov sčítania obyvateľstva sa každoročne rozdeľujú miliardy dolárov z federálneho rozpočtu na nemocnice, hasičské zbory, školy, cesty a iné účely.

representation-teal

Výsledky sčítania obyvateľstva určujú, koľko kresiel budú mať v Kongrese jednotlivé štáty, a slúžia na vytvorenie hraníc volebných okrskov.

constitution-teal

Sčítanie obyvateľstva je zároveň povinnosť vyplývajúca z ústavy Spojených štátov: podľa článku 1 odseku 2 musia Spojené štáty organizovať sčítanie svojho obyvateľstva raz za desať rokov. Prvé sčítanie sa uskutočnilo v roku 1790.

#205493

Ochrana súkromia

Vami poskytnuté odpovede budú použité výlučne na štatistické účely.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Úrad pre sčítanie obyvateľstva USA je podľa zákona povinný chrániť vaše odpovede a zachovať ich dôvernosť. Každý zamestnanec úradu prísahou sľúbil, že bude vaše osobné údaje doživotne chrániť.

Podľa hlavy 13 zbierky zákonov USA nesmie Úrad pre sčítanie obyvateľstva USA nikomu prezradiť žiadne identifikačné údaje o vás, vašej domácnosti alebo vašej firme, a to ani polícii a bezpečnostným zložkám. Zákon zaručuje, že vaše osobné údaje sú chránené a vaše odpovede nemôže proti vám použiť žiadna vládna agentúra ani súd.

#008556

Sčítací komisári vo vašom blízkom okolí

Počas nasledujúceho roka si môžete vo svojom blízkom okolí všimnúť sčítacích komisárov.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.

Ide o bežnú súčasť sčítania obyvateľstva 2020. Sčítacích komisárov si vo svojom okolí môžete všimnúť z viacerých dôvodov:

  • kontrolujú adresy v rámci prípravy na sčítanie obyvateľstva,
  • navštevujú domácnosti v súvislosti so sčítaním obyvateľstva alebo iným prieskumom Úradu pre sčítanie obyvateľstva USA,
  • rozdávajú informácie týkajúce sa sčítania obyvateľstva,
  • kontrolujú prácu v súvislosti so sčítaním obyvateľstva.

V máji 2020 začnú sčítací komisári navštevovať domácnosti, ktoré doposiaľ neposkytli odpovede v rámci sčítania obyvateľstva 2020, aby sa zabezpečilo spočítanie všetkých obyvateľov.

#9B2743

Ako nám môžete pomôcť

Na získanie úplných a presných údajov sčítania v roku 2020 sa vyžaduje podpora každého z nás. Existuje mnoho spôsobov, ako nám môžu jednotlivci, firmy, komunitné organizácie a iné subjekty pomôcť.

Šírte osvetu

Môžete nám pomôcť napríklad tak, že budete zdieľať novinky a informácie Úradu pre sčítanie obyvateľstva USA so svojimi priateľmi, rodinou a followermi na Facebooku, Twitteri a Instagrame.

Staňte sa našimi partnermi

Stovky korporácií, neziskových organizácií, politických činiteľov a jednotlivcov šíria informácie o sčítaní obyvateľstva 2020 a o tom, prečo je dôležité sa doň zapojiť.

Zdieľajte informačné materiály

Úrad pre sčítanie obyvateľstva poskytuje vzdelávacie materiály o sčítaní obyvateľstva 2020, aby pomohol komunitám zapojiť sa doň.