Skip Header
Shape your future
START HERE

Shape your future
START HERE

דאָס איז אַ פֿאַרקירצטע, איבערגעזעצטע ווערסיע פֿון 2020census.gov. דריקט דאָ כדי צוריקצוגײן צו דעם פֿולן וועבזײַטל אין ענגליש און שפּאַניש.

2020 צענזוס | צענזוס ביוראָ פֿון די פֿאַראײניקטע שטאַטן

#008556
טיילט זיך מיט׃

וואָס איז דער צענזוס?

דער 2020 צענזוס ציילט יעדן דערוואַקסענעם, עופֿעלע/פּיצל קינד און קינד וואָס װאױנט אין די פֿאַראייניקטע שטאַטן. די ציילונג איז געפֿירט יעדע צען יאָר פֿון דעם צענזוס ביוראָ פֿון די פֿאַראייניקטע שטאַטן, װאָס איז אַ רעגירונג אַגענטור.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

ווי אַזוי ענטפֿערט מען אויף דעם 2020 צענזוס?

איין פּערזאָן פֿון יעדער היים דאַרף אױספֿילן דעם צענזוס אָנלײַן, טעלעפֿאָניש אָדער דורך דער פּאָסט. ציילט יעדן אײנעם וואָס וואױנט אויף דעם אַדרעס – אַרײַנגערעכנט נײַ־געבױרענע עופֿעלעך, קלײנע קינדער און פֿרײַנד אָדער משפּחה מיטגלידער וואָס וואוינען אָדער שלאָפֿן דאָרטן ס'רובֿ צײַט.

אױב עמעצער וואָס האָט נישט קיין פּערמאַנענטן פּלאַץ װאו צו װאוינען שטײט דאָ אײַן דעם 1טן אַפּריל 2020, ציילט יענעם מענטשן.

דאַרפֿט איר הילף?

אויב איר האָט פֿראַגעס ווי אַזוי צו ענטפֿערן אױף דעם 2020 צענזוס, קענט איר באַקומען הילף. ניצט דעם ווידעאָ־וועגװײַזער אונטן כּדי אױסצופֿילן דעם 2020 צענזוס אָנלײַן, אָדער ניצט דעם געדרוקטן וועגװײַזער כּדי אױסצופֿילן דעם פּאַפּיר־פֿראַגעבויגן.

Download PDF

אײַער וועגװײַזער צום 2020 צענזוס

לייענט די אינסטרוקציעס װי אַזױ אױסצופֿילן דעם פּאַפּיר־פֿראַגעבויגן.

Download PDF

#007E8F

פֿאר וואָס איז דאָס וויכטיק?

דער צענזוס שטעלט צו קריטישע דאַטאַ וואָס קען באַװירקן אַ סך פֿאַרשידענע אַספּעקטן פֿון אײַער לעבן. געזעץ־געבערס, אײגנטימערס פֿון געשעפֿטן, לערערס און אַ סך אַנדערע ניצן די דאָזיקע דאַטאַ יעדן טאָג כּדי צוצושטעלן דינסטן, פּראָדוקטן און שטיצע אין אײַער קהילה.

Component ID: #ti721959054

יעדעס יאָר גיט מען אויס ביליאָנען דאָלאַרן אין פֿעדעראַלע געלטער פֿאַר שפּיטאָלן, פֿײַערלעשער אָפּטײלונגען, שולן, װעגן און אַנדערע רעסורסן באַזירט אויף צענזוס דאַטאַ.

Component ID: #ti673962768

די צענזוס רעזולטאַטן באַשטימען די צאָל זיצערטער װאָס יעדער שטאַט האָט אין קאָנגרעס, און מע ניצט זײ כּדי צו צייכענען גרענעצן פֿאַר שטים־דיסטריקטן.

Component ID: #ti674770933

די קאָנסטיטוציע פֿון די פֿאַראייניקטע שטאַטן אױך פֿאָדערט דעם צענזוס: אַרטיקל 1, טייל 2 פֿאָדערט אַז די פֿאַראייניקטע שטאַטן זאָלן פֿירן אַ ציילונג פֿון די באַפֿעלקערונג אײן מאָל יעדע צען יאָר. די ערשטע ציילונג איז פֿאָרגעקומען אין 1790.

