This is a condensed, translated version of the 2020 Census website in Vietnamese.

Đây là phiên bản tóm tắt, đã được dịch của trang web 2020census.gov. Nhấn chuột vào đây để quay lại trang web đầy đủ bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha.

Skip Header

Thống Kê Dân Số 2020 | Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ

Định Hướng Tương Lai.

KHỞI ĐẦU TỪ ĐÂY.

  

CHIA SẺ::
#008556

Cục Thống Kê Dân Số không còn thu thập câu trả lời cho Thống Kê Dân Số 2020. Trang này cung cấp thông tin chung về thống kê và lý do tại sao kết quả thống kê lại quan trọng đối với các cộng đồng trên cả nước. Xin cảm ơn quý vị đã trả lời!

Thống Kê Dân Số Là Gì?

Thống Kê Dân Số 2020 sẽ tính số người lớn, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Công tác thống kê này được thực hiện mười năm một lần bởi Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, một cơ quan chính phủ.

An overhead look at a suburban community.
#007E8F

Tại Sao Thống Kê Dân Số Lại Quan Trọng

Thống kê dân số cung cấp dữ liệu quan trọng có thể định hướng nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của quý vị. Các nhà lập pháp, chủ sở hữu doanh nghiệp, giáo viên và nhiều người khác sử dụng dữ liệu này mỗi ngày để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và hỗ trợ trong cộng đồng của quý vị.

distributing-funds-teal

Mỗi năm, hàng tỷ đô la trong ngân quỹ liên bang được chi cho các bệnh viện, sở cứu hỏa, trường học, đường sá và những nguồn lực khác dựa trên dữ liệu thống kê dân số.

representation-teal

Kết quả thống kê dân số sẽ xác định số ghế mà mỗi tiểu bang có trong Quốc hội và chúng được sử dụng để vạch ranh giới cho các khu vực bầu cử.

constitution-teal

Thống kê dân số cũng được bắt buộc theo Hiến Pháp Hoa Kỳ: Điều 1, Mục 2 quy định rằng Hoa Kỳ phải tiến hành thống kê dân số 10 năm một lần. Lần thống kê dân số đầu tiên được thực hiện vào năm 1790.

#205493

Quyền Riêng Tư và Bảo Mật

Những câu trả lời mà quý vị cung cấp chỉ được sử dụng để tạo ra các dữ liệu thống kê.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Theo luật pháp, Cục Thống Kê Dân Số được yêu cầu phải bảo vệ những câu trả lời của quý vị và bảo mật chúng hoàn toàn. Trên thực tế, mỗi nhân viên phải tuyên thệ bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị trong suốt cuộc đời.

Theo Tiêu Đề 13 của Bộ Luật Hoa Kỳ, Cục Thống Kê Dân Số không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể định danh về quý vị, nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị, kể cả với các cơ quan thực thi pháp luật. Luật này đảm bảo rằng dữ liệu riêng tư của quý vị luôn được bảo vệ và những câu trả lời của quý vị sẽ không được sử dụng để chống lại quý vị trước bất kỳ cơ quan chính phủ hay tòa án nào.

#008556

Nhân Viên Kiểm Đếm trong Khu Vực Của Quý Vị

Trong năm tới, quý vị có thể nhận thấy các nhân viên kiểm đếm trong khu vực của mình.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.

Đây là một phần thông thường trong Thống Kê Dân Số 2020. Quý vị có thể gặp nhân viên thống kê tại khu vực của mình vì một vài lý do khác nhau:

  • Họ sẽ kiểm tra địa chỉ để chuẩn bị cho chương trình thống kê dân số.
  • Họ sẽ ghé thăm các nhà để thống kê dân số hoặc thực hiện những khảo sát khác của Cục Thống Kê Dân Số.
  • Họ sẽ cung cấp thông tin thống kê dân số.
  • Họ sẽ kiểm tra công việc có liên quan đến thống kê dân số.

Trong Tháng Năm năm 2020, các nhân viên kiểm đếm sẽ ghé thăm các nhà chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020 để đảm bảo rằng mọi người đều được tính.

#9B2743

Quý Vị Có Thể Trợ Giúp Bằng Cách Nào

Để có thể thống kê một cách đầy đủ và chính xác, Thống Kê Dân Số 2020 cần có sự hỗ trợ của tất cả mọi người, và có nhiều cách để các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và những đơn vị khác có thể hỗ trợ.

Chia Sẻ Thông Tin

Quý vị có thể trợ giúp chúng tôi bằng cách chia sẻ tin tức và thông tin của Cục Thống Kê Dân Số với bạn bè, gia đình và những người theo dõi của quý vị trên Facebook, Twitter và Instagram.

Hợp Tác Với Chúng Tôi

Hàng trăm tập đoàn, tổ chức phi lợi nhuận, nhà hoạch định chính sách và các cá nhân đang chia sẻ thông tin về Thống Kê Dân Số 2020 và lý do tại sao lại cần tham gia.

Chia Sẻ Tài Liệu

Cục Thống Kê Dân Số cung cấp các nguồn thông tin giáo dục về Thống Kê Dân Số 2020 để giúp thu hút các cộng đồng.