This is a condensed, translated version of the official 2020 Census website in Thai.

นี่คือ 2020census.gov ฉบับย่อที่แปลเป็นภาษาไทย กรุณาคลิกที่นี่เพื่อกลับไปยังเว็บไซต์ฉบับเต็มใ นภาษาอังกฤษและภาษาสเปน

Skip Header

การสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2020 | สำนักงานสำมะโนสหรัฐฯ

Component ID: #ti623612082

Shape your future.

START HERE.

#9B2743
แบ่งปัน:

วิธีการตอบแบบสำรวจสำมะโนประช ากร ค.ศ. 2020

คำแนะนำสำหรับการตอบแบบสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ.2020

อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีตอบแบบสอบถามฉบับพิมพ์

Download PDF
pdf   ไทย   [1.7 MB]

บุคคลหนึ่งคนจากทุกบ้านควรตอบแบบสำรวจสำมะโนประชากรออนไลน์หรือผ่านทางโทรศัพท์หรือจดหมายโดยนับจำนวนทุกคนที่อาศัยอยู่ ณ ที่อยู่ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงทารกแรกเกิด เด็กเล็ก และยังรวมถึงเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่อยู่อาศัยและหลับนอน ณ ที่อยู่ดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่

หากบุคคลใดไม่มีที่อยู่อาศัยถาวรอยู่ที่นี่ในวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2020 ให้นับบุคคลนั้นรวมไปด้วย

ทำแบบสำรวจสำมะโนประชากรออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์มีให้บริการแล้ว หากต้องการความช่วยเหลือ ให้ใช้คู่มือด้านล่าง

คุณต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

กรณีต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสำรวจ สำมะโนประชากร ค.ศ. 2020 หรือตอบแบบสำรวจทางโทรศัพท์ กรุณาโทร 844-330-2020 การตอบรับโทรศัพท์ม บริการในภาษาอังกฤษ, สเปน, จีน, เวียดนาม, เกาหลี, รัสเซีย, อาหรับ, ตากาล็อก, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, ครีโอลเฮติ,

#008556

การสำรวจสำมะโนประชากรคืออะไ ร?

การสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2020 คือการนับจำนวนประชากรผู้ใหญ่ ทารก และเยาวชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา การตรวจนับนี้ดำเนินการทุกสิบปีโดยสำนักงาน สำมะโนสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

การสำรวจสำมะโนประชากรมีความ สำคัญอย่างไร

การสำรวจสำมะโนประชากรให้ข้อมูลสำคัญที่ส ามารถกำหนดแง่มุมต่าง ๆ ในชีวิตคุณได้ อาทิเช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ, เจ้าของธุรกิจ, ครู และบุคคลอื่น ๆ ใช้ข้อมูลนี้ทุกวันเพื่อให้บริการ, ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนแก่ชุมชนของคุณ

Component ID: #ti487187884

ทุกปีมีการใช้กองทุนรัฐบาลกลางสำหรับโรงพยาบาล, แผนกดับเพลิง, โรงเรียน, ถนนและทรัพยากรอื่น ๆ โดยอ้างอิงข้อมูลจากการสำรวจสำมะโนประชากร

Component ID: #ti439191598

ผลการสำรวจสำมะโนประชากรเป็นตัวกำหนดจำนวนที่นั่งในรัฐสภาของแต่ละรัฐและใช้สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละท้องถิ่น

Component ID: #ti439999763

การสำรวจสำมะโนประชากรยังเป็นข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาตามมาตรา  1 วรรค 2 กำหนดว่าสหรัฐอเมริกาต้องดำเนินการนับจำนวนประชากรทุก ๆ 10 ปี
การตรวจนับประชากรครั้งแรกเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1790

#205493

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

คำตอบของคุณจะใช้เพื่อการทำสถิติเท่านั้น

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

สำนักงานสำมะโนประชากรมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเก็บรักษาคำตอบของคุณเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ในความเป็นจริงพนักงานทุกคนต้องสาบานตนที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยชีวิต

ภายใต้บรรพ 13 ของประมวลกฎหมายสหรัฐฯ สำนักงานสำมะโนประชากรไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวตน บ้าน หรือธุรกิจของคุณได้ ไม่แม้แต่กับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย กฎหมายรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการปกป้องและหน่วยงานของรัฐหรือศาลไม่สามารถใช้คำตอบของคุณไปใช้ในทางที่เป็นโทษต่อคุณได้

#008556

ผู้สำรวจสำมะโนประชากรในละแวก บ้านของคุณ

ในช่วงปีถัดไปคุณอาจสังเกตเห็นผู้สำรวจสำมะโ นประชากรในละแวกบ้านของคุณ

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti2099670798

นี่เป็นกระบวนการปกติของการสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2020 คุณอาจเห็นพนักงานสำรวจสำมะโนประชากรในพื้นที่ของคุณด้วยหลากหลายเหตุผลดังนี้:

  • พวกเขากำลังตรวจสอบที่อยู่เพื่อเตรียมการสำรวจสำมะโนประชากร
  • พวกเขากำลังเยี่ยมบ้านเพื่อสำรวจสำมะโนประชากรหรือทำแบบสอบถามอื่น ๆ ของสำนักงานสำมะโน
  • พวกเขากำลังส่งข้อมูลการสำรวจ
    สำมะโนประชากร
  • พวกเขากำลังตรวจสอบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจสำมะโนประชากร

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020 ผู้สำรวจ
สำมะโนประชากรจะเริ่มไปเยี่ยมบ้านที่ยังไม่ได้ตอบการสำรวจสำมะโนประชากร ค.ศ. 2020 เพื่อให้แน่ใจว่าได้นับประชากรทุกคน

#9B2743

คุณจะมีส่วนช่วยได้อย่างไร

การนับประชากรให้ครบถ้วนและแม่นยำใน ค.ศ. 2020 นี้ ต้องการการสนับสนุนจากทุกคนและมีหลายวิธี ที่บุคคล, ธุรกิจ, ชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ สามารถช่วยได้