#205493

פּריוואַטקייט און זיכערקייט

מע ניצט די ענטפֿערס װאָס איר שטעלט צו בלויז אויפֿצוּװײַזן סטאַטיסטיק.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

דאָס געזעץ פֿאָדערט אַז דער צענזוס ביוראָ זאָל באַשיצן אײַערע ענטפֿערס און האַלטן זיי אַבסאָלוט קאָנפֿידענציעל. פֿאַקטיש, שווערט יעדער אָנגעשטעלטער צו באַשיצן אײַער פּערזענלעכע אינפֿאָרמאַציע במשך דעם גאַנצן לעבן.

לפֿי טיטל 13 פֿונעם קאָדעקס פֿון די פֿאַראײניקטע שטאַטן, טאָר דער צענזוס ביוראָ נישט אַרױסגעבן קיין שום אינפֿאָרמאַציע װאָס קען אידענטיפֿיצירן אײַך, אײַער היים אָדער אײַער געשעפֿט, אַפֿילו פֿאַר געזעץ דורכפֿיר־אַגענטורן. דאָס געזעץ פאַרזיכערט אַז אײַער פּריוואַטע דאַטאַ זאָל באַשיצט װערן און אַז מע קען נישט ניצן אײַערע ענטפֿערס קעגן אײַך פֿון קײן רעגירונג אַגענטור אָדער געריכט.

#008556

צענזוס אַרבעטערס אין אײַער װאױנגעגנט

במשך דעם קומענדיקן יאָר וועט איר אפֿשר באַמערקן צענזוס אַרבעטערס אין אײַער װאױנגעגנט.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti508704592

דאָס איז אַ נאָרמאַלער חלק פֿונעם 2020 צענזוס. איר קענט אפֿשר זען צענזוס אַרבעטערס אין אײַער װאױנגעגנט צוליב עטלעכע פֿאַרשידענע סיבות:

  • זיי קאָנטראָלירן אַדרעסן, זיך צוגרייטנדיק צום צענזוס.
  • זײ באַזוכן הײמען פֿאַר דעם צענזוס אָדער פֿאַר אַן אַנדערן צענזוס ביוראָ אױספֿרעג.
  • זײ צעטיילן צענזוס אינפאָרמאַציע.
  • זײ קאָנטראָלירן די אַרבעט וואָס איז שײַך צום צענזוס.

אין מײַ 2020 וועלן צענזוס אַרבעטערס אָנהײבן באַזוכן היימען וואָס האָבן נישט געענטפֿערט אױפֿן 2020 צענזוס, כּדי זיכער צו מאַכן אַז מע ציילט יעדן אײנעם.

#9B2743

ווי אַזױ קענט איר העלפֿן?

ּדי צו באַקומען אַ גאַנצע און גענױע ציילונג אין 2020 דאַרף מען אלעמענס שטיצע, און עס זענען פאַראַן אַ סך אופֿנים אין װעלכע יחידים, געשעפטן, קהילה־אָרגאַניזאַציעס און אַנדערע קענען העלפֿן.

Component ID: #ti1355893951

פֿאַרשפּרייט די ידיעה

איר קענט אונדז העלפֿן דורך זיך מיטטײלן די צענזוס ביוראָ נײַעס און אינפֿאָרמאַציע מיט אײַערע פֿרײַנד, משפּחה, און נאָכפֿאָלגערס אױף פֿייסבוק(Facebook) , טוויטער(Twitter)  און אינסטאַגראַם(Instagram) .

Component ID: #ti1752335389
Component ID: #ti1458026892
Component ID: #ti1293636755

זײַט אונדזער שותּף

הונדערטער קאָרפּאָראַציעס, נישט־פּראָפֿיטיקע אָרגאַניזאַציעס, פּאָליטיק־באַשטימערס און יחידים פֿאַרשפּרייטן די ידיעה װעגן דעם 2020 צענזוס און פֿאַר װאָס עס איז וויכטיק זיך צו באַטייליקן.

Component ID: #ti209705832
Component ID: #ti573688776
Component ID: #ti1239199114

אַרבעט מיט אונדז

מיר רעקרוטירן טויזנטער מענטשן איבער דעם גאַנצן לאַנד אונדז צו העלפֿן מיטן 2020 צענזוס. פֿאַרדינט צוגאָב־פּרנסה בשעת העלפֿן אײַער קהילה.

Component ID: #ti1757099684
X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?