Skip Header
Định Hướng Tương Lai.
KHỞI ĐẦU TỪ ĐÂY.

Định Hướng Tương Lai.
KHỞI ĐẦU TỪ ĐÂY.

Đây là phiên bản tóm tắt, đã được dịch của trang web 2020census.gov. Nhấn chuột vào đây để quay lại trang web đầy đủ bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha.

Thống Kê Dân Số 2020 | Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ

#008556
CHIA SẺ:

Thống Kê Dân Số Là Gì?

Thống Kê Dân Số 2020 sẽ tính số người lớn, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Công tác thống kê này được thực hiện mười năm một lần bởi Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, một cơ quan chính phủ.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

Cách Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020

Một người trong mỗi nhà nên hoàn thành mẫu thống kê dân số trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư. Tính tất cả những người sống tại địa chỉ—kể cả trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và bất kỳ bạn bè hoặc thành viên gia đình nào đang sinh sống và ngủ nghỉ phần lớn thời gian ở đây.

Nếu một người không có chỗ ở cố định mà đang sống ở đây vào ngày 01 tháng 04 năm 2020 thì hãy tính người đó.

Quý Vị Cần Trợ Giúp?

Nếu quý vị có thắc mắc về cách thức trả lời Thống Kê Dân Số 2020, chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hãy sử dụng video hướng dẫn bên dưới để hoàn thành Thống Kê Dân Số 2020 trên mạng hoặc sử dụng bản in hướng dẫn để hoàn thành bản câu hỏi trên giấy.

Bản Hướng Dẫn về Thống Kê Dân Số 2020

Đọc hướng dẫn về cách hoàn thành bản câu hỏi trên giấy.

Download PDF

#007E8F

Tại Sao Thống Kê Dân Số Lại Quan Trọng

Thống kê dân số cung cấp dữ liệu quan trọng có thể định hướng nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống của quý vị. Các nhà lập pháp, chủ sở hữu doanh nghiệp, giáo viên và nhiều người khác sử dụng dữ liệu này mỗi ngày để cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và hỗ trợ trong cộng đồng của quý vị.

Component ID: #ti1075223107

Mỗi năm, hàng tỷ đô la trong ngân quỹ liên bang được chi cho các bệnh viện, sở cứu hỏa, trường học, đường sá và những nguồn lực khác dựa trên dữ liệu thống kê dân số.

Component ID: #ti1027226821

Kết quả thống kê dân số sẽ xác định số ghế mà mỗi tiểu bang có trong Quốc hội và chúng được sử dụng để vạch ranh giới cho các khu vực bầu cử.

Component ID: #ti1028034986

Thống kê dân số cũng được bắt buộc theo Hiến Pháp Hoa Kỳ: Điều 1, Mục 2 quy định rằng Hoa Kỳ phải tiến hành thống kê dân số 10 năm một lần. Lần thống kê dân số đầu tiên được thực hiện vào năm 1790.

#205493

Quyền Riêng Tư và Bảo Mật

Những câu trả lời mà quý vị cung cấp chỉ được sử dụng để tạo ra các dữ liệu thống kê.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Theo luật pháp, Cục Thống Kê Dân Số được yêu cầu phải bảo vệ những câu trả lời của quý vị và bảo mật chúng hoàn toàn. Trên thực tế, mỗi nhân viên phải tuyên thệ bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị trong suốt cuộc đời.

Theo Tiêu Đề 13 của Bộ Luật Hoa Kỳ, Cục Thống Kê Dân Số không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể định danh về quý vị, nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị, kể cả với các cơ quan thực thi pháp luật. Luật này đảm bảo rằng dữ liệu riêng tư của quý vị luôn được bảo vệ và những câu trả lời của quý vị sẽ không được sử dụng để chống lại quý vị trước bất kỳ cơ quan chính phủ hay tòa án nào.

#008556

Nhân Viên Kiểm Đếm trong Khu Vực Của Quý Vị

Trong năm tới, quý vị có thể nhận thấy các nhân viên kiểm đếm trong khu vực của mình.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti1926223035

Đây là một phần thông thường trong Thống Kê Dân Số 2020. Quý vị có thể gặp nhân viên thống kê tại khu vực của mình vì một vài lý do khác nhau:

  • Họ sẽ kiểm tra địa chỉ để chuẩn bị cho chương trình thống kê dân số.
  • Họ sẽ ghé thăm các nhà để thống kê dân số hoặc thực hiện những khảo sát khác của Cục Thống Kê Dân Số.
  • Họ sẽ cung cấp thông tin thống kê dân số.
  • Họ sẽ kiểm tra công việc có liên quan đến thống kê dân số.

Trong Tháng Năm năm 2020, các nhân viên kiểm đếm sẽ ghé thăm các nhà chưa trả lời Thống Kê Dân Số 2020 để đảm bảo rằng mọi người đều được tính.

#9B2743

Quý Vị Có Thể Trợ Giúp Bằng Cách Nào

Để có thể thống kê một cách đầy đủ và chính xác, Thống Kê Dân Số 2020 cần có sự hỗ trợ của tất cả mọi người, và có nhiều cách để các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và những đơn vị khác có thể hỗ trợ.

Component ID: #ti558344264
Component ID: #ti1781169228

Chia Sẻ Thông Tin

Quý vị có thể trợ giúp chúng tôi bằng cách chia sẻ tin tức và thông tin của Cục Thống Kê Dân Số với bạn bè, gia đình và những người theo dõi của quý vị trên Facebook, Twitter và Instagram.

Component ID: #ti908144321
Component ID: #ti1403696957
Component ID: #ti1381772990

Hợp Tác Với Chúng Tôi

Hàng trăm tập đoàn, tổ chức phi lợi nhuận, nhà hoạch định chính sách và các cá nhân đang chia sẻ thông tin về Thống Kê Dân Số 2020 và lý do tại sao lại cần tham gia.

Component ID: #ti1352083827
Component ID: #ti1343876487
Component ID: #ti323544897

Làm Việc Với Chúng Tôi

Chúng tôi đang tuyển dụng hàng nghìn người trên toàn quốc để hỗ trợ Thống Kê Dân Số 2020. Kiếm thêm thu nhập trong khi hỗ trợ cộng đồng của quý vị.

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